Decizia nr. 402 din 31.03.2009

31.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 2.500 lei a S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL S.R.L.,
cu sediul în Suceava, str. Samoil Isopescu nr. 21, bl. M, sc. D ap. 5, jud. Suceava, CF 15091678

pentru postul de televiziune 1 TV BACĂU
Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 35A, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea de dezbatere « Treburi politice », difuzată în 26.02.2009, de postul 1 TV BACĂU.

Postul de televiziune 1 TV BACĂU aparţine radiodifuzorului S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 382/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1344.0/23.10.2007).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (2), precum şi pe cele ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevedrilor invocate :

  • art. 42 alin. (1) : "Orice persoană are dreptul la propria imagine.
    (2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars".
  • art. 71 alin. (1) : "În programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
    a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică".

În fapt, postul de televiziune 1 TV BACĂU a difuzat, în data de 26.02.2009, în intervalul orar 21:10-23:10, emisiunea de dezbatere « Treburi politice », cu tema : „Cui îi stă în gât spitalul ?” Emisiunea a fost transmisă şi în reluare a doua zi, în 27.02.2009, la orele 07:40 şi 16:00. Emisiunea a fost moderată de DL. Sebi Şufariu, care i-a avut ca invitaţi în studio pe domnii Romeo Stavarache (PNL) – primarul municipiului Bacău şi Ionel Palăr-deputat PNL. Pe parcursul emisiunii, au intervenit telefonic domnii Nistor Vasile-senator PDL, Gheorghe Antohi - deputat PSD şi preşedintele Consiliului Judeţean Bacău.

Emisiunea de dezbatere „Treburi politice” a tratat un subiect preluat din emisiunea de ştiri a postului 1 TV BACĂU cu privire la lipsa finanţării pentru construirea Spitalului Municipal Bacău. Atât în emisiunea de ştiri, cât şi în emisiunea de dezbatere au fost aduse acuzaţii parlamentarilor PSD şi PDL aleşi pe listele uninominale din judeţul Bacău, pentru că nu au susţinut şi nu au votat în Parlament amendamentul depus de un parlamentar PNL pentru subvenţionarea de la bugetul de stat a construirii spitalului din Bacău.

Pornind de la subiectul prezentat în ediţia de ştiri, la finalul emisiunii de dezbatere a fost difuzată rubrica „Lista vomei”. În cadrul acesteia, pe fundalul unor imagini cu fotografii ale unor oameni politici, radiodifuzorul a difuzat un comentariu din off, în cadrul căruia au fost făcute aprecieri cu caracter acuzator şi denigrator la adresa lor, fără ca aceştia să aibă posibilitatea să-şi spună punctul de vedere cu privire la acuzaţiile formulate.

Redăm din raportul de monitorizare :

« (...) capitol unde excelează Gabriel Petru Vlase mare şi neîntrecut povestitor, artist al momentelor cinegetice, admirator al motivelor folclorice din comisii cu ochi albaştri unde se drege busuiocul şi se împart trofeele de vânatoare cu dl. Vasile Nistor, cinicul care a reuşit să rămână în sistem agăţat, când de mustaţa lui Cezar Preda, când de caruselul unui sistem de vot orb, îmbătrânit în inutilitate pe băncile Parlamentului, care undeva în adâncul său ar dori să aibă măcar figura de martir a lui Radu Cătălin Mardare, cel care i-o fi slujit lui Muşatescu de model pentru Spirache, personajul care se ruga de alegatori să nu fie votat. Mardare, cel căruia a început să-i placă între timp rolul de figură ştearsă, cel care a dus cu subtilitate la apogeu arta camuflării şi care n-a avut totuşi norocul d-nei Elena Mitrea care s-a trezit cocoţată pe val, călătorind cu clasa lux prin votul celor mai săraci şi nenorociţi alegători : buhuşenii, cei din Orbic, Mocirla şi cei care nu speră la mai mult decât să primească un pui, o conservă, un batic şi 3 mici pe bon. Dezosaţi, congelaţi sau nu, puii de campanie electorală şi-au făcut în cazul dlui. Gh. Antochi un blazon de onoare, singurul care a votat pentru băcăuani şi poate pentru acest singur gest onest memoria colectivă îl va scuti de voma publică. Aceştia sunt oamenii ! »

Pe ecran au fost prezentate imaginile celor acuzaţi : Adrian Popescu (politica e una, idealul e alta), Valerian Vreme (oneştean tratat cu valeriană), Vasile Gherasim (un nene de la care să mai luăm o flegmă în ochii noştri de votanţi blegi, moldavi şi naivi), Viorel Hrebenciuc (sforarul şef), Iulian Iancu (detectiv al cauzelor petroliere, combatant pe tărâmul gargarei mediatice), Gabriel Petru Vlase (artist al momentelor cinegetice), Vasile Nistor (cinicul care a reuşit să rămână în sistem), Radu Cătălin Mardare (căruia îi place rolul de figură ştearsă), Elena Mitrea (s-a trezit cocoţată pe val), Gheorghe Antohi (singurul care a votat pentru băcăuani).

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile din Codul audiovizualului referitoare la respectarea dreptului la propria imagine al persoanei, în cadrul programelor audiovizuale.

Consiliul a considerat că, ignorând obligaţiile ce-i revin potrivit Codului audiovizualului, precum şi calitatea de arbitru imparţial şi echidistant pe care ar fi trebuit să o manifeste, dincolo de exprimarea unor opinii jurnalistice, radiodifuzorul a înţeles, printr-o atitudine subiectivă, să difuzeze un comentariu în care au fost formulate acuzaţii la adresa unor persoane, comentariu înregistrat şi difuzat pe post însoţit de imagini ale persoanelor acuzate, fără ca acestea să aibă posibilitatea de a se apăra, fapt de natură să prejudicieze dreptul la imagine al acestora.

O astfel de abordare din partea radiodifuzorului a condus la formularea unui verdict de vinovăţie, fără drept de apel din partea acestor persoane, şi a fost de natură să prejudicieze imaginea acestora. Or, potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului, postul de televiziune 1 TV BACĂU avea obligaţia de a respecta dreptul la imagine al persoanelor despre care s-a discutat în emisiune, lucru care nu s-a întâmplat.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat nici dispoziţiile art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, dipoziţii potrivit cărora postul avea obligaţia legală să prezinte şi punctul de vedere al persoanelor la adresa cărora au fost formulate acuzaţiile, având în vedere că subiectul dezbătut era unul de interes public. Or, prin modalitatea aleasă de a prezenta un astfel de subiect, această obligaţie nu avea cum să fie respectată.

Consiliul a considerat că o astfel de abordare a condus la încălcarea, de către radiodifuzor, a obligaţiilor privind respectarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului ce trebuie să caracterizeze informarea în probleme de interes public, astfel încât telespectatorii să-şi poată forma în mod liber propria opinie.

Respectarea principiului imparţialităţii este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea asupra publicului telespectator. Faţă de aceste aspecte şi având în vedere că radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL S.R.L. a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, membrii Consiliului au propus amendarea cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) al Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. TV 382/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1344.0/23.10.2007 pentru postul 1 TV BACĂU, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1) şi (2), precum şi pe cele ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL S.R.L.
Suceava, str. Samoil Isopescu nr. 21, bl. M, sc. D ap. 5
Jud. Suceava, CF 15091678

pentru postul de televiziune 1 TV BACĂU
Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 35A, jud. Bacău

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 402/31.03.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL S.R.L. pentru postul 1 TV BACĂU şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul 1 TV BACĂU cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în rubrica « Lista vomei », din emisiunea de dezbatere « Treburi politice », transmise în 26.02.2009, a difuzat un comentariu, ilustrat cu imagini, în cadrul căruia au fost făcute aprecieri cu caracter acuzator şi denigrator la adresa unor persoane, fără ca acestea să aibă posibilitatea de a se apăra, fapt de natură să prejudicieze dreptul la imagine al acestora.

De asemenea, potrivit Codului audiovizualului, dezbaterea unor probleme de interes public trebuie să se facă cu respectarea principiului asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizării liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.