Decizia nr. 386 din 18.07.2013

23.07.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.
 BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 2-4-6, parter, camera 7, sector 3, CUI 15601491

 pentru postul TARAF TV
 BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 1-3, sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 6072/24.05.2013, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune TARAF TV a normelor referitoare la informarea corectă a publicului, precum şi a celor privind respectarea regimului difuzării publicităţii în audiovizual. Postul de televiziune TARAF TV aparţine radiodifuzorului S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 107.2/27.01.2005, decizia de autorizare nr. 797.0/15.02.2005 şi reautorizare nr. 797.1-2/02.02.2010). În urma analizării situaţiei prezentate şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale articolelor 126 alin. (2) şi 104 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor din Legea audiovizualului : 3 (2) - « Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. » Potrivit prevederilor din Codul audiovizualului : 104 - « Sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul în care se utilizează practici comerciale înşelătoare sau practici comerciale agresive. » 126 (2) - « Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau farmacişti recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, produse şi tratamente medicale sau suplimente alimentare. »

Conform raportului de monitorizare, postul Taraf TV difuzează de luni până vineri, în intervalul 16.30-17.00, o fereastră de teleshopping, sub titlul « Medicina naturistă:Tinerețe fără bătrânețe », în care o persoană de profesie doctor, pe nume Cătălin Luca, prezintă, timp de aproape 30 de minute, proprietățile miraculoase pe care le-ar avea piatra numită zeolit. Ediţia ce a făcut obiect al raportului a fost cea din 23.05.2013. Introducerea este făcută de o voce din off care aduce la cunoștință că, „după dezastrul de la Cernobîl, sovieticii au folosit pe scară largă acest remediu și sunt milioane de oameni care au reușit să supraviețuiască datorită acestui dar al pământului”, iar la noi în țară „zeolitul este deja folosit în tratarea unor afecțiuni grave”. Apoi, apare doctorul Cătălin Luca, care explică proprietățile și utilizările medicale ale zeolitului.

Conform spuselor acestuia, tratamentul cu zeolit : - elimină toxinele existente la nivelul rinichilor la pacienții cu dializă, aceștia ajungând să renunțe la aceasta, celulele renale regenerându-se ; - determină regenerarea celulelor hepatice, prin eliminarea celulelor nefuncționale prezente la bolnavii de ficat. Este dat de exemplu un ficat 90% nefuncțional care, prin folosirea Zeolitului, se regenerează pe de-a întregul. Modul de funcționare a zeolitului a fost ilustrat prin câteva scheme făcute de dr. Luca pe o tablă aflată în studio, iar pe ecran, pe tot parcursul emisiunii, au fost afișate două numere de telefon la care, sunând, se puteau obține informații despre zeolit, precum și mesajele : « Zeolitul-piatra care face minuni » și « Dr. Cătălin Luca răspunde întrebărilor dumneavoastră ». Din când în când, pe parcursul emisiunii, a fost afişată pe ecran o imagine ce prezenta trei flacoane de Activ Protect Zeolit, iar la sfârșitul emisiunii, pe această imagine s-a suprapus avertizarea : "Acesta este un supliment alimentar și nu necesită prescripție medicală”.

Membrii Consiliului au constatat că produsul “Activ Protect Zeolit”, care este un supliment alimentar, conform menţiunilor cuprinse în spot, este promovat de un cadru medical, respectiv de domnul doctor Cătălin Luca. Or, legiuitorul a interzis difuzarea de publicitate ori teleshopping pentru suplimente alimentare în care personal medical recomandă suplimente alimentare, apreciind că, prin natura activităţii profesionale a acestora, poate fi încurajată achiziţionarea produselor promovate în astfel de condiţii.

Consiliul a constatat că, anterior, prin Decizia nr. 143/28.03.2013, se dispusese intrarea în legalitate cu privire la promovarea acestui supliment alimentar, printr-un spot, fiind constatată încălcarea aceloraşi prevederi legale.

Cu toate acestea, radiodifuzorul a continuat să promoveze acest produs în aceeaşi formă, în cadrul unei emisiuni de teleshopping, ignorând dispoziţiile legale incidente, precum şi actul administrativ emis de CNA prin care s-a dispus intrarea în legalitate în privinţa unui spot publicitar de promovare a aceluiaşi produs, act prin a cărui emitere s-a avut în vedere ca, pe viitor, să fie respectat regimul difuzării publicităţii din domeniul audiovizualului.

În afară de aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că, prin mesajul transmis, acela potrivit căruia această piatră are puteri miraculoase, putând vindeca boli deosebit de grave, sunt încălcate şi dispoziţiile art. 104 din Codul audiovizualului, potrivit cărora sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul în care sunt utilizate practivi comerciale înşelătoare. Astfel, atât timp cât nu au fost prezentate dovezi medicale concrete, care să ateste în mod indubitabil că efectele produsului promovat sunt cele prezentate în teleshopping, această publicitate este de natură să inducă în eroare publicul telespectator, îndeosebi pe cel afectat de boli precum cele despre care se face vorbire în spot, căruia i se dă o speranţă, lipsită de legitimitate, că s-ar putea vindeca.

În consecinţă, Consiliul a apreciat că este afectat dreptul la informare a publicului cu privire la produsul promovat, atât timp cât nu a fost prezentată nicio dovadă medicală care să ateste efectele benefice ale produsului. În acest fel au fost încălcate dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

Tot sub titlul « Medicina naturistă:Tinerețe fără bătrânețe », în intervalul 17.00-17.30, de luni până vineri, postul Taraf TV difuzează o fereastră de teleshopping în care o doamnă, Mihaela Olaru, ce se prezintă ca fiind doctor, povestește despre miraculoasele proprietăți vindecătoare ale plantelor și ale produselor bazate pe acestea. În ediția din data de 23.05.2013, doamna doctor a vorbit despre „produsul de regenerare și multiplicare la nivel celular”. Pe tot parcursul emisiunii, au fost afișate mesajele : « Protecție și regenerare celulară » și « Mihaela Olaru răspunde întrebărilor dumneavoastră », precum şi două numere de telefon la care telespectatorii puteau suna, după emisiune, pentru a discuta cu dânsa sau colegii săi despre bolile pe care le au. După partea introductivă, doamna dr. Olaru a prezentat pe larg proprietățile acestui produs de regenerare și multiplicare la nivel celular (promovat în calupul de publicitate), indicând și câteva din afecțiunile în care acționează acesta (accident vascular cerebral, de exemplu). Spre finalul emisiunii, după o întreagă pledoarie despre rolul plantelor, al spiritualității și al energiilor care circulă prin corpul uman, doamna Olaru a afirmat că „plantele din produsul de regenerare și multiplicare au această proprietate, să deblocheze energiile stocate, iar energiile stocate fac foarte mult rău, trebuie lăsate să circule” și că „produsul de regenerare și multiplicare celulară ajută ca aceste energii minunate, care ne-am născut cu ele și cu care ne hrănim din Univers, să ne țină sănătoși, să nu ne lase să ne îmbolnăvim de bolile care sunt în exteriorul nostru.”
 La sfârșitul expunerii, a fost difuzat spotul pentru produsul « Biostem », despre care putem presupune că este cel despre care se vorbește de-a lungul emisiunii, deoarece are proprietăți de „regenerare și protecție celulară”.

Cu privire la conţinutul acestei « ferestre » de teleshopping, membrii Consiliului au constatat, ca şi în cazul anterior, că nu au fost respectate dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Codul audiovizualului, în condiţiile în care, şi de această dată, a fost vorba despre promovarea unui supliment alimentar de către un medic, d-na Mihaela Olaru.

De asemenea, în condiţiile în care în emisiunea de teleshopping s-a insistat pe aspecte ce ţin de regenerare şi multiplicare la nivel celular, fără ca publicul să fie informat în legătură cu eventuale studii, cercetări care să ateste efectele reale, benefice ale produsului promovat în boli precum accidentul vascular cerebral, membrii Consiliului au apreciat că o astfel de promovare utililează practici înşelătoare, mai ales în privinţa persoanelor diagnosticate cu boli precum cele enunţate în publicitate, persoane pentru care o astfel de prezentare le poate da o speranţă de vindecare ori de îmbunătăţire spectaculoasă a stării de sănătate, fără ca, în realitate, astfel de posibilităţi să fie dovedite clinic. O astfel de abordare a fost de natură să contravină prevederilor art. 104 din Codul audiovizualului.

În raport de această modalitate de promovare a unui produs, căruia i s-au atribuit calităţi indubitabile de vindecare a unor boli grave, fără indicarea unor dovezi minime cu privire la pertinenţa afirmaţiilor făcute, Consiliul a apreciat că a fost afectat dreptul publicului la informare corectă, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului. Potrivit prevederilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi criteriile de individualizare a sancţiunii reglementate de alin. (4) al art. 90 din Legea audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea cu amendă în cuantum de 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. S-TV 107.2/27.01.2005, al deciziei de autorizare nr. 797.0/15.02.2005 şi de reautorizare nr. 797.1-2/02.02.2010 pentru postul de televiziune TARAF TV, se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale articolelor 126 alin. (2) şi 104 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. are obligaţia de a transmite pe postul TARAF TV în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TARAF TV cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor referitoare la informarea corectă a publicului în privinţa mai multor suplimente alimentare promovate, precum şi a regimului difuzării publicităţii în audiovizual, întrucât aceste produse au fost recomandate de medici, fapt interzis de dispoziţiile art. 126 din Codul audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.