Decizia nr. 380 din 20.05.2008

20.05.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 mai 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat modul în care a fost reflectată pe posturile de radio şi de televiziune campania electorală pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi vizionând înregistrarea emisiunii « Dan Diaconescu Direct », difuzată în ziua de 15 mai 2008, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 69 lit. a) coroborate cu cele ale art. 67 alin. (1) şi art. 63 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 69 lit. a), realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au obligaţia de a fi imparţiali.

Conform art. 63 :
(1) Campania electorală prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să servească următoarelor interese generale :
a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză ; (...)

(2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii."

Art. 67 prevede la alin. (1) că radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

În fapt, în data de 15 mai 2008, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea « Dan Diaconescu Direct », emisiune cu caracter electoral. O parte a acesteia a constat în dezbateri electorale, invitaţi fiind doi candidaţi, respectiv doamna Florina Jipa, candidat PRM la Primăria sectorului 4, şi, ulterior, domnul Cozmin Guşă, candidat PIN la Primăria Municipiului Bucureşti.

După ce a mulţumit candidatei Florina Jipa pentru prezenţă, realizatorul emisiunii, domnul Dan Diaconescu, a spus : « După un foarte scurt moment publicitar electoral, ne reîntâlnim aici, în studio, cu domnul Cozmin Guşă, candidat la Primăria Capitalei. »

Încadrate de coperte de „publicitate electorală”, au fost difuzate cinci spoturi electorale, pentru candidaţii : Codrin Ştefănescu, Neculai Onţanu, Antonel Tănase, Radu Silaghi şi, din nou, Neculai Onţanu.

După închiderea copertei de publicitate electorală, la ora 20.11, a fost difuzat un material înregistrat, cu o durată de 7 min 11 sec., cu eticheta permanentă ELECTORAL, menţiunea EXCLUSIV şi având sigla emisiunii « Dan Diaconescu Direct ».

Materialul audiovizual l-a avut ca protagonist pe candidatul PD-L la funcţia de primar al sectorului 6, domnul Cristian Poteraş, şi a conţinut diferite texte cu caracter acuzator la adresa acestuia, pe fondul unor melodii din filme de desene animate, precum şi scurte interviuri, urmate de fragmente din manele.

Membrii Consiliului au constatat că filmul despre domnul Cristian Poteraş a fost difuzat imediat după publicitatea electorală, înainte de dezbaterea al cărei invitat a fost domnul Cozmin Guşă, fără ca realizatorul emisiunii, domnul Dan Diaconescu să fi oferit publicului telespectator nicio informaţie cu privire la acest material audiovizual înregistrat, nefăcând niciun comentariu cu privire la difuzarea lui.

De altfel, radiodifuzorul a difuzat în mod constant materiale similare, cu caracter denigrator la adresa domnului Cristian Poteraş, de la începutul campaniei electorale, unele dintre ediţii conţinând, în final, menţiunea « Va urma », ceea ce a creat impresia că este vorba despre un film în episoade, în toate fiindu-i aduse acuzaţii domnului Poteraş, fără a se prezenta şi dovezi cu privire la faptele incriminate. De asemenea, montajul filmului şi combinarea textelor vorbite sau scrise despre domnul Poteraş cu textul şi melodia unor manele au conţinut şi nuanţe jignitoare la adresa acestuia.

Redăm din raportul de monitorizare :
desene animate / POTERŞ ZIS ŞI CASHKAVAL
cum să distrugi sectorul 6
CRISTIAN POTERAŞ / „ÎN ATENŢIA D.N.A.”
POTERAŞ ÎN DOSARUL X
POTERAŞ TE RUGĂM DĂ-NE BANII ÎNAPOI
zilnic, în sectorul 6 sunt accidente din cauza infrastructurii şi a câinilor comunitari
POTERAŞ a cheltuit în 4 ani 800 milioane euro
„MANUTZA” CRISTI HRITUC ZIS ŞI REGELE PIEŢELOR
POTERAŞ ŞI „MÂNUTZA”... o mică tranzacţie
800 milioane euro aruncaţi
POTERAŞ, RĂSPUNDE OAMENILOR !
POTERAŞ, FUGA TE FACE LAŞ !
UNDE SUNT 800 MILIOANE DE EURO ???
STRĂZILE ASFALTATE ?
LOCURILE DE PARCARE ?
CURĂŢENIA ?
LOCURILE DE JOACĂ ?
CÂT AŢI PLĂTIT PENTRU IAHT ???
Soţia, Aurelia Poteraş controlează afacerile de milionae de euro ale clanului POTERAŞ
CONSTRUCŢII / IMOBILIARE / ALCOOL / TURISM
MAŞINI DE LUX / CASE DE VACANŢĂ / IAHTURI / MILIOANE DE EURO / ÎN CONTURI
PRIMARUL MINCINOS. / IATĂ DOVADA.
în rolul principal / POTERAŞ CASHKAVAL
va urma

Faţă de aceste aspecte, Consiliul apreciază că domnul Dan Diaconescu, în calitate de moderator de emisiuni audiovizuale cu caracter electoral, a avut o atitudine lipsită de imparţialitate, acceptând ca, în emisiunea pe care o realizează, să fie prezentat un candidat la alegerile pentru administraţia publică locală într-o modalitate vădit denigratoare, care poate conduce la concluzia că, în comparaţie cu domnul Poteraş, orice alt candidat ar fi preferabil să fie votat de alegători. Or, una dintre obligaţiile, instituite de legea electorală, în sarcina realizatorilor şi moderatorilor de emisiuni audiovizuale este aceea ca aceştia să fie imparţiai.

Scopul avut în vedere de legiuitor a fost acela că numai o astfel de atitudine poate asigura reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, astfel cum dispun prevederile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 67 din 2004.

De asemenea, faptul că realizatorul nu a fost imparţial a condus la încălcarea dreptului la informaţie a publicului telespectator. Astfel, difuzarea unui film cu un astfel de subiect, fără a se prezenta şi probe în susţinerea acuzaţiilor aduse candidatului Cristian Poteraş este de natură să creeze confuzie în rândul electoratului cu privire la realitatea faptelor prezentate.

Membrii Consiliului apreciază că numai o informare corectă a publicului este de natură să determine luarea unei decizii în cunoştinţă de cauză de către alegători. În acest sens, dispoziţiile alin. (1) al art. 63 din Legea nr. 67/2004 prevăd că, prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, campania electorală trebuie să servească unor interese generale. Între acestea, este menţionat cel al electoratului, care trebuie să primească informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor din domeniul audiovizualului referitoare la desfăşurarea campaniei electorale.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 67/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 91 alin. (1) şi (3), cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 69 lit. a) coroborate cu cele ale art. 67 alin. (1) şi art. 63 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3 BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 380/20.05.2008 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în emisiunea electorală « Dan Diaconescu Direct », difuzată în ziua de 15 mai 2008, realizatorul a manifestat o atitudine imparţială cu privire la un candidat, difuzând un film cu caracter denigrator şi acuzator la adresa acestuia, fapt ce contravine prevederilor art. 69 din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, care instituie obligaţia realizatorilor şi moderatorilor de emisiuni electorale de a fi imparţiali.

Difuzarea unui film cu un astfel de subiect, fără a se prezenta şi probe în susţinerea acuzaţiilor aduse respectivului candidat, are drept consecinţă încălcarea dreptului la informaţie a publicului telespectator, creând confuzie cu privire la realitatea faptelor prezentate, fapt ce contravine prevederilor art. 63 din actul normativ invocat.

Potrivit dispoziţiilor invocate, campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să servească unor interese generale, între care cel al electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.