Decizia nr. 401 din 31.03.2009

31.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. EUROMEDIA TV S.R.L.
cu sediul în Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter, Jud. Neamţ
C.U.I. 13810424

pentru postul de televiziune UNU TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. 3484/09.03.2009 şi 3740/12.03.2009, cu privire la emisiunile „Mâine pe hârtie”, ediţia din 05 martie 2009 şi „Revista presei”, ediţia din 06 martie 2009, difuzate de postul de televiziune UNU TV din Piatra Neamţ.

Postul de televiziune UNU TV aparţine radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 223/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 451.0/15.11.2001 şi reautorizare nr. 451.1/08.04.2003).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 42 alin. (1) şi (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Conform prevederilor art. 42 din Codul audiovizualului :

- alin. (1) „Orice persoană are dreptul la propria imagine.”

- alin. (4) „Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.”

În fapt, în urma analizării reclamaţiilor sus-menţionate şi a raportului de monitorizare privind emisiunea „Revista presei”, difuzată în data de 06 martie 2009, între orele 08.30-09.00, s-a constatat că realizatorul Cristian Soroceanu a făcut comentarii jignitoare la adresa d-nei Catrinel Cojocaru, semnatara sesizărilor.

La o conferinţă de presă, susţinută în oraşul Piatra Neamţ de dl. Călin Popescu Tăriceanu, a participat şi d-na Catrinel Cojocaru, în calitate de reporter al postului Antena 3, care i-ar fi adresat fostului premier următoarea întrebare : „Care este părerea dumneavoastră în privinţa faptului că C.A.S. ar putea pierde conducerea liberală, având în vedere că directoarea Daniela Soroceanu – soţia realizatorului de la 1 tv – şi-a luat concediu medical ?”.

Urmare acestui fapt, dl. Cristian Soroceanu, realizatorul emisiunii „Revista presei” din 06 martie 2009, a folosit spaţiul audiovizual pentru a face comentarii jignitoare la adresa d-nei Catrinel Cojocaru. Fără a ţine cont de obligaţia ce-i revenea în calitate de realizator de programe audiovizuale, acesta a folosit un limbaj injurios şi vulgar la o oră la care copiii au acces neîngrădit la vizionarea programelor audiovizuale. În cadrul aceleiaşi emisiuni, realizatorul a adoptat o atitudine contrară principiilor moralei publice, mimând un act sexual oral, gest incalificabil şi nedemn.

Redăm din raportul de monitorizare :

Cristian Soroceanu : “... deci ar trebui s-o întrebe pe mă-sa, Catrinel Cojocaru, care a fost doctoriţă prin spital şi care se pare că-şi plăteşte poliţele prin intermediul odraslei, că acel act numit concediu medical, nu se ia ... se dă de către un medic…”.
(...)
Cristian Soroceanu : ”Eu pot accepta multe în această viaţă împuţită. Şi vorba lui Mărginean “ca parul din fund scurtă şi plină de căcat...”
(...)
Cristian Soroceanu : “Este fiica celebrului actor Corneliu Dan Borcea. Şi aş vrea să-l întreb pe tatăl ei… Reputatule actor Corneliu Dan Borcea între dvs şi Daniela Soroceanu există o relaţie de amiciţie,.. aţi apelat la Daniela Soroceanu care v-a ajutat necondiţionat,…eu omul de rând sau altul ce să înţeleagă dacă Daniela Soroceanu (soţia realizatorului) e o scroafă şi dvs sunteţi amic cu ea ? Că dvs sunteţi un porc ? Vă rugăm să specificaţi rasa”.
(...)
Cristian Soroceanu : ”Apare un personaj nou în Vestea, Caty cu Y, ... Caty cu Y C. de la căcat, că dacă nu scrie cine e poate fi interpretat.”

Vizionând înregistrarea emisiunii „Revista presei” din 06 martie 2009, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat atât normele legale privind protecţia copiilor, cât şi pe cele referitoare la dreptul la imagine şi demnitate al persoanei.

Consiliul consideră că atitudinea adoptată de realizatorul emisiunii, atitudine contrară principiilor moralei publice, concretizată printr-un gest obscen (mimarea unui act sexual oral), precum şi folosirea unui limbaj injurios şi vulgar într-o emisiune difuzată la o oră la care copiii au acces neîngrădit la vizionarea programelor audiovizuale este de natură a afecta dezvoltarea morală a acestora.

În scopul asigurării protecţiei copiilor, legiuitorul a instituit norme cu privire la ora de difuzare a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Astfel, difuzarea acestor programe se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Membrii Consiliului consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor, şi că difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut, în care au fost folosite cuvinte şi expresii ca : „împuţită”, „plină de căcat”, „e o scroafă”, „sunteţi un porc”, „să specificaţi rasa”, şi mai ales gestul incalificabil adoptat de realizatorul emisiunii, pot oferi modele de comportament pentru copii, cu consecinţa expunerii acestora la riscuri psihice şi morale.

Ţinând cont de nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a acestora.

De asemenea, Consiliul, în calitatea sa de autoritate de control al conţinutului comunicării audiovizuale, dar şi a obligaţiilor instituite de lege, în sarcina sa, trebuie să asigure dreptul la imagine al persoanei, dar şi al demnităţii acesteia.

Legiuitorul a instituit în sarcina radiodifuzorilor, implicit şi a realizatorilor de programe, obligaţia de a respecta dreptul persoanei la imagine şi demnitate şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios. Cu atât mai mult, în cadrul unui program audiovizual, acest lucru nu poate fi acceptat în situaţia în care realizatorul însuşi recurge la folosirea de expresii jignitoare la adresa persoanelor despre care discută în emisiune.

Mai mult, deontologia jurnalistică presupune ca presa, inclusiv spaţiul audiovizual, să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. Statutul de realizator de programe audiovizuale îl obligă la adoptarea unei conduite corecte şi demne, prin care să nu jignească, folosind un limbaj injurios la adresa altor persoane, doar pentru că « microfonul » îi dă această posibilitate. Realizatorul unei emisiuni are nu numai drepturi, ci şi obligaţii, pe care trebuie să le respecte.

Având în vedere domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, în virtutea prevederilor legale audiovizuale, radiodifuzorul are obligaţii atât în privinţa protecţiei copiilor, cât şi în privinţa dreptului la imagine şi demnitate al persoanei, obligaţii ce impun o conduită de respectare şi de prevenire a încălcării dispoziţiilor legale, astfel încât principiile şi normele ce guvernează comunicarea audiovizuală să nu fie încălcate.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 223/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 451.0/15.11.2001 şi reautorizare nr. 451.1/08.04.2003) pentru postul de televiziune UNU TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 42 alin. (1) şi (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. EUROMEDIA TV S.R.L.
Str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter,
Piatra Neamţ, Jud. Neamţ
C.U.I. 13810424

pentru postul de televiziune UNU TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 401/31.03.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul UNU TV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în emisiunea “Revista presei” din 06 martie 2009, difuzată la o oră accesibilă tuturor categoriilor de public, realizatorul a folosit un limbaj vulgar, injurios şi a adoptat o atitudine contrară bunelor moravuri, fapt ce contravine dispoziţiilor privind protecţia copiilor şi care a fost de natură să prejudicieze dreptul la imagine al unei persoane.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, prezentarea unor fapte poate fi făcută prin folosirea unui limbaj adecvat unei exprimări publice, iar realizatorii sau prezentatorii de emisiuni audiovizuale au nu numai drepturi, ci şi obligaţii pe care trebuie să le respecte atât în privinţa protecţiei copiilor, cât şi în privinţa dreptului la imagine al persoanei.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.