Decizia nr. 384 din 18.07.2013

23.07.2013


envoyer l'article par mail title=

 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.
 cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 2-4-6, parter, sector 3

  pentru postul de televiziune ETNO TV

 Întrunit în şedinţă publică în data de 18 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 6071/24.05.2013, cu privire la emisiunea „Sănătate înainte de toate”, ediția din 23.05.2013, difuzată de postul ETNO TV.

Postul de televiziune ETNO TV aparţine radiodifuzorului S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 40.2/14.10.2002, decizia de autorizare nr. 511.0/22.07.2003 şi reautorizare nr. 511.0-2/22.07.2003).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 29 alin. (1), lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului :

  • art. 29 alin. (1) : Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii :
     a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise ;

În fapt, în ziua de 23 mai 2013 postrul de televiziune ETNO TV a difuzat o ediție a emisiunii „Sănătate înainte de toate”, moderată de domnul Iulian Nicolae Vlad, invitat fiind domnul Cristian Bărbulescu, specialist în recuperare medicală.
 Titluri afișate pe ecran : Cristian Bărbulescu, specialist în recuperare medicală ; Celadrin-substanță activă naturală 100% eficientă în artrite și artroze ; Tel. emisiunii : 0736502479.

După prezentarea invitatului, moderatorul, a precizat tema emisiunii, respectiv „substanța activă, naturală 100%, Celadrin”. În cadrul emisiunii, invitatul acesteia a precizat modalitățile de comercializare a produsului Celadrin, respectiv comprimate și unguent.

De asemenea, pe parcursul discuțiilor purtate în studio, invitatul emisiunii a făcut precizări și referiri, atât cu privire la caracteristicile, cât și la efectele terapiei cu produsul Celadrin.
 Astfel, domnul Cristian Bărbulescu a afirmat că un tratament eficient, în caz de reumatism, este pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, deoarece Celadrinul nu prezintă efecte adverse ; că este recomandat în toate formele de artrită : artrită reumatoidă, artrită juvenilă, poliartrită, spondilită anchilozantă, în toate formele de artroză, în afectările mușchilor, în luxații, entorse ; că are doar două contraindicații : copiii sub 3 ani și femeile în perioada de sarcină ; că în afecțiunile cronice, se recomandă comprimatele, luate în doză de două sau mai multe pe zi, în funcție de gravitatea afecțiunii, stabilită în urma consultării pacientului ; că nu afectează acțiunea altor tratamente urmate pentru diferite alte afecțiuni (tensiune, inimă, ficat, etc.).
 Pe tot parcursul emisiunii, pe masa din studio s-au aflat două cutii de Celadrin capsule și unguent, fără a se face prim-plan asupra lor.

 Redăm din raportul de monitorizare :
 La solicitarea moderatorului, invitatul emisiunii explică ce este Celadrinul : -„Celadrinul este un complex de acizi grași cetilați, 100% natural, format din 6 acizi grași cetilați.(…) Acești acizi grași sunt cetilați pentru a deveni nereactivi cu oxigenul, deci să nu reacționeze la expunerea la aer și astfel devine un produs stabil, care poate fi luat intern sau extern (…) care poate fi luat, fără probleme, de pacienții cu artrită, artroză.” În cadrul emisiunii, a fost difuzat, de trei ori, între coperți de publicitate, un spot pentru Celadrin, în care a fost menționată adresa de e-mail și numerele de telefoane de unde poate fi comandat acest produs. Pe parcursul difuzării spotului au fost prezentate în prim-plan cele două cutii de „Celadrin”, capsule și cremă.

 Analizând raportul de monitorizare și vizionând înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile privind regimul juridic al publicităţii.

Astfel, Consiliul a constatat că, prin conţinutul său, emisiunea “„Sănătate înainte de toate”, a făcut publicitate mascată la produsul „Celadrin” ce se afla pe masa din studio şi a cărui imagine a fost difuzată, în mod repetat, în timpul discuţiilor purtate despre această substanță.

Or, reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori activităţilor unui producător de bunuri sau servicii în cadrul programelor, în cazul în care o astfel de reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale unor scopuri publicitare nedeclarate şi poate induce în eroare publicul cu privire la natura sa, reprezintă o comunicare audiovizuală cu conţinut comercial mascat, astfel cum aceasta este definită la art. 1 pct. 16 din Legea audiovizualului.

Prezentând în acest mod imagini ale produsului Celadrin, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului care dispun că, astfel de comunicări comerciale trebuie să poată fi uşor identificate ca atare, legiuitorul interzicând difuzarea comunicărilor audiovizuale cu conţinut comercial mascat.

Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea oricărei informaţii către publicul telespectator trebuie să se facă în mod obiectiv şi corect, cu respectarea principiilor ce trebuie să guverneze o comunicare comercială audiovizuală, fără transformarea acesteia într-una cu conţinut comercial mascat pentru un produs, o marcă, firmă sau un prestator de servicii.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul apreciază că difuzarea oricărei informaţii către publicul telespectator trebuie să se facă în mod obiectiv şi corect, cu respectarea tuturor prevederilor legale privind regimul difuzării publicităţii în cadrul serviciilor de programe.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. c), alin. (2) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 40.2/14.10.2002, al deciziei de autorizare nr. 511.0/22.07.2003 şi reautorizare nr. 511.0-2/22.07.2003 pentru postul de televiziune ETNO TV, se sancţionează cu se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1), lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ETNO TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 29 din Legea audiovizualului, întrucât, în cadrul emisiunii „Sănătate înainte de toate”, ediţia din 23 mai 2013, nu a respectat prevederile privind regimul juridic al publicităţii, difuzând o comunicare audiovizuală cu conținut comercial mascat.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

 Către,
 S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 2-4-6, parter, sector 3

 pentru postul de televiziune ETNO TV

Revenim la Decizia nr. 384/18.07.2013 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L., decizie comunicată prin fax, în data de 22 iulie 2013, și vă facem precizarea că în textul deciziei ce urmează a fi difuzat pe post în condițiile art. 3 din decizia menționată, în mod eronat a fost inserată sintagma „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ETNO TV cu somație publică” (…).

În consecință forma corectă a textului ce urmează a fi difuzat în următoarele 24 de ore de la comunicarea prezentei, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, este următorul :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ETNO TV cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 29 din Legea audiovizualului, întrucât, în cadrul emisiunii „Sănătate înainte de toate”, ediţia din 23 mai 2013, nu a respectat prevederile privind regimul juridic al publicităţii, difuzând o comunicare audiovizuală cu conținut comercial mascat.”