Decizia nr. 390 din 08.04.2010

08.04.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
pentru postul de televiziune OTV

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. CUI 15994676
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1

pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI, B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 3452/12.03.2010, cu privire la emisiunea ,,Dan Diaconescu Direct”, ediţia din data de 11.03.2010, difuzată de postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 83 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform art. 83 din Codul audiovizualului, în vederea informării corecte a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre şi despre zonele de risc potenţial, despre măsurile de prevenire, de intervenţie operativă şi de refacere în cazul dezastrelor (calamităţi naturale şi alte catastrofe), pentru diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice ale acestora, radiodifuzorii au obligaţia să confrunte informaţiile primite din surse proprii sau de la colaboratori ocazionali cu informaţiile deţinute de autorităţile competente, înainte de a transmite ştiri şi puncte de vedere care pot genera panică în rândul populaţiei ; în cazul în care versiunile primite diferă, se va transmite în mod obligatoriu şi informaţia provenită de la sursa autorizată legal, cu menţionarea acesteia.

În fapt, în data de 11.03.2010, începând cu ora 21.00, postul OTV a difuzat emisiunea ,,Dan Diaconescu Direct’’. La această ediţie, începând cu ora 23.00, a participat şi doamna Doina, care a fost prezentată ca fiind o persoană cu capacităţi paranormale.

Pe parcursul acestei părţi a emisiunii, la care a participat Doina, pe ecran au fost afişate titlurile : „Teribila paranormală din Italia pe care am readus-o de urgenţă în România«  ; „Întrebaţi-o pe paranormala Doina tot ce vreţi să aflaţi despre ceea ce va urma în România » ; „Am chemat-o de urgenţă pe teribila paranormală din Occident fiindcă a nimerit-o în cazul cutremurelor".

Pornind de la titlurile afişate, în studio s-a vorbit despre iminenţa producerii unui cutremur în România, cutremur prezis de invitată.

Dan Diaconescu : Revenim în direct cu teribila clarvăzătoare din străinătate, doamna Doina ... Reamintesc că doamna a vorbit despre aceste cutremure din Chile şi Turcia şi ...prin urmare avem motive să o credem, sigur, sau să nu o credem, să o supunem în continuare la noi teste, la noi suplicii.

Pe timpul difuzării emisiunii, au fost prezentate predicţiile invitatei conform cărora în România ar urma să se producă un cutremur de mare intensitate, în urma căruia vor fi între 300 şi 3000 de victime.

Difuzarea unor astfel de informaţii, care nu aveau niciun fel de confirmare de la o autoritate competentă, au fost de natură, pe de o parte, de a dezinforma publicul în legătură cu acest aspect, iar pe de altă parte, de a genera panică în rândul populaţiei.

Astfel, publicul nu a fost informat corect şi obiectiv cu privire la iminenţa producerii unui cutremur de mare intensitate, neavând posibilitatea de a-şi forma propria convingere în deplină cunoştinţă de cauză, iar lipsa confruntării informaţiilor oferite de post, cu cele deţinute de autorităţile competente, a fost de natură să creeze teamă şi îngrijorare în rândul unei părţi a telespectatorilor.

Mai mult, pentru a spori dezinformarea şi senzaţionalul, moderatorul a afirmat, în mod cu totul eronat, că legislaţia audiovizuală nu permite ca invitata să precizeze ziua şi ora exacte a producerii cutremurului, dar a insistat, prin întrebări repetate, ca invitata să indice momentul şi circumstanţele producerii seismului, solicitându-i predicţii cu privire la numărul victimelor (decese şi răniţi), gradul seismului, zonele afectate, pagubele materiale etc.

Redăm din raportul de monitorizare :

Dan Diaconescu : ... Altcineva mă roagă să vă întreb exact când va fi cutremurul şi pe ce dată, acuma n-avem voie să spunem datele şi aceste perioade foarte clar din cauza legii audiovizualului, dar câteva lucruri ce s-ar putea spune în seara asta despre cutremurul din România, cam când va fi, cam ce se va întâmpla, dar v-aş ruga să nu daţi date exacte şi ore fiindcă nu este voie.
Doina : Cutremur o să fie, nu prea îndepărtat ...
Dan Diaconescu : Şi, vor muri mulţi oameni ?
Dan Diaconescu : ... Nu va trece mult timp ... Şi cam câţi vor muri
Dan Diaconescu : Deci ăsta din România, cam câte victime va face ?
Dan Diaconescu : Şi cam câte grade va avea pe scara Richter ...
Dan Diaconescu : A, deci nu de 7 grade !
Dan Diaconescu : ... Cutremurul va fi noaptea sau ziua ? Doina : Va fi noaptea !
Dan Diaconescu : Noaptea ce însemnând ?
Doina : Între 3 şi 7.
Dan Diaconescu : Aha ... cum e mai rău. Pe urmă va fi aşa ca şi anotimp, afară ce este, primăvară, vară, iarnă, toamnă ?
Doina : Primăvară.
Dan Diaconescu : O sărbătoare. Şi nu mi-aţi spus temperatura. Oamenii cum sunt îmbrăcaţi, cum sunt ... E mai frig afară, e mai cald ?
Doina : Vreţi să mergeţi cu întrebări pe lângă ca să ajungeţi la subiect !

Abordarea unui asemenea subiect, în condiţiile în care în lume avuseseră loc mai multe cutremure devastatoare, fără a fi prezentată în emisiune şi opinia unor specialişti în domeniul seismologic, a fost de natură a induce publicului o stare de panică, în emisiune afirmându-se că vor exista victime „între 300 şi 3000".

Dan Diaconescu : Aha, o sărbătoare religioasă, da. Sper să nu fie de Paşti ceva. Acuma, trecând de aceste întrebări, telespectatorii au întrebările lor personale ... Or să fie 300 de morţi sau de răniţi 300 de persoane ?
Doina : Or să fie între 300 şi 3000 ...
Dan Diaconescu : Dar răniţi, răniţi şi morţi ...
Dan Diaconescu : Să sperăm că or să fie mai mulţi răniţi decât morţi.
Doina : Deci între, nu neapărat 3000, deci asta este limita.

Legat de acest eveniment prezis, mai multe persoane au adresat întrebări cu privire la zonele din Bucureşti şi din ţară care vor fi afectate, solicitând şi alte lămuriri cu privire la ziua în care se va produce seismul, precum şi durata acestuia.

Dan Diaconescu : Ce zone vor fi afectate de cutremur, vă întreabă cineva în Bucureşti şi în restul ţării. Vedeţi asta ?
Doina : O să plece din Vrancea, Buzău spre Bucureşti, dar în Vrancea mai puţin o să fie, de acolo pleacă unda spre Bucureşti, pleacă spre Moldova şi spre Ardeal. Se va resimţi.
Dan Diaconescu : Deci în zonele astea se va resimţi. Dar în Bucureşti, mai exact aşa vedeţi, eu ştiu, în cartiere, mai în centru mai la periferie, mai în Berceni, în Militari, în Drumul Taberei, în Militari, în Dorobanţi, în Pantelimon, în Colentina.
Dan Diaconescu : O altă întrebare interesantă, în ce zi a săptămânii va fi cutremurul. Vedeţi asta, în ce zi a săptămânii ? Adică luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătătă sau duminică. Bine, fiind noaptea, e o zi între 2 zile, dar ...
Doina : Probabil un joi.
Dan Diaconescu : A, deci putem cupla. Deci joi, sărbătoare religioasă, ziceţi că e mai călduţ afară, mai primăvară, ăsta n-ar putea fi decât Paştele, o fi ziua de dinainte de Paşti sau joia de după Paşti. Ei bine sperăm să nu fie chiar de Paşti, să fie ...

Membrii Consiliului apreciază că, în condiţiile în care informaţiile cu privire la producerea unui cutremur de intensitate mare în România, într-un viitor apropiat, nu au fost infirmate sau confirmate de o autoritate competentă, un astfel de dialog a condus la prejudicierea dreptului la informare obiectivă a publicului, care era interesat să afle şi opinia unor specialişti în domeniu.

Toate aceste informaţii cu caracter speculativ, puse la dispoziţia telespectatorilor, neconfirmate de autorităţile competente, au alarmat nejustificat publicul, putând afecta grav starea de sănătate a unor persoane sensibile, fapt confirmat şi de reclamaţia primită cu privire la emisiunea în cauză.

Difuzarea oricărei informaţii trebuie să aibă ca scop principal informarea obiectivă a telespectatorilor, astfel încât aceştia să-şi poată forma propriile convingeri în deplină cunoştinţă de cauză.

În vederea informării corecte şi obiective a publicului, postul avea obligaţia ca, înainte de difuzarea unor astfel de informaţii să le confrunte cu cele deţinute de autorităţile competente şi, în cazul în care cele două versiuni erau diferite, să transmită în mod obligatoriu şi informaţiile provenite de la sursa autorizată legal, cu menţionarea acesteia.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că informarea publicului, despre producerea unor dezastre sau calamităţi, trebuie făcută cu responsabilitate şi prudenţă maximă în oferirea de informaţii care să nu conducă la accentuarea gratuită şi nejustificată a panicii în rândul populaţiei.

Având în vedere că şi în alte emisiuni, difuzate în cursul anului 2009, radiodifuzorul a procedat în mod similar, Consiliul apreciază că acesta a ignorat cu bună ştiinţă dispoziţiile legale incidente, potrivit cărora în cazul informării publicului asupra unor dezastre sau tragedii colective, se va evita accentuarea gratuită a stării de îngrijorare. De asemenea, conform normelor, se vor evita speculaţiile asupra evenimentelor tragice, cauzelor şi consecinţele lor, pentru a nu provoca temeri inutile sau panică în rândul populaţiei.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii, prevăzute de art. 162 alin. (3) din Codul audiovizualului şi de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a postului OTV cu suma de 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 83 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2), ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale S-TV 78.1/05.02.2004 şi deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 83 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. CUI 15994676
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI, B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 390/08.04.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din 11 martie 2010, a invitat o clarvăzătoare căreia i-a solicitat să prezică momentul şi circumstanţele producerii unui cutremur în România.

În vederea informării corecte a publicului şi a evitării inducerii unei temeri nejustificate în rândul telespectatorilor, postul avea obligaţia legală de a prezenta şi punctul de vedere al autorităţii competente cu privire la eventualitatea producerii unui cutremur, obligaţie care nu a fost respectată.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.