Decizia nr. 404 din 15.04.2010

15.04.2010


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării înregistrate sub nr. 4520/01.04.2010, cu privire la un spot publicitar Orange difuzat pe posturile de televiziune.

Potrivit raportului de monitorizare, au fost identificate patru spoturi de promovare a serviciilor Orange, difuzate de posturile de televiziune, spoturi în conţinutul cărora se regăseşte afirmaţia “vorbeşti nelimitat internaţional la tarif naţional şi ai 20 de minute internaţionale către reţele fixe cu 2 euro pe lună”, afirmaţie care face obiectul sesizării, fiind considerată de telespectator ca înşelătoare.

După vizionarea spoturilor, ţinând cont şi de punctul de vedere exprimat de Consiliul Român pentru Publicitate, prin adresa nr. 4926/13.04.2010, membrii Consiliului au constatat că acestea încalcă prevederile art. 107 şi pe cele ale art. 114 alin. (1) lit. b), c) şi d) şi alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 107 - Publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării şi ale unei competiţii corecte.
- art. 114 - (1) Informaţiile prezentate în spoturi publicitare sau în emisiuni de teleshopping nu trebuie să inducă în eroare publicul, direct ori prin omisiune, în privinţa :
b) atribuirii de efecte sau de proprietăţi pe care produsul nu le posedă ;
c) preţului sau a tarifelor ; acestea vor fi prezentate integral, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare ;
d) condiţiilor în care sunt distribuite produsele sau sunt prestate serviciile.
- (2) Orice informaţie sau avertizare difuzată sub formă de videotext va fi prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, astfel încât să fie clar percepută de telespectatori.

Spoturile transmise pe posturile de televiziune au următorul conţinut :

Spotul 1 – TVR2 - 03.04.2010, ora 12:55 ; TVR1 - 06.04.2010, ora 19:57 ; Realitatea TV - 07.04.2010, ora 11:47 ; Pro TV - 7.04.2010, ora 07:39 ; Naţional TV - 07.04.2010, ora 19:42 ; Kanal D - 07.04.2010, ora 08:06 ; Antena 3 - 08.04.2010, ora 21:26 ;

Voce din off : La Orange dorinţele tale prind formă. Ia-ţi abonamentul Pinguin şi ai apeluri nelimitate cu 2 numere favorite. În plus acum vorbeşti nelimitat internaţional la tarif naţional şi ai 20 de minute internaţionale către reţele fixe cu 2 euro pe lună.

Titrat pe ecran, succesiv : nelimitat cu grupul tău, abonamentul Pinguin 9, nelimitat cu două numere favorite în reţea, 400 de minute în reţea, 100 de minute naţionale, totul cu 9 euro/lună ;

Vorbeşti nelimitat internaţional la tarif naţional + 20 de minute internaţionale către reţele fixe, totul cu 2 euro/lună ; TVA inclus ; ofertă valabilă până la 13 iunie 2010 ; minutele incluse şi tariful de 0,19 euro/minut sunt valabile pentru apeluri către ţări din Uniunea Europeană ; detalii pe www.orange.ro. (timp de 2 secunde)
E timpul să vii la Orange

Spotul 2 – Antena 3 - 06.04.2010, ora 22:55 ; Kanal D - 07.04.2010, ora 08:32 ;

Voce din off : La Orange dorinţele tale prind formă. Ia-ţi abonamentul Panteră şi poţi să comunici aşa cum vrei fie că preferi să suni, să trimiţi mesaje multimedia sau să navighezi pe Internet. În plus acum vorbeşti nelimitat internaţional la tarif naţional şi ai 20 de minute internaţionale către reţele fixe cu 2 euro pe lună.

Titrat pe ecran, succesiv : pregătit pentru performanţă, abonamentul Panteră 20, 1200 de minute+900 SMS, în reţea ; 200 de minute+50 MMS, naţionale ; acces în Orange World nelimitat ; Internet pe mobil inclus ; cu 20 euro/lună ;
Vorbeşti nelimitat internaţional la tarif naţional + 20 de minute internaţionale către reţele fixe, totul cu 2 euro/lună ; TVA inclus ; ofertă valabilă până la 13 iunie 2010 ; minutele incluse şi tariful de 0,19 euro/minut sunt valabile pentru apeluri către ţări din Uniunea Europeană ; detalii pe www.orange.ro. (timp de 2 secunde) E timpul să vii la Orange

Spotul 3 – Antena 1- 06.04.2010, ora 19:40 ;

Voce din off : Sunt toate dimineţile care încep cu un zâmbet. La Orange dorinţele tale prind formă. Orice abonament alegi acum vorbeşti nelimitat internaţional la tarif naţional şi ai 20 de minute internaţionale către reţele fixe cu numai 2 euro pe lună.
Titrat pe ecran, succesiv : Vorbeşti nelimitat internaţional la tarif naţional + 20 de minute internaţionale către reţele fixe, totul cu 2 euro/lună ; TVA inclus ; ofertă valabilă până la 13 iunie 2010 ; minutele incluse şi tariful de 0,19 euro/minut sunt valabile pentru apeluri către ţări din Uniunea Europeană ; detalii pe www.orange.ro. (timp de 2 secunde)
E timpul să vii la Orange
Together we can do more

Spotul 4 – Pro TV - 08.04.2010, ora 08:16 ; Naţional TV - 07.04.2010, ora 22:28 ; Prima TV - 08.04.2010, ora 22:14 ;

Voce din off : La Orange dorinţele tale prind formă. Ia-ţi abonamentul Delfin şi ai multe minute să vorbeşti cu prietenii, familia şi toţi ceilalţi. În plus, acum vorbeşti nelimitat internaţional la tarif naţional şi ai 20 de minute internaţionale către reţele fixe cu 2 euro pe lună.
Titrat pe ecran, succesiv : numai bun pentru vorbit, abonamentul Delfin 12, 1100 de minute în reţea, 150 de minute naţionale, cu 12 euro/lună ; Vorbeşti nelimitat internaţional la tarif naţional + 20 de minute internaţionale către reţele fixe, totul cu 2 euro/lună ; TVA inclus ; ofertă valabilă până la 13 iunie 2010 ; minutele incluse şi tariful de 0,19 euro/minut sunt valabile pentru apeluri către ţări din Uniunea Europeană ; detalii pe www.orange.ro. (timp de 2 secunde)
E timpul să vii la Orange

Spoturile sunt difuzate de posturile de televiziune Antena 1, Antena 3, TVR 1, TVR 2, Prima TV, Kanal D, Pro TV şi Realitatea TV.

Analizând conţinutul celor 4 spoturi, membrii Consiliului au constatat, ţinând cont şi de punctul de vedere al Consiliului Român pentru Publicitate referitor la acestea, că informaţiile comunicate induc în eroare consumatorul cu privire la aria de aplicabilitate a bonusurilor sau avantajelor oferite în cadrul abonamentelor promovate.

În urma verificării informaţiei „Vorbeşti nelimitat internaţional la tarif naţional + 20 de minute internaţionale către reţele fixe, totul cu 2 euro/lună, prezentată în spoturi, cu datele puse la dispoziţia publicului pe site-ul de internet Orange, Consiliul a constatat că, practic, afirmaţia din spotul publicitar este incorectă prin ambiguitatea afirmaţiilor.

Spre exemplu, pe site-ul Orange, la secţiunea abonamente de voce, pentru abonamentul Delfin se fac următoarele precizări, care nu corespund informaţiilor prezentate în spotul difuzat pe posturile de televiziune :

ce trebuie să ştii despre opţiunea cu minute internaţionale
...... Pentru apelurile către reţelele mobile şi fixe, după consumarea minutelor incluse, se aplică tariful naţional de 0,19 euro/minut indivizibil. Minutele internaţionale incluse în opţiune sunt indivizibile. Atât minutele internaţionale incluse, cât şi tariful de 0,19 euro/minut sunt valabile pentru apelurile către Uniunea Europeană.
Minutele incluse şi tariful de 0,19 euro/minut nu se aplică în cazul apelurilor către Bulgaria, Estonia, Slovenia, precum şi în cazul apelurilor către numerele speciale.
.......
Apelurile către ( Austria, Germania, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, Slovacia, Spania) aceste destinaţii vor fi taxate conform tarifelor standard. Orange îşi rezervă dreptul de a aduce modificări acestei liste.
Minutele incluse şi tariful de 0,19 euro/minut se aplică în cazul apelurilor către Italia în reţelele Wind, TIM, Vodafone, iar pentru Irlanda către reţelele O2, Vodafone şi Meteor.”

Astfel, informaţiile puse la dispoziţia publicului sunt înşelătoare şi contradictorii, întrucât, deşi în spoturi se face precizarea că vorbeşti nelimitat internaţional şi se precizeză ulterior că minutele incluse şi tariful de 0,19 euro/minut sunt valabile pentru apeluri către ţări din Uniunea Europeană, în această ofertă nu sunt incluse toate ţările Uniunii Europene şi nici toate reţelele de telefonie care operează în aceste state.

O astfel de prezentare generală, care omite informaţii importante pentru consumator, poate influenţa şi afecta comportamentul şi interesele economice ale acestuia, întrucât preţurile şi condiţiile în care poate beneficia de anumite servicii/opţiuni nu sunt prezentate în mod clar şi fără echivoc.

De asemenea, la vizionarea spoturilor, Consiliul a mai constatat că textul titrat în partea de jos a ecranului nu este lizibil şi este menţinut pe ecran un timp foarte scurt, insuficient pentru a permite citirea sa, fapte ce contravin, de asemenea, prevederilor legale referitoare la publicitate.

Pentru aceste considerente, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea deîndată în legalitate în privinţa spoturilor publicitare Orange, derulate pe posturile de televiziune, în sensul ca acestea să fie difuzate cu respectarea regulilor privind informarea corectă şi completă a publicului, astfel încât interesele financiare ale acestuia să nu fie afectate.