Decizia nr. 393 din 26.03.2009

26.03.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea înregistrată la C.N.A. sub nr. 3060/02.03.2009, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, ediţiile difuzate de postul de televiziune OTV în perioada 16 - 25 februarie 2009.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând ediţiile emisiunii menţionate mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor invocate:

"(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.„Membrii Consiliului au constatat că, în perioada 16 - 25 februarie 2009, postul de televiziune OTV a difuzat mai multe ediţii ale emisiunii”Dan Diaconescu Direct" cu încălcarea legislaţiei audiovizuale referitoare la protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine în cadrul serviciilor de programe.

Emisiunile monitorizate au avut ca subiect activitatea d-lui Virgil Cîrstea, în calitate de director la ALPAB, şi situaţia parcurilor şi lacurilor din Bucureşti.

Ediţiile din zilele de 16 - 19 şi 23 februarie 2009 au purtat titlul: ”36.000.000 milioane euro tocate de fostul director al ALPA Bucureşti, Virgil Cîrstea”, iar cele din 24 şi 25 februarie 2009 - „Mafia ALPAB, patronată de Virgil Cîrstea, la DNA”.

Moderatorul emisiunilor a fost d-na Mihaela Moise, care l-a avut ca invitat permanent pe dl. Silviu Alupei, jurnalist de investigaţie.

Acuzaţiile de natură morală şi penală aduse, precum şi titlurile sub care au fost transmise ediţiile emisiunii “Dan Diaconescu Direct” menţionate au fost de natură a prejudicia dreptul la imagine al d-lui Virgil Cîrstea.

De asemenea, prin modul de difuzare a acestor emisiuni, radiodifuzorul nu a respectat principiul audiatur et altera pars, obligaţie imperativă în sarcina sa, instituită de dispoziţiile art. 42 alin. (2) din Codul audiovizualului, întrucât nu i-a asigurat d-lui Cîrstea posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în legătură cu acuzaţiile ce i s-au adus. Redăm din raportul de monitorizare:

  • emisiunea din 16.02.2009

„Silviu Alupei: ... şi atunci ne întrebăm dacă tu, ca director al acestei instituţii, pe care ai adus-o, nu în pragul falimentului, în pragul dezastrului financiar şi în acelaşi timp în planul dezastrului igenico-sanitar...”
(55:54) Siviu Alupei: Acolo e un viespar infracţional. Procurorii, pe patronatul lui Cîrstea îşi pot da doctoratul. Achitată eronat, în situaţiile de lucrări, reparaţii alei dale beton, Parc Bordei. Opaa, alei, dale, beton. Păi au luat banii de la asigurări, s-au făcut că achită eronat la situaţiile de lucrări de reparaţii şi banii de la reparaţii, domnişoară, unde i-am văzut aici denunţaţi, unde sunt? S-au dus la reparaţii din buzunare. A doua: e o mafie care lucrează pe şablon. Achitată eronat în situaţii de reabilitare la Ştrand Berceni, în 2004...or, domnul Cîrstea ce a patronat? Achitări în rate de sume, iar banii care erau cu adevărat alocaţi pentru ştrandul din Berceni,..unde s-au dus banii?..Plata neeconomicoasă din credite bugetare a contravalorii unui contract de asistenţă juridică, în condiţiile în care instituţia are un număr de 3 jurişti angajaţi... şi a mai angajat un număr de 13 contracte de reprezentare în instanţă, pentru care a mai plătit o sumă..Vreţi să vedeţi care sunt casele de avocatură şi până unde merge mafia patronată de domnul Cîrstea?"

  • emisiunea din 17.02.2009

"(03:47) Mihaela Moise: Bună seara şi bine v-am găsit..continuăm să vorbim despre cele 36 milioane euro, tocaţi, agrementul capitalei, astăzi episodul 2, vorbim despre Virgil Cîrstea şi despre patronatul dumnealui asupra ALPAB, timp de 7 ani de zile.
Siviu Alupei: ... Din sursele noastre am descoperit..că s-au tocat 36 milioane euro, buget public, pentru ALPAB, instituţie patronată de numitul Virgil Cîrstea, aşa cum s-a spus în presă, un marinar obscur, adus de un alt marinar, dar mai mare decât el, la Constanţa, pe vremea când celălalt marinar era primar general şi l-a adus în 2001, deci are aproape 7 ani de direcţionare a acestei instituţii, către multe fraude, o parte din ele, infimă, descoperită de Curtea de Conturi Bucureşti... şi ilegalităţi de tot felul, dat toate acestea au condus la un dezastru igenico-sanitar, pentru tot ce înseamnă salba de lacuri şi de parcuri... Ajungând pe mâna acestui om, acuzat, dar aşa şi este, că nu are nicio pregătire de specialitate în domeniu, fiind doar un marinar din Constanţa... nu mai putem ieşi în capitală."
(...)

  • emisiunea din 23.02.2009

„(40:18) Siviu Alupei: Haideţi să începem săptămâna asta, ca să vadă mafia, că lumea interlopă gravitează în jurul vadurilor comerciale. Şi lacurile şi parcurile din Bucureşti sunt vaduri comerciale, mai ales cu aceste terase patronate, atenţie, de mafia lui Virgil Cîrstea. Eu nu spun că e mafiot, o să spună, vai, m-a făcut Alupei mafiot. Domnu Cîrstea, dumneata patronezi o mafie, fără să ştii. Mai grav, dacă nu ştii. Dacă ştii, la DNA. Are denunţ. Eu spun că nu ştie...dar domnul Cîrstea a avut o funcţie publică, trebuia să ştie. Domnul Virgil Cârstea are denunţ la DNA. Să vedem dacă DNA-ul portocalizat sau nu, are curajul să intre în domnul Cîrstea.”

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine, să-i asigure acesteia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere şi să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin probele care le susţin, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului. Or, postul de televiziune OTV nu a procedat în acest fel, ci a reluat, pe parcursul mai multor ediţii, acuzaţiile formulate la adresa persoanei care a fost subiectul acestor ediţii, respectiv, dl. Virgil Cîrstea.

În speţă, numai prin prezentarea opiniilor persoanei acuzate puteau fi reflectate în mod obiectiv problemele prezentate, se putea asigura informarea corectă a publicului, care avea posibilitatea să-şi formeze liber opinia cu privire la tema dezbătută şi numai în acest mod ar fi fost asigurată respectarea principiului audiatur et altera pars, precum şi protecţia dreptului la imagine şi demnitate al d-lui Virgil Cîrstea.

Respectarea principiului menţionat este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care îl are televiziunea asupra publicului telespectator.

Potrivit prevederilor din legislaţia audiovizuală, moderatoarea emisiunilor trebuia să aibă un rol activ, în sensul de a stărui convingător pentru o prezentare obiectivă a situaţiei; or, d-na Mihaela Moise nu numai că nu a făcut acest lucru, dar a susţinut, prin atitudinea adoptată, discursul invitatului său.

Cu privire la faptul că moderatoarea emisiunii ar fi încercat să ia legătura cu dl. Cîrstea pentru a-i solicita un punct de vedere, Consiliul a constatat că, o astfel de menţiune, a fost făcută de d-na Mihaela Moise în ediţia din 25 februarie 2009, ultima ediţie din serialul de 7 emisiuni dedicate acestui subiect de postul OTV.

Pe parcursul emisiunilor anterioare, invitatul acestor ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu DIrect”, dl. Silviu Alupei, a precizat, în câteva rânduri, că a încercat să-l contacteze pe dl. Cîrstea, dar nu a reuşit; or, potrivit prevederilor alin. (2) al art. 42 din Codul audiovizualului, această obligaţie revine radiodifuzorului, iar nu invitaţilor unei emisiuni.

Sub acest aspect, moderatoarea emisiunilor a afirmat, în ediţia din 18.02.2009 (a 3-a dintre cele care au tratat subiectul „Cîrstea”), următoarele:

"Mihaela Moise: Domne, să ne daţi numărul de telefon, la un moment dat să-l sunăm şi noi direct... că dacă dumnealui vrea să vină, să nu ne acuze lumea că nu vrem să-i luăm punctul de vedere.
Siviu Alupei: Degeaba, dumnealui nu vrea să vină, el a luat contact, a fost contactat, staţi liniştită. Problema e mai complicată. Dumnealui crede că noi vom termina odată episoadele acestea, ne vom goli toată tolba de documente, de probe, de acuzaţii, noi avem dreptul să prezentăm şi acuzaţii şi dumnealui crede că o să treacă aşa, cu valul, vine criza, vine recesiunea, vreun scandal parlamentar sau guvernamental şi lumea uită."

O astfel de abordare contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală precizate mai sus. Din afirmaţiile moderatoarei se poate deduce că un astfel de demers nu era o obligaţie care îi revenea, ci o alternativă.

Consiliul a apreciat că maniera în care a procedat postul de televiziune OTV nu a fost una legală şi onestă, fapt ce a condus la prejudicierea demnităţii şi imaginii d-lui Cîrstea, prin expunerea publică în legătură cu presupuse fapte penale, aflate în cerectare la organele competente ale statului, fapte în legătură cu care nu i-a fost oferită posibilitatea de a-şi expune punct de vedere şi faţă de care justiţia nu a pronunţat o soluţie de condamnare definitivă.

O astfel de abordare reprezintă, în egală măsură, o încălcare a legislaţiei audiovizuale, dar şi a deontologiei profesionale.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 42 alin. (1) şi (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 393/26.03.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în perioada 16 - 25 februarie 2009, mai multe ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct” s-au transformat într-un act de acuzare la adresa unei persoane, care nu a avut posibilitatea să-şi spună punctul de vedere cu privire la presupusele fapte penale în legătură cu care este cercetată de organele abilitate ale statului şi faţă de care instanţa de judecată nu a pronunţat o hotărâre definitivă.

Moderatoarea emisiunilor nu şi-a îndeplinit obligaţia care îi revenea în legătură cu respectarea principiului audiatur et altera pars, fapt ce a condus la prejudicierea demnităţii şi imaginii persoanei acuzate."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.