Decizia nr. 384 din 19.05.2011

19.05.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. BLUE O TV S.R.L.
cu sediul în Măgura, Comuna Măgura, jud. Buzău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 mai 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 4975/08.04.2011, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea TALEA, jud. Prahova, aparţinând S.C. BLUE O TV S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. BLUE O TV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A7277/28.10.2010, Anexa din 31.03.2011, pentru localitatea TALEA, jud. Prahova.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. BLUE O TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alt program, deşi înscris în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu era retransmis.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, la data de 19 aprilie 2011, în localitatea TALEA, jud. Prahova, s-a constatat că, în baza unui contract de distribuţie servicii încheiat între S.C. BLUE O TV S.R.L. şi S.C. BLUE H TV S.R.L., reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea TALEA, jud. Prahova, aparţinând S.C. BLUE O TV S.R.L. era operată de S.C. BLUE H TV S.R.L., fără ca această din urmă societate să deţină aviz de retransmisie, document în virtutea căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice a unor servicii de programe.

De asemenea, s-a constatat că, faţă de structura ofertei de servicii aprobată la data de 31 martie 2011, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea TALEA, jud. Prahova, aparţinând S.C. BLUE O TV S.R.L. nu erau retransmise programele înscrise în oferta de servicii.

Astfel, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea TALEA, jud. Prahova, S.C. BLUE H TV S.R.L. retransmitea, la data de 19 aprilie 2011, următoarele programe : PRO TV, ANTENA 1, ANTENA 3, FAVORIT TV, KANAL D, EUFORIA LIFE STYLE, N24 PLUS, NAŢIONAL TV, OTV, PRIMA TV, REALITATEA TV, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR INTERNAŢIONAL, ETNO TV, TARAF TV, MINIMAX, SPORT KLUB, ANTENA 2 şi TRINITAS TV, deşi, conform avizului de retransmisie nr. A7277/28.10.2010, Anexa din 31.03.2011, pentru localitatea TALEA, jud. Prahova, S.C. BLUE O TV S.R.L. avea obligaţia de a retrasmite programele : PRO TV, ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, FAVORIT TV, KANAL D, EUFORIA LIFE STYLE, N24 PLUS, NAŢIONAL TV, OTV, PRIMA TV, KISS TV, REALITATEA TV, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR CULTURAL, TVR INFO, TV 5, ETNO TV, TARAF TV, FAVORIT TV, MINIMAX şi TRINITAS TV.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. BLUE O TV S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul începerii retransmiterii serviciului de programe.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu va respecta dispoziţiile legale, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea TALEA, jud. Prahova, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. BLUE O TV S.R.L. cu somaţie publică, întrucât, la controlul efectuat în 19 aprilie 2011, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Talea, judeţul Prahova, nu erau retransmise serviciile de programe, deşi acestea erau înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, fapt ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului”.