Decizia nr. 4 din 8.01.2008

privind modificarea Deciziei nr. 1085/13.12.2007

08.01.2008


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 08 ianuarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată S.C. ARD SAT S.A., înregistrată la C.N.A. sub nr. 17331/17.12.2007, cu privire la solicitarea reanalizării Deciziei CNA nr. 1085 din 13.12.2007 prin care S.C. ARD SAT S.A. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Reanalizând Decizia 1085/13.12.2007, în urma revizionării emisiunii ,,Ediţie specială-Supermarket cu renume la Bistriţa’’ din data de 30 noiembrie 2007, şi în raport de precizările aduse prin adresa mai sus menţionată, precum şi de argumentele reprezentantului radiodifuzorului, membrii Consiliului au decis modificarea Deciziei nr. 1085/13.12.2007 în sensul înlocuirii sancţiunii amenzii cu somaţie publică.

Faţă de aceste aspecte, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE :

Art. 1 - Decizia nr. 1085/13.12.2007 privind sancţionarea cu amendă în cuantum de 5.000 lei a S.C. ARD SAT S.A. se modifică în sensul că, pentru fapta reţinută prin decizie, sancţiunea amenzii se înlocuieşte cu sancţiunea prevăzută la alin. (3) al art. 90 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare - somaţie publică.