Decizia nr. 384 din 20.05.2008

20.05.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua 20 mai 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat modul în care a fost reflectată pe posturile de radio şi de televiziune campania electorală pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 63 alin. (2), art. 67 alin. (1) şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 63 alin. (2) :

(2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Prevederile art. 67 alin. (1) dispun că radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform art. 68 alin. (1), emisiunile şi dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaţilor condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În fapt, în perioada 02–15.05.2008, prezenţa candidaţilor şi reprezentanţilor formaţiunilor politice în emisiunile informative ale postului OTV a fost următoarea :

Formatiunea politica Durata vorbirii [s] Nr. interventii
PSD 102 2
PD-L 72 1
PC 60 1

De asemenea, în perioada menţionată, prezenţa candidaţilor şi reprezentanţilor formaţiunilor politice în emisiunile de dezbateri electorale a fost următoarea :

Nr. prezente Nr. spoturi
PC 13 23
PD-L*** 10 14
PNL 6 14
PSD 5 4
UPSC 3 1
UPSS 3 20
PNG-CD 2
PPPS 2
Independent 1
PIN 1
PRM 1

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 67/2004.

Astfel cum rezultă din situaţia prezentată de Direcţia Monitorizare, în perioada 02 - 15 mai 2008, prezenţa reprezentanţilor partidelor politice aflate în competiţie electorală nu a fost echilibrată, fapt de natură să afecteze corectitudinea desfăşurării campaniei electorale, condiţie instituită de prevederile art. 63 din Legea nr. 67/2004.

Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru vădit în privinţa participărilor în emisiunile informative şi de dezbatere electorală. De exemplu, reprezentanţii unor partide aflate în competiţie electorală nu au fost prezenţi deloc în emisiunile informative. De asemenea, reprezentanţii PC au avut 13 participări în emisiunile de dezbatere electorală, în timp ce reprezentanţii PRM au avut o singură participare în acest tip de emisiune.

În acest fel, radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 68 din Legea nr. 67/2004, întrucât candidaţilor nu li s-au asigurat condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare pe perioada campaniei electorale.

De asemenea, Consiliul a constatat că, în perioada monitorizată, radiodifuzorul a difuzat 84 de spoturi pentru candidatul PC la Primăria Capitalei, domnul Codrin Ştefănescu.

În temeiul dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 al aceleiaşi legi, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât în emisiunile informative şi de dezbatere electorală, difuzate în perioada 02 - 15 mai 2008, nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii, fapt ce contravine prevederilor art. 63 din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 67 din actul normativ invocat, postul de televiziune OTV este obligat să asigure, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.