Decizia nr. 414 din 25.07.2013

30.07.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. MC SAT S.R.L.
 Mănăstirea Caşin, comuna Mănăstirea Caşin, jud. Bacău CUI 14055464

 pentru localitatea Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău.
 Distribuitorul de servicii S.C. MC SAT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 2280.2/13.12.2006, Anexa din 31.01.2012, pentru localitatea Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău.

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că societatea a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

 Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 În urma controlului programat, efectuat de inspectorul C.N.A. în data de 12.04.2013, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău, erau retransmise, în pachetul analogic, în plus faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele 23 de programe : FILM CAFE, SPORT.RO, DISCOVERY WORLD, AXN, PV TV, DISCOVERY CHANNEL, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, DISNEY JUNIOR CHANNEL, MGM CHANNEL, PRO CINEMA, ACASĂ GOLD, ANIMAL PLANET, UNIVERSAL CHANNEL, EUROSPORT, DIVA UNIVERSAL, MINIMAX, DISCOVERY TRAVEL&LIVING, TVR INTERNAŢIONAL, DISCOVERY SCIENCE, TV KIT, 1 TV, NATIONAL GEOGRAPHIC.

 Programul SPERANŢA TV, deşi înscris în oferta de servicii de programe, nu era retransmis.
 De asemenea, neretransmiterea de către distribuitorul de servicii în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău, a programelor TVR Iaşi şi TV5 MONDE, care erau înscrise în oferta de servicii, constituie şi încălcarea prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune (cum este programul TVR Iaşi), dar şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5 MONDE).

 De asemenea, s-a mai constatat că, în localitatea Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău, nu se retransmiteau, în sistem analogic, programele regionale EST TV şi TELEMOLDOVA PLUS.
 Or, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au decis amendarea distribuitorului de servicii cu suma de 10.000 lei, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. MC SAT S.R.L., avizul de retransmisie nr. A 2280/13.12.2006, Anexa din 31.01.2012 pentru localitatea Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 74 alin. (3) şi 82 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de S.C. MC SAT S.R.L. cu amendă de 10.000 lei, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului, deoarece nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, programele regionale EST TV şi TELEMOLDOVA PLUS şi nici programul TV 5 MONDE, a căror retransmisie este obligatorie."