Decizia nr. 400 din 31.03.2009

31.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., pentru postul de televiziune PRIMA TV

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. CUI R4747298
B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2 Bucureşti

pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Cronica cârcotaşilor« , ediţia din data de 11.03.2009, precum şi la filmele artistice„Ultima lovitură » şi „Incredibilii", din perioada 07-14.03.2009, difuzate de postul PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.1/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0-1/24.03.1995).

Analizând raportul de monitorizare referitor la emisiunea „Cronica cârcotaşilor", ediţia din data de 11.03.2009, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL a încălcat dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 112 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului, publicitatea televizată şi teleshoppingul se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de alte părţi ale serviciului de programe. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată şi teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.

Conform dispoziţiilor art. 112 alin. (1) din Codul audiovizualului, este interzisă difuzarea de emisiuni, altele decât emisiunile de teleshopping, în care sunt prezentate bunuri sau servicii individualizate care pot fi identificate de public prin marcă, producător ori prin modalităţi de comercializare ; aceste restricţii nu se referă la denumirea companiilor producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii.

În fapt, în data de 11.03.2009, începând cu ora 19.30, postul PRIMA TV a difuzat emisiunea „Cronica cârcotaşilor", prezentată de domnii Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă.

În timpul emisiunii, au existat două momente în care prezentatorii au făcut referinţă, verbal şi vizual, la site-ul de licitaţii online interro_liens_callback. Aceste momente nu au fost marcate prin coperte specifice difuzării de publicitate sau prin afişarea pe ecran a semnului „P".

Redăm din raportul de monitorizare :

„(Primul moment, la ora 20.58) Şerban Huidu : De fapt, să ştiţi, eu recunosc acum în faţa tuturor, bine, îţi spun mai mult ţie aşa, ca să îţi dai seama, am intrat pe okazii.ro şi mi-am luat ceva special. Iată telefonul care îţi schimbă vocea, acesta este (Pe un monitor apare pagina de internet okazii.ro, cu un telefon în prim plan, o rubrică unde se poate comanda, preţul, împreună cu alte caracteristici mai puţin vizibile ale paginii respective –durata afişării 8 secunde), eu am fost şi primul şi al doilea şi al treilea...

(Al doilea moment, la ora 21:27) Şerban Huidu : Doamnelor şi domnilor, vrem să vă povestim cam aşa. Am găsit pe okazii.ro, o să vedeţi şi dumneavoastră când se va încărca, deocamdată nu se mai încarcă nimic, nu mai merge nimic în sediul ăsta al nostru, nici internet, nici nimic. Când o să vedeţi, când o să se încarce, am găsit, doamnelor şi domnilor, o oglindă, o oglindă foarte bună. Nu merge, dacă nu merge, uite, i-am dat aici de i-a ieşit pe nas. Nu merge, nu vrea, nu merge, dar dumneavoastră o să vedeţi. La montaj o să vedeţi, că nu-i nicio problemă, o să vedeţi, deci scrie acolo okazii.ro, se vede oglinda (apare şi pe monitor pagina site-ului okazii.ro – durata afişării 11 secunde) e ceva deosebit."

Membrii Consiliului au constatat că, în timpul acestei emisiuni, a fost promovat site-ul interro_liens_callback, atât prin dialogul purtat între cei doi prezentatori, cât şi prin afişarea efectivă a paginii de internet respective şi a siglei acesteia. Site-ul astfel promovat este un site dedicat operaţiunilor de vânzare, achiziţionare şi închiriere de bunuri şi servicii, operaţiuni efectuate prin intermediul internetului.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat condiţiile de difuzare a publicităţii prevăzute de legislaţia audiovizuală, în sensul căreia publicitatea se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat şi să fie separată de alte părţi ale serviciului de programe, prin mijloace optice sau acustice.

Consiliul consideră că prezentarea elementelor de identificare a site-ului în cauză a constituit implicit publicitate la bunurile şi serviciile oferite de acest site şi care au putut fi identificate de public (accesând site-ul indicat în cadrul emisiunii), prin marcă, producător ori prin modalităţi de comercializare (vînzare, cumpărare, închiriere, prestări servicii), fapt ce contravine prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul audiovizualului. În concluzie, ediţia emisiunii „Cronica cârcotaşilor", din 11.03.2009, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor legale privind regimul difuzării publicităţii în domeniul audiovizualului.

În aceeaşi şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat şi raportul de monitorizare referitor la respectarea condiţiilor de sponsorizare a filmelor artistice „Ultima lovitură« şi „Incredibilii », transmise în perioada 07-14.03.2009, de postul PRIMA TV.

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL a încălcat prevederile art. 102 alin. (3) ale Titlului VII - Sponsorizare, publicitate, teleshopping – din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, emisiunile sponsorizate nu trebuie să incite la vânzarea, cumpărarea sau închirierea produselor ori serviciilor sponsorului sau ale unui terţ, în special prin referiri promoţionale ori de natură comercială la aceste produse sau servicii, făcute în timpul respectivelor emisiuni.

În perioada 07-14.03.2009, postul PRIMA TV a difuzat filmele artistice „Ultima lovitură« şi „Incredibilii », producţii sponsorizate de „Mentos« . Pe parcursul derulării acestor filme, radiodifuzorul a difuzat un spot, cu o durată de 20 de secunde, în care se făcea reclamă mărcii „Mentos » şi unei promoţii aflate pe site-ul mentos.ro. Respectivul spot nu a fost despărţit printr-o copertă publicitară de restul filmului, fiind difuzat înaintea calupului publicitar propriu-zis.

Spotul a avut următorul conţinut :

„Doi tineri care se sărută pe un fond muzical, în timp ce pe ecran este scris : Eşti pupăcios ? Intră pe mentos.ro şi poţi câştiga 1.000 de euro. Mai jos este scris cu roşu : Stai aici, Incredibilii revin în câteva secunde. După terminarea melodiei, o voce feminină prezintă sloganul Mentos în engleză : Mentos, pure fresh, irresistible fresh, there is nothing like a mentos kiss. În acest timp pe ecran apare imaginea produsului Mentos, împreună cu textul : Mentos pure fresh. Prospeţime irezistibilă. Nimic nu e ca sărutul Mentos."

Faţă de modul de prezentare în cadrul celor două filme artistice a unui produs al sponsorului, prezentare care a conţinut referiri promoţionale evidente la produsul acestuia, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale în materie de sponsorizare, astfel cum sunt prevăzute la art. 102 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Potrivit normei invocate, în timpul emisiunilor sponsorizate nu pot fi făcute referiri promoţionale ori de natură comercială care să incite la vânzarea, cumpărarea sau închirierea produselor ori serviciilor sponsorului respectivelor emisiuni, sau ale unui terţ.

Pentru toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune PRIMA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL, pentru postul de televiziune PRIMA TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV cu somaţie publică, întrucât în emisiunea „Cronica cârcotaşilor", din 11 martie 2009, a fost promovat un site dedicat operaţiunilor de vânzare, achiziţionare şi închiriere de bunuri şi servicii, promovare care nu a respectat condiţiile de difuzare a publicităţii.

Legislaţia audiovizuală prevede că publicitatea trebuie difuzată grupat, separată clar de alte părţi ale programelor audiovizuale, prin coperte neutre şi semnale acustice.

De asemenea, filmele artistice „Ultima oră« şi „Incredibilii » au fost întrerupte pentru difuzarea unui spot publicitar în favoarea sponsorului acestora, fapt ce contravine prevederilor Codului audiovizualului. Potrivit acestor dispoziţii, în timpul emisiunilor sponsorizate nu pot fi făcute referiri promoţionale ori de natură comercială care să incite la vânzarea, cumpărarea sau închirierea produselor ori serviciilor sponsorului respectivelor emisiuni.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.