Decizia nr. 387 din 18.07.20123

23.07.2013


envoyer l'article par mail title=

privind revocarea Deciziei nr. 325 din 27.06.2013 aplicate S.C. RCS&RDS S.A.
 BUCUREŞTI, str. Dr. Staicovici nr. 75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5 C.U.I 5888716

 pentru postul DIGI FILM

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de radiodifuzorul S.C. RCS&RDS S.A. înregistrată la CNA sub nr. 7835/10.07.2013, prin care această societate a solicitat Consiliului anularea Deciziei nr. 325 din 27.06.2013 privind sancționarea cu somație publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 19, alin. (2) lit. a), b), d), e), f) și h) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare. Având în vedere argumentele formulate prin contestaţie şi susținute verbal de reprezentantul radiodifuzorului, în urma reanalizării motivelor de fapt care au condus la aplicarea sancţiunii din decizia a cărei anulare se solicită, membrii Consiliului au constatat că sesizarea este întemeiată. Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au hotărât revocarea Deciziei nr. 325 din 27.06.2013. În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Se revocă integral Decizia nr. 325 din 27.06.2013 privind sancționarea cu somație publică a S.C. RCS&RDS S.A., pentru postul de televiziune DIGI FILM.