Decizia nr. 401 din 13.04.2010

13.04.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DEŞTEPTAREA S.A.
cu sediul în BACĂU, Str. Vasile Alecsandri nr. 41, jud. Bacău,

pentru postul TV BACĂU
str. Vasile Alecsandri nr.41, BACĂU, jud. Bacău
Clădirea General Proiect

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea normelor privind regimul difuzării publicităţii în cadrul serviciilor de programe, de către postul de televiziune TV BACĂU.

Postul de televiziune TV BACĂU aparţine radiodifuzorului S.C. DEŞTEPTAREA S.A. (licenţă audiovizuală nr. TV 181.2/21.09.1999, decizia de autorizare nr. 441.0/26.06.2001 şi reautorizare nr. 441.1-1/12.09.2002).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DEŞTEPTAREA S.A. a încălcat prevederile art. 27 alin. (1) şi art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504//2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 27 alin. (1), publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.

Conform prevederilor art. 29 alin. (1) din aceeaşi lege, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii :

  • lit. a) : să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.

În fapt, în data de 25.03.2010, în intervalul orar 21.00-22.10, postul TV BACĂU a difuzat, în direct, emisiunea „Deşteptarea de seară”, moderată de Laurenţiu Botin, invitaţi fiind domnii Romică Ţociu şi Cornel Palade. Emisiunea a fost difuzată şi în reluare, în data de 26.03.2010, între orele 07.45-8.55 şi 17.15-18.25, şi în ziua de 27.03.2010, între orele 21.00-22.10.

Domnii Romică Ţuciu şi Cornel Palade sunt prezentatorii emisiunii „Super Bingo Metropolis”, în cadrul căreia se desfăşoară un joc, cu aceeaşi denumire, cu premii în bani, emisiunea fiind difuzată pe postul Antena 1.

În cadrul emisiunii „Deşteptarea de seară”, la care au fost invitaţi, domnii Romică Ţociu şi Cornel Palade au vorbit despre faptul că se află în judeţul Bacău, organizând o caravană de promovare a jocului „Super Bingo Metropolis”, cu scopul convingerii publicului că acest joc „poate schimba viaţa”.

Redăm din raportul de monitorizare :

- Cornel Palade : Bă fraţilor, dacă vreţi bani luaţi-vă bilete la SuperBingo Metropolis şi terminaţi şmecheria !
- Cornel Palade : şi vreau să vă spun, stimaţi telespectatori şi iubiţii noştri jucători, că duminică seara vă puteţi schimba viaţa la Super Bingo Metropolis.
Romică Ţociu : Hai să zic că : ia un simplu carton la Super Bingo Metropolis ! şi câştigi duminică seara un premiu care-ţi poate schimba viaţa.

În acest context, invitaţii emisiunii au descris în ce constă acest joc, modalitatea de participare, variantele câştigătoare ale biletului bingo, precum şi sumele mari de bani ce pot fi obţinute de către participanţi. De asemenea, pe parcursul emisiunii, invitaţii au vorbit şi despre posibilitatea achiziţionării de bilete bingo on-line, indicând, în acest sens, adresa de site respectivă.

Redăm din raportul de monitorizare : „...Cornel Palade : ştii ce înseamnă un top ?... Este un pachet de bilete, de cartoane de-alea, care conţine 360 de serii.
R.Ţociu : şi costă… 34 milioane. Ei, doamna aia l-a luat singură…
Laurenţiu Botin (moderator) : A investit 34 milioane ?
R.Ţociu : 34 milioane. şi ştii cât a câştigat ? 3 miliarde !
L.Botin : Merge, procentul e bun !
R.Ţociu : Procentul e bun. Ei, cum să nu iei distonocalm la suma aia ? Zi-mi şi mie ! Ca să vezi ce-a însemnat norocul !
C.Palade : Dar ştii ce se-ntâmplă ? Dacă ai un top la concursul telefonic, ţi se dublează premiul.
L.Botin : Am înţeles !
C.Palade : Dacă alegi de pe panou… şi premiul cel mai mare de pe panou fiind un miliard şi jumătate, l-ai nimerit pe cel mai mare. Deci, a avut un noroc fantastic, fabulos !
(…) C.Palade : Stimaţi telespectatori, nu trebuie să vă încărcaţi memoria cu cifre ciudate. Toate rezultatele le puteţi citi pe site-ul : www.superbingo.ro.
R.Ţociu : Sau în Jurnalul Naţional, marţea.
C.Palade : Iarăşi, nu trebuie să… pentru cei care aveţi la îndemână internetul, nu trebuie să vă înnebuniţi să staţi la coadă să cumpăraţi biletele din piaţă. Aveţi iarăşi internetul ; le cumpăraţi on-line.
R.Ţociu : …pe www.superbingo.ro

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că emisiunea „Deşteptarea de seară”, ediţia din data de 25 martie 2010 (difuzată în reluare în 26 şi 27 martie) a depăşit obiectul emisiunii, care potrivit radiodifuzorului era calificată ca fiind o emisiune de dezbateri, constituind, în fapt, publicitate la jocul de noroc Super Bingo Metropolis, joc ce se desfăşoară şi se transmite într-o emisiune cu aceeaşi denumire, pe postul Antena 1.

Având în vedere modalitatea în care s-a desfăşurat emisiunea, în care au fost oferite detalii cu privire la condiţiile de participare la joc şi premiile oferite potenţialilor câştigători, emisiunea a dobândit caracter publicitar, fără a fi încadrată ca atare de radiodifuzor, fapt ce contravine prevederilor din domeniul audiovizualului.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat cadrul general de difuzare a publicităţii, respectiv prevederile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului, potrivit cărora publicitatea trebuie difuzată grupat, să fie uşor de identificat, prin marcaje corespunzătoare, şi separată de alte părţi ale serviciului de programe, prin semnale optice şi acustice.

Mai mult decât atât, una dintre condiţiile pe care furnizorul de servicii media trebuie să o respecte constă în obligaţia ca orice comunicare audiovizuală să poată fi uşor de identificat ca atare, legiuitorul intezicând difuzarea comunicărilor audiovizuale cu conţinut comercial mascat.

Or, în emisiunea „Deşteptarea de seară”, din 25 martie 2010, prin oferirea unor informaţii detaliate a fost promovat un joc de noroc, fapt de natură a atribui acestei emisiuni un caracter publicitar, cu conţinut comercial mascat.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat o comunicare audiovizuală comercială cu conţinut mascat, fapt ce contravine prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că emisiunea „Deşteptarea de seară”, difuzată, în direct, în data de 25 martie 2010, reluată în 26 şi 27 martie, a fost transmisă cu încălcarea prevederilor legale privind regimul difuzării publicităţii în domeniul audiovizualului.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DEŞTEPTAREA S.A. pentru postul TV BACĂU şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV BACĂU cu somaţie publică, întrucât în emisiunea „Deşteptarea de seară”, din 25 martie 2010, au fost prezentate informaţii detaliate despre un joc de noroc, fapt de natură a atribui acestei emisiuni un caracter publicitar cu conţinut comercial mascat.

Acest fapt contravine legislaţiei audiovizuale, care prevede că publicitatea trebuie să fie uşor de identificat şi separată, prin mijloace optice şi acustice, de conţinutul editorial, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.