Decizia nr. 40 din 20.01.2009

20.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MEDIA STIL S.R.L.
cu sediul în Vaslui, Str. Spiru Haret nr. 5, jud. Vaslui

pentru postul RADIO SMILE
Vaslui, str. Republicii bl. 359B, et. 1, jud. Vaslui

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie urmare a reclamaţiei nr. 18527/15.12.2008.

Postul RADIO SMILE aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA STIL S.R.L., având licenţa audiovizuală : R 480.1/06.05.2004 şi decizia de autorizare : 1029.0/07.02.2006.

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 2 lit.b) din Decizia 412/2007 privind obligaţiile ce revin titularilor de licenţă audiovizuală la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările în următoarele formate :

b) pentru programele de radio, înregistrare analogică pe casete audio standard sau înregistrare digitală pe suport CD.

Prin adresa nr. 1/18.12.2008, Consiliul a solicitat S.C. MEDIA STIL S.R.L. înregistrările martor ale programului difuzat de RADIO SMILE în perioada 22 - 29 noiembrie 2008, înregistrări care nu au fost puse la dispoziţia Consiliului, conform adresei de răspuns nr. 125/19.12.2008 a reprezentantului radiodifuzorului.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Decizia nr. 412/2007, radiodifuzorul avea obligaţia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor şi de a păstra înregistrările programelor/emisiunilor timp de 30 de zile după data difuzării.

Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) şi (2), din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu respectarea prevederilor art. 15 al aceleiaşi legi, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. MEDIA STIL S.R.L. pentru postul RADIO SMILE şi dispune intrarea deândată în legalitae.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO SMILE cu somaţie publică deoarece nu a pus la dispoziţia Consiliului înregistrările emisiunilor difuzate în perioada 22 - 29 noiembrie 2008, fapt ce contravine prevederilor art. 2 din Decizia 412/2007.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor/emisiunilor de radio pe care le difuzează.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.