Decizia nr. 413 din 20.04.2010

20.04.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.,
BUCUREŞTI, B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01,
corp A, etaj 6, sector 6
C.U.I. 18684823

pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la clasificarea filmelor de lung metraj difuzate în perioada 18-31.01.2010, de postul Kanal D.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150/30.05.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC DOGAN MEDIA INTERNAŢIONAL SA a încălcat dispoziţiile art. 211 alin. (1) lit. a) şi b) raportate la prevederile art. 16 alin. (3) lit. b), c), e) şi k) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 211 alin. (1) din actul normativ invocat, pot fi difuzate numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 producţiile audiovizuale care prezintă, în mod repetat :
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj ;
b) scene de sex sau cu conotaţie sexuală, limbaj obscen ;

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt reglementate criteriile generale de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, criterii care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. Lit. b), c), e), j) şi k) ale articolului prevăd următoarele criterii :
- lit. b) : utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
- lit. c) : modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică sau angoasă ;
- lit. e) : numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
- lit. k) : calitatea şi tipologia limbajului.

Faţă de aceste criterii generale prevăzute pentru clasificarea producţiilor audiovizuale la art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului, radiodifuzorul a difuzat, cu o încadrare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora, următoarele filme de lung metraj :

PDF - 104.1 ko
Tabel
Decizia nr. 413/2010

Membrii Consiliului au constatat că producţiile audiovizuale menţionate au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora (violenţă, vulgaritate, scene de nuditate, scene cu conţinut explicit sexual, obscenitate etc.).

Astfel, postul de televiziune KanalD a încadrat filmele de lung metraj „Inimă de gheaţă”, „Protectorul”, „Jocul morţii” şi „Atacul rechinilor”, difuzate în perioada 18-31 martie 2010, începând cu ora 22.00, ca fiind producţii audiovizuale interzise copiilor sub 12 ani (semnul de avertizare „12). Ori, dat fiind faptul că acestea au conţinut scene horror, de violenţă şi de sexualitate, limbaj obscen, aceste filme ar fi trebuit difuzate în intervalul orar 23.00-06.00 şi încadrate cu semnul de avertizare „15”.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că genericul de final al tuturor filmelor menţionate, transmise în perioada 18-31 martie 2010, a fost difuzat parţial, fapt de natură a afecta integritatea filmului, precum şi dreptul publicului telespectator de a fi corect şi complet informat cu privire la producţia pe care a urmărit-o.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNAŢIONAL S.A. pentru postul de televiziune KANAL D şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. Dogan Media Internaţional S.R.L., pentru postul de televiziune Kanal D, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul KANAL D cu somaţie publică, întrucât patru filme de lung metraj, transmise în perioada 18-31 martie 2010, au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, fapt ce contravine prevederilor Codului audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.