Decizia nr. 394 din 26.03.2009

26.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE,
cu sediul în BUCUREŞTI, Str. General Berthelot nr. 60-64, sector 1

pentru postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei nr. 3556/10.03.2009, cu privire la emisiunea „Lumea în clar obscur” difuzată în ziua de 06.03.2009, de către postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI.

Postul public RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE (licenţa R 687/03.11.2005 şi decizia de autorizare 1349.0/05.11.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor prevederi, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

În fapt, în data de 6 martie 2009, postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI a difuzat emisiunea „Lumea în clar obscur”, realizată de doamna Diana Nedelcu, în care a fost prezentat un fragment dintr-un interviu cu scriitorul Petru Dumitriu.

Pe parcursul emisiunii, a fost prezentat un material biografic despre trecutul scriitorului Petru Dumitriu, preluat din articolul „Fuga lui Petru Dumitriu”, publicat în cotidianul Ziua nr. 4226 din data de 08 mai 2008, sub semnătura lui Dan Ciachir. În comentariul său pe marginea interviului, realizatoarea emisiunii, Diana Nedelcu, a folosit un scurt pasaj din declaraţia politică rostită de George Pruteanu în calitatea sa de senator în anul 2002.

Folosirea în emisiune a unor pasaje aparţinând celor doi autori (Dan Ciachir şi George Pruteanu) a fost făcută fără anunţarea sursei materialelor.

Redăm din raportul de monitorizare : „Diana Nedelcu : (...) În această seară vom avea un fragment dintr-un interviu cu un excepţional scriitor, Petru Dimitriu. Acest interviu a avut loc la scara avionului, în 1996. Vom prezenta celor care nu ştiu cine este Petru Dimitriu, sau care au uitat între timp.

Sfârşit de februarie şi primele zile de martie 1960, Radio Europa Liberă anunţa că scriitorul Petru Dimitriu se refugiase în Occident (...).”

Membrii Consiliului au apreciat că, oferirea de către RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI a unor informaţii inexacte în legătură cu numele şi locul de naştere ale scriitorului Petru Dumitriu, în sensul că numele corect al scriitorului este Dumitriu şi nu Dimitriu, iar locul de naştere al acestuia este Baziş iar nu Buziaş, a fost de natură a induce în eroare şi a crea confuzie în rândul publicului telespectator care nu a beneficiat de o informare corectă.

Deşi atât numele, cât şi localitatea natală a scriitorului Petru Dumitriu au fost indicate greşit în emisiunea din data de 06.03.2009, iar reclamaţia nr. 3556/10.03.2009 a fost considerată pertinentă, în ediţia următoare a emisiunii „Lumea în clar obscur”, din data de 13.03.2009, în timpul dialogului prin telefon cu scriitorul Augustin Buzura, realizatoarea emisiunii, Diana Nedelcu, nu a înţeles să facă rectificările cuvenite, astfel încât publicul să fie informat corect, ci, dimpotrivă, aceasta a făcut aprecieri negative cu privire la persoana petentului şi a negat săvârşirea în emisiune din 06.03.2009 a faptelor sesizate.

„Diana Nedelcu : (...) Fac o paranteză pentru cineva care foloseşte un nume, Petru Sobieschi, dacă e adevărat acest nume sau doar un pseudonim, n-are nicio importanţă. Sobieschi are nobleţe, dar nu şi atitudinea celui care reclamă nişte fapte care nu s-au petrecut în ediţia trecută. Fiind restrânsă ediţia trecută am folosit câteva din vorbele lui George Pruteanu, spunând, folosind vorbele lui George Pruteanu, grăbindu-ne, desigur, pentru că am adus un omagiu, domnule Augustin Buzura, în ediţia trecută lui Petru Dumitriu (...) Eu nu mi-aş fi îngăduit niciodată şi n-am făcut niciodată referiri la zicerile cuiva fără să spun ale cui sunt. N-am citat nimic integral din nimeni, – stimate domn cum vă numiţi – cu atât mai mult nu ştiu ce discurs liber în Senat, n-am fost la Senat, eu nu l-aş cita, pentru că e un discurs liber. Deci dacă e liber s-a petrecut atunci, dacă e scris undeva e scris fără avizul celui care l-a rostit ; e mai complicat cu meseria de jurnalist, nu mai reclamaţi. Fiţi mai atent, ascultaţi atent şi o să înţelegeţi. Asta, ca o paranteză. Domnule Augustin Buzura, v-am dat chestia asta ca un personaj de roman, domnule Buzura, ca să vedeţi viaţa cum are tulburările şi meandrele ei chiar şi aşa, sub formă de, chipurile, ascultător la Radio România. Nu încetăm cu reclamaţiile, noi nu observăm, noi nu dialogăm, noi reclamăm. Reclamăm şi inventăm, că nu putem respira dacă nu inventăm reclamaţii.”

În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului SOCIETĂTATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE pentru postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003, postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 6.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI cu somaţie publică, întrucât în data de 06 martie 2009, în cadrul emisiunii „Lumea în clar obscur”, realizatoarea a afirmat, în comentariul făcut cu privire la un material biografic referitor la trecutul scriitorului Petru Dumitriu, că numele acestuia este Petru Dimitriu născut la Buziaş, iar nu Petru Dumitriu născut la Baziaş, aşa cum ar fi fost corect, încălcându-se prin aceasta prevederile art. 3 din Legea audiovizualului.

Potrivit acestor prevederi, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.