Decizia nr. 38 din 20.01.2009

20.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. CANARIS S.R.L.,
pentru postul de televiziune MIX 2

S.C. CANARIS S.R.L. CF 3051742
Str. Olteţ nr. 10-11

postul de televiziune MIX 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 367/14.01.2009, cu privire la emisiunea „Ce ne enervează ?" difuzată în data de 11.01.2009 de postul MIX 2.

Postul de televiziune MIX 2 aparţine S.C. CANARIS S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 011.1/21.01.1993, decizia de autorizare nr. 093.3/29.05.2008).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC Canaris SRL a încălcat prevederile art. 42 alin. (1) şi (4) şi ale art. 71 alin.(1) lit. b) şi alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (1) şi (2) din decizia invocată : „alin. (1) - Orice persoană are dreptul la propria imagine. alin. (4) – Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane."

Conform prevederilor art. 71 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din aceeaşi decizie :

„alin. (1) - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :

b) asigurarea unei distincţii clare între faptele şi opiniile prezentate.

alin. (3) - Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post.« În fapt, în data de 11.01.2009, în intervalul orar 9.47-12.05, postul Mix 2 a difuzat emisiunea „Ce ne enervează ? », moderată de domnul Ion Mânzală. Invitaţii emisiunii au fost doamna Felicia Popa - redactor şef al ziarului „Ghimpele de Braşov” şi realizator de emisiuni pentru postul local „Antena 1 Braşov” şi domnul Sebastian Grapă - consilier judeţean PNL Braşov.

Emisiunea „Ce ne enervează ?", din data de 11.01.2009, a fost difuzată în direct, iar pe parcursul acesteia au fost intervenţii telefonice ale telespectatorilor postului Mix 2.

În cadrul emisiunii au fost făcute comentarii cu privire la îndeplinirea atribuţiilor unor persoane publice implicate în actul de administrare locală şi de guvernare, respectiv la adresa primarului oraşului Braşov, Preşedintelui României, primului ministru şi ministrului turismului. De asemenea, pe marginea subiectului abordat, au fost exprimate opinii atât din partea moderatorului, cât şi a invitaţilor, precum şi din partea unor telespectatori.

Modalitatea în care au fost făcute comentariile şi exprimate opiniile a fost de natură, pe de o parte, de a încălca principiul imparţialităţii reglementat de art. 71 din Codul audiovizualului, iar pe de altă parte, de a priva publicul telespectator de posibilitatea a-şi forma o opinie corectă în legătură cu subiectul dezbătut în emisiune.

Membrii Consiliului apreciază că libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii trebuie să ţină cont de faptul că deontologia jurnalistică presupune ca presa, inclusiv spaţiul audiovizual, să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere.

De asemenea, jurnaliştii şi realizatorii de emisiuni au obligaţia de a relata corect, pe baza faptelor concrete, şi de a acţiona cu bună-credinţă, furnizând publicului informaţii exacte, credibile, în spiritul adevărului.

Este unanim acceptat că opiniile nu pot fi supuse criteriului adevărului, ele reprezentând păreri subiective, exprimate sub formă de comentarii sau idei generale ori observaţii privind evenimente concrete, dar, ele trebuie să fie oneste şi etice, să nu urmărească manipularea opiniei publice.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut cu obiectivitate în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la imagine al persoanei.

De asemenea, radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 42 alin. (1) şi (4) din Codul audiovizualului, întrucât comentariile făcute în această emisiune au avut un conţinut injurios, fapt de natură a aduce atingere dreptului la imagine al persoanei, ceea ce contravine legislaţiei audiovizuale.

În cadrul discuţiilor purtate, atât moderatorul emisiunii, cât şi invitaţii, dar şi un telespectator, care a intervenit telefonic în emisiune, au făcut remarci nepoliticoase, folosind un limbaj injurios la adrea primarului oraşului Braşov, Preşedintelui României, primului ministru şi ministrului turismului.

Astfel, realizatorul a adus jigniri domnului George Scripcaru, primarul oraşului Braşov, despre care a afirmat :

I. Mânzală (moderator) :”... în care mitocanii, mârlanii s-au căţărat pe noi de- adevăratelea şi definitiv. Prostănacii pe care îi alegem, ne ducem la vot, că asta e problema, ne ducem la vot 20-30% ...ăăă...spirit de gaşcă şi votăm Georgică. Nu, cinstit acuma, Braşovul ăsta nu are decât un neisprăvit ! ..., dar nicăieri în lumea asta, nu sunt proştii la putere atât de promovaţi ca în România. Deci, proştii la putere...” În alt context, referidu-se tot la primarul Braşovului, moderatorul l-a catalogat pe acesta ca fiind un „prostănac" („Eu nu am dialog cu Primarul ăsta prostănac !”).

Referindu-se la prestaţia preşedintelui României, primului ministru şi ministrului turismului, realizatorul emisiunii a utilizat aceiaşi termeni nepoliticoşi, de desconsiderare. O astfel de atitudine din partea realizatorului i-a „încurajat" pe invitaţii săi şi pe un telespectator, care a intervenit telefonic, în direct, în emisiune, să aibă, la rândul lor, o conduită necivilizată la adresa reprezentanţilor autorităţii statului.

Redăm din raportul de monitorizare :

Ion Mânzală (moderator) :„...Emil Boc este nătărăul de serviciu…"
Sebastian Grapă (invitat) :„... că până la proba contrarie este de vină nătărăul de Boc ?...”
Sebastian Grapă (referindu-se la d-na Elena Udrea) : „... Păi, Ministrul Turismului fiind femeie, arătând cum arată, o să infiltreze în hoteluri nişte fete frumose care vor lucra şi la Serviciile de Informaţii şi chinezii, japonezii şi acei mari oameni de stat care vin şi se duc la acel hotel, vor primi nişte servicii gratuite, de alt ordin decât cele pe care le cunoaştem şi pe care morala familiei şi creştină ne impune să le oferim, da ! Şi ăia vor spune după prima partidă de sex...ce vor face şi... după a doua partidă ce au făcut !...
Ion Mânzală : „Exista un curent în artă care se chema futurism, futurism !”
Felicia Popa (invitată) : „...Ce înţelege blonda aceea despre futurism ! Hai dom”le să fim serioşi !..Blonda !....Ea nu înţelege !...Ea cu mopul şi cam asta e problema !”
Bota (telespectator) : –“Băsescu, madama Udrea şi cu pitpalacul de Boc.”
Bota : –“Bine , Boc e acolo un Cihuahua, un pekinez, care latră cum fac ăştia.
S.Grapă –“Dl Bota, eu cred că Elena Udrea a prestat foarte bine faţă de preşedinte, fel de fel de servicii, nu gândesc care… ‘’
Felicia Popa –“şi atunci ce caută la Cotroceni, dacă-i plac băieţii frumoşi ?”
S.Grapă –“e vorba de acele organe pe care le avea şi Matahari , pe care le folosea şi Matahari atuncea când inteligenţa nu-i ajungea.”
Bota –“...Dacă v-aţi uitat la Lătrău, la piticania de Boc...”
Ion Mânzală : „…Eu nu am dialog cu Primarul ăsta prostănac ! ( n.a. se referă la domnul George Scripcaru)....Nu pot să stau de vorbă cu el ! Dar nu asta este problema !...”

Membrii Consiliului au constatat că dialogul purtat în emisiune a conţinut un limbaj vulgar şi injurios la adresa persoanelor vizate, care a fost de natură a prejudicia dreptul la demnitate şi imagine al acestora, ceea ce contravine legislaţiei audiovizuale

Normele invocate prevăd obligaţia ce revine realizatorilor de emisiuni, de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios. Cu atât mai mult acest lucru nu poate fi acceptat în situaţia în care realizatorul însuşi recurge la folosirea de expresii jignitoare la adresa persoanelor despre care discută în emisiune.

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut.

Consiliul consideră că prezentarea unor probleme de interes public, poate fi făcută folosind un limbaj adecvat unei exprimări publice, iar nu folosind un limbaj inadmisibil într-un cadru audiovizual reglementat, folosind expresii vulgare, jignitoare.

În condiţiile în care televiziunea reprezintă un spaţiu public, Consiliul apreciază că realizatorii de programe audiovizuale nu au dreptul să vorbească în mod injurios la adresa altor persoane, doar pentru că statutul profesional le oferă această posibilitate. Realizatorul unei emisiuni are nu numai drepturi, ci şi obligaţii, pe care trebuie să le respecte.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L. cu suma de 5.000 lei pentru înăclcarea prevederilor art. 42 alin. (1) şi (4), ale art. 71 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C CANARIS SRL (titularul licenţei audiovizuale nr. TV 011.1/21.01.1993, deciziei de autorizare nr. 093.3/29.05.2008 pentru postul de televiziune MIX 2 din localitatea Braşov) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 42 alin. (1) şi (4) şi ale art. 71 alin. (1) litera b) şi alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. CANARIS S.R.L. CF 3051742
Str. Olteţ nr. 10-11
Loc. Braşov Jud. Braşov

postul de televiziune MIX 2

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 38/20.01.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul MIX 2 cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât emisiunea „Ce ne enervează ?", din data de 11 ianuarie 2009, a fost difuzată cu încălcarea normelor referitoare la asigurarea principiului imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, precum şi a celor privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.

Astfel, modalitatea în care au fost făcute comentariile şi exprimate opiniile cu privire la atribuţiile unor persoane publice implicate în actul de administrare locală şi de guvernare, a fost de natură, pe de o parte, de a încălca principiul imparţialităţii reglementat de art. 71 din Codul audiovizualului, iar pe de altă parte, de a priva publicul telespectator de posibilitatea a-şi forma o opinie corectă în legătură cu subiectul dezbătut în emisiune.

De asemenea, comentariile făcute în aceeaşi emisiune au avut un conţinut injurios la adresa aceloraşi persoane publice, fapt de natură a aduce atingere dreptului la imagine al acestora.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.