Decizia nr. 391 din 08.04.2010

08.04.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DTH TELEVISION GRUP S.A.,
cu sediul în Calea Floreasca nr. 242-246, et. 4, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 4350/29.03.2010, privind reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Bucureşti aparţinând S.C. DTH TELEVISION GRUP S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. DTH TELEVISION GRUP S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A 4080.2/26.01.2006 pentru localitatea Bucureşti.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. DTH TELEVISION GRUP S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 30 martie 2010, în localitatea Bucureşti, s-a constatat că în reţeaua de telecomunicaţii aparţinând S.C. DTH TELEVISION GRUP S.A. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ANTENA 2, OTV, VOX NEWS, TV OLTENIA, TRINITAS TV, NEPTUN TV, DISNEY, Q TV, OTV MUSIC, M1, M2, VIASAT HISTORY, DUNA TV, ARTE, TV FRANCE 2, TV FRANCE 3, TV FRANCE 5, TONIS, NEWS 24, UBR, TBi, 1+1, KINO, PERGHIY DILOVIY, TELEKANAL şi ANIMAX HU, iar programele TVR INFO, CANAL 1, DISCOVERY TRAVEL&LIVING, SUPER 1 TV şi HIR TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. DTH TELEVISION GRUP S.A. şi dispune intrarea de îndată în termen de 30 de zile de la comunicare.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Bucureşti, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. DTH TELEVISION GRUP S.A. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Bucureşti a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”