Decizia nr. 413 din 25.07.2013

30.07.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. BRANCU CONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 89, ap. 51, jud. Cluj

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat, raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza controlului programat, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj, aparţinând S.C. BRANCU CONSULTING S.R.L.

 Distribuitorul de servicii S.C. BRANCU CONSULTING S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7420/11.10.2011, Anexa 1 din 11.10.2011, pentru localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj. Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 26.03.2013, în localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice se retransmiteau, în pachetul analogic, în plus faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele 13 de programe : M2, DUNA TV, NATIONAL GEOGRAPHIC, FILM+, ETNO TV, RTL KLUB, POPULAR TV, INFO RADEX MIHAI VITEAZU, TRINITAS TV, DUNA WORLD, MUZ TV, CREDO TV, TVR INTERNAŢIONAL, iar programul TV 5, deși era înscris în avizul de retransmisie, acesta nu era retransmis la data controlului.

 Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii în reţeaua de comunicaţii electronice din Mihai Viteazu, judeţul Cluj, a programului TV 5, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, aşa cum este programul TV5.

 De asemenea, s-a constatat și faptul că distribuitorul de servicii nu transmitea la data controlului în rețeaua de comunicații electronice programul regional WEST TV, deși era înscris în avizul de retransmisie, încălcând astfel dispozițiile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.

 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.

 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. BRANCU CONSULTING S.R.L. deţinător al avizului de retransmisie nr. A 7420/11.10.2011, Anexa 1 din 11.10.2011, pentru localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 74 alin. (3) şi 82 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. BRANCU CONSULTING S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului, deoarece nu a retransmis programul regional WEST TV şi nici programul TV 5 MONDE, a căror retransmisie este obligatorie."