Decizia nr. 4 din 08.01.2009

08.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TV ANTENA 1 S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
CUI R 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 08 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile înregistrate la C.N.A. sub nr. 18155/08.12.2008, 19039/29.12.2008 şi 19061/31.12.2008, precum şi rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea « În direct cu numerologul » din data de 17 decembrie 2008 şi cu privire la emisiunea - concurs « Premii fantastice », difuzată în zilele de 16, 17, 29 şi 30 decembrie 2008, de postul de televiziune ANTENA 1.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. i) din Legea audiovizualului nr. 504//2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 80 alin. (3), art. 99 alin. (1), art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi c), alin. (6) şi (7) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 29 alin. (1) lit. i) din Legea audiovizualului, una din condiţiile pe care trebuie să o respecte comunicările comerciale audiovizuale este ca acestea să nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte.

Potrivit prevederilor invocate din Codul audiovizualului :

 • art. 80 : « (3) Nu pot fi difuzate emisiuni interactive în care publicul apelează la vrăjitori şi ghicitori sau la alte activităţi interzise de lege. »
 • art. 99 : « (1) Jocurile şi concursurile trebuie să respecte regulile informării corecte, iar regulamentul lor de desfăşurare trebuie să fie clar şi adus la cunoştinţă în mod corespunzător. »
 • art. 101 : "(1) Comunicarea în cadrul unei emisiuni sau al unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, în scopul invitării publicului de a participa la un concurs cu premii sau televot ori pentru a-şi exprima opiniile, trebuie să respecte următoarele cerinţe :
  a) - să pună la dispoziţie publicului informaţii clare privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp, inclusiv taxa pe valoarea adăugată şi, după caz, toate taxele suplimentare ;
  b) - să informeze corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit, inclusiv eventualele costuri suplimentare ;
  c) - în situaţia în care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului (apel fără răspuns), acest lucru va fi adus la cunoştinţă publicului pe parcursul emisiunii, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral.
  (6) Emisiunile de jocuri şi concursuri interactive, cu premii în bani, la care publicul este invitat să participe prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pot fi difuzate numai în direct şi doar în intervalul orar 22.00-06.00.
  (7) Este interzisă solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri."

De asemenea, Codul audiovizualului prevede la art. 16 criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe şi care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. La lit. k) a acestui articol este specificat unul dintre aceste criterii de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, respectiv calitatea şi tipologia limbajului folosit.

În fapt, în ziua de 17 decembrie 2008, postul de televiziune ANTENA 1 a difuzat emisiunea În direct cu numerologul, în intervalul orar 01.26-02.36. Emisiunea a avut menţiunea DIRECT şi a fost prezentată de Iliuţă.

Emisiunea a avut un caracter interactiv, pe parcursul ei intervenind telefonic mai mulţi telespectatori. Aceştia, după ce au comunicat lui Iliuţă datele personale (prenumele, data naşterii) au primit răspunsuri la întrebările adresate acestuia, întrebări legate de sănătate, bani, viaţă sentimentală.

O emisiune cu un astfel de conţinut, în care o persoană pretinde că ghiceşte, într-o formă sau alta, viitorul, contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală, întrucât una din condiţiile pe care trebuie să o respecte comunicările comerciale audiovizuale este ca acestea să nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte.

Or, membrii Consiliului au avut în vedere protejarea intereselor publicului, deoarece o persoană care promovează astfel de practici profită de buna-credinţă şi de credulitatea unor telespectatori, care, din cauza unor probleme personale cărora nu le găsesc o rezolvare imediată, sunt tentaţi să creadă în preziceri, aşteptând ca acestea să se producă, aşa cum le-au fost prezentate în emisiune.

Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare privind emisiunea - concurs « Premii fantastice », difuzată în zilele de 16, 17, 29 şi 30 decembrie 2008, de luni până vineri, în intervalul orar 11.00-12.00 şi duminica, în intervalul orar 07.00-08.00, de postul de televiziune ANTENA 1 şi a constatat încălcarea mai multor prevederi din legislaţia audiovizuală care reglementează modul de difuzare a emisiunilor cu un astfel de specific.

În urma vizionării emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că nu au fost respectate dispoziţiile art. 101 alin. (1) din Codul audiovizualului, care impun în sarcina radiodifuzorilor respectarea unor cerinţe în privinţa difuzării emisiunilor-concurs.

Astfel, a fost încălcată cerinţa prevăzută la lit. a) a alin. (1) din articolul menţionat, în sensul că nu au fost puse la dispoziţia publicului informaţii clare privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Pe ecran a fost afişat tariful/apel aplicat, fără a se preciza dacă TVA este sau nu inclus. Or, o astfel de omisiune a fost de natură să conducă la prejudicierea intereselor financiare ale persoanelor care au sunat şi au intrat în legătură directă în timpul emisiunii.

În privinţa respectării cerinţei prevăzute la lit. b), respectiv de a informa corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit, ca modalitate de a intra în posesia premiilor oferite a fost precizată numai cea de accesare a unui site, fapt de natură să prejudicieze pe telespectatorii care nu au posibilitatea să se informeze prin internet.

De asemenea, postul de televiziune ANTENA 1 nu a respectat nici cerinţa prevăzută la lit. c), respectiv aceea de a aduce la cunoştinţa publicului, pe parcursul emisiunii, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral, informaţia potrivit cu care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului (apel fără răspuns). Postul ANTENA 1 a adus la cunoştinţa publicului această informaţie fie numai sub formă scrisă, fie în formă scrisă şi doar la începutul emisiunii oral. Or, radiodifuzorul avea obligaţia ca, periodic, să facă această precizare, oral, pe tot parcursul emisiunii.

Consiliul consideră că prevederea legală trebuie respectată în litera ei, în scopul informării corecte a publicului telespectator, precum şi a protejării intereselor acestuia, interese care vizează, în speţă, aspecte de natură financiară. O astfel de modalitate de prezentare a fost de natură să inducă în eroare publicul telespectator care a participat la aceste concursuri.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 99 alin. (1) din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora jocurile şi concursurile trebuie să se desfăşoare în mod corect, premiile trebuie să fie prezentate cu exactitate, iar regulile trebuie să fie clare şi aduse la cunoştinţă în mod corespunzător.

Sub acest aspect, Consiliul a constatat, pe de o parte, că, la finalul ediţiei din ziua de 17 decembrie 2008, după ce o telespectatoare a dat răspunsul corect, prezentatoarea a afirmat : « Aveţi premii în obiecte în valoare de 2000 RON Garantat. (…) Vă rog frumos să rămâneţi pe fir ca să putem să vă luăm datele şi să vă putem expedia banii acasă. » În acest fel, informaţia oferită a fost de natură să creeze confuzie cu privire la premiul oferit.

Pe de altă parte, premiile nu au fost prezentate cu exactitate, publicului fiindu-i prezentate informaţiile afişate pe ecran în aşa fel încât acesta să nu poată înţelege că aceste premii sunt în obiecte şi nu în bani.

Astfel, în Regulamentul emisiunii care s-a derulat în partea de sus a ecranului s-a precizat : « Participantul care a dat răspunsul corect la întrebarea de la Runda I este premiat cu un obiect (produs) ales de către participanţi, valoarea fiind afişată pe ecran la momentul respectiv. »

Pe ecran au fost titrate numai sumele de bani, exprimate în RON, fapt de natură să creeze confuzie, putându-se înţelege că premiile pentru soluţiile la concursuri sunt premii în bani, nu în produse. De asemenea, în partea de sus a ecranului s-a derulat lista câştigătorilor, fiind titrate numele şi prenumele acestora, localitatea şi suma în RON, fapt care putea conduce la aceeaşi concluzie ca cea menţionată anterior, respectiv că premiile sunt în bani.

De asemenea, în ediţii ale emisiunii în care au fost prezentate pe ecran premiile în produse electrocasnice, caracterele cu care au fost scrise aceste premii au fost mai mici decât caracterele cu care a fost titrată valoarea premiului în bani.

Mai mult decât atât, membrii Consiliului au considerat ca fiind grav faptul că, pe site-ul interro_liens_callback, în Regulamentul privind desfăşurarea concursului de inteligenţă difuzat de postul de televiziune “Antena 1” şi având denumirea “Premii fantastice”, se găseşte următoarea precizare referitoare la modul în care se poate intra în posesia premiului : « Participantul care a dat răspunsul corect la întrebarea de la Runda 1 este premiat cu un obiect (produs) ales de către participanţi de pe site-ul interro_liens_callback sau interro_liens_callback, valoarea fiind afişată pe ecran. » Aceste informaţii nu au fost specificate nici pe croll şi nici de către prezentatoare, pe parcursul desfăşurării emisiunii televizate.

Or, acest fapt conduce la concluzia că, în fapt, sunt oferite premii în bani, iar nu în produse. Or, o emisiune de jocuri şi concursuri interactive în care sunt oferite premii în bani nu poate fi difuzată decât în intervalul orar 22.00-06.00.

Toate emisunile - concurs « Premii fantastice », din zilele de 16, 17, 29 şi 30 decembrie 2008, au fost difuzate de luni până vineri, în intervalul orar 11.00-12.00 şi duminica, în intervalul orar 07.00-08.00, fapt ce contravine prevederilor art. 101 alin. (6) din Codul audiovizualului.

În privinţa regulilor care trebuie să fie clare şi aduse la cunoştinţă în mod corespunzător, Consiliul a constatat că această obligaţie a fost încălcată de postul de televiziune ANTENA 1, deoarece, în ediţia din 29 decembrie 2008, cu aproximativ 12 minute înainte de încheierea emisiunii, prezentatoarea a anunţat, pe un ton isteric : « Este finalul emisiunii, dragii mei. Este acum sau niciodată ! Gata, gata cu aşteptarea ! Gata cu tot ! Am ajuns la final ! Asta este ! Ultima persoană este aşteptată în legătură directă. Ultima şansă ! Finalul emisiunii ! » Or, emisiunea a continuat, dar informaţia dată de prezentatoare putea influenţa pe telespectatorii care priveau emisiunea şi care erau îndreptăţiţi să creadă că li se oferă o informaţie corectă.

Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate şi prevederile alin. (7) al art. 101 din Codul adiovizualului, potrivit cărora este interzisă solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri. Or, în cadrul emisiunilor din datele de 29 şi 30 decembrie 2008, prezentatoarea a încercat, prin diferite metode de persuasiune, să îi convingă pe telespectatori să sune (insistenţă, agitaţie etc.).

Consiliul a constatat că, în unele emisiuni, precum ediţiile din 16 şi 30 decembrie 2008, nu au fost respectate criteriile prevăzute la art. 16 din Codul audiovizualului. Astfel, la lit. k) a alin. (3) din acest articol este specificat că unul dintre criteriile de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale este şi cel privitor la calitatea şi tipologia limbajului folosit. În ediţiile din 16 şi 30 decembrie 2008, au intrat în legătură telefonică directă, telespectatori care au proferat injurii la adresa prezentatoarei, la o oră la care copiii aveau acces neîngrădit la programele audiovizuale.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. şi dispune :

 • intrarea în legalitate în termen de 7 zile de la comunicarea prezentei decizii în privinţa aplicării alin. (6) a art. 101 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • intrarea deîndată în legalitate în privinţa aplicării celorlalte articole din legislaţia audiovizuală care au fost încălcate şi pentru care a fost aplicată prezenta sancţiune.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. - pentru postul de televiziune ANTENA 1 - are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu somaţie publică, pentru încălcarea, în cadrul emisiunilor-concurs difuzate în perioada 16 - 30 decembrie 2008, a mai multor prevederi din legislaţia audiovizuală.

Emisiunea « În direct cu numerologul », difuzată în ziua de 16 decembrie 2008, în care o persoană pretinde că ghiceşte, într-o formă sau alta, viitorul, contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală, care interzic promovarea directă sau indirectă a practicilor oculte.

Ediţiile din perioada 16-30 decembrie 2008 ale emisiunii-concurs « Premii fantastice » au fost difuzate fără a fi puse la dispoziţia publicului informaţii clare privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, fără a informa corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit şi fără a aduce la cunoştinţa publicului, pe parcursul emisiunilor, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral, informaţia potrivit cu care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului, fapte ce contravin prevederilor Codului audiovizualului.

De asemenea, au fost încălcate şi prevederile potrivit cărora premiile trebuie să fie prezentate cu exactitate, iar regulile trebuie să fie clare şi aduse la cunoştinţă în mod corespunzător, fiind interzisă şi solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri.

Având în vedere că toate ediţiile emisiunii-concurs « Premii fantastice » monitorizate au fost difuzate în intervalul orar 07.00-12.00 şi că aceste emisiuni au oferit premii în bani, Consiliul a mai constatat că nu a fost respectat nici articolul potrivit căruia astfel de emisiuni nu pot fi difuzate decât în intervalul orar 22.00-06.00."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.