Decizia nr. 406 din 01.09.2015

09.09.2015


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

 pentru postul de televiziune The Money Channel

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. REALITATEA MEDIA S.A. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 210/23.04.2015

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 1 septembrie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia înregistrată cu nr. 1579 rev/28.04.2015, formulată de S.C. REALITATEA MEDIA S.A. împotriva Deciziei CNA nr. 210/23.04.2015, prin care Consiliul a respins solicitarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A. de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale nr. S-TV 146/02.03.2006 pentru difuzarea pe satelit a serviciului de programe The Money Channel din Bucureşti. Analizând contestaţia formulată, membrii Consiliului au constatat că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive :
 Prin cererea de reexaminare a Deciziei nr. 210/23.04.2015, radiodifuzorul S.C. Realitatea Media S.A. apreciază că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 20 din Decizia nr. 277/2013.
 În contradicţie cu afirmaţia radiodifuzorului, Consiliul a constatat că la momentul hotărârii respingerii duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale pentru postul The Money Channel, în şedinţa publică din 23 aprilie 2015, s-a făcut aplicarea prevederilor ultimei teze a alin. (3^1) art. 20 din Decizia nr. 277/2013, potrivit căreia cererea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei este respinsă în situaţia neîndeplinirii termenelor de depunere sau de completare a documentelor şi a condiţiilor în care trebuie depuse documentele ce însoţesc cererea, indicate de Biroul licenţe autorizări.
 Întrucât radiodifuzorul S.C. Realitatea Media S.A. nu a depus, în termenul stabilit de Biroul Licenţe Autorizări, documentul din care să rezulte înlesnirea sau reeşalonarea la plată a obligaţiilor restante la bugetul de stat, în şedinţa publică din 23 aprilie 2015, Consiliul a respins cererea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale pentru postul The Money Channel.
 De asemenea, Consiliul a constatat că şi în situaţia în care radiodifuzorul ar fi prezentat documentul de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, după ce Decizia nr. 210/23.04.2015 i-a fost comunicată, solicitarea de reexaminare este neîntemeiată, întrucât admiterea unei astfel de cereri sau revocarea respectivei decizii ar fi de natură să afecteze legalitatea acesteia.
 Astfel, potrivit art. 1 pct. 6) din Legea contenciosului administrativ, autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral ar putea să îşi revoce propriul act, în tot sau în parte, numai în condiţiile în care acesta nu a intrat în circuitul civil şi nu a produs efecte juridice, ipoteză în care nu ne regăsim.
 Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.