Decizia nr. 376 din 19.03.2009

19.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. IDEOVET SERV SRL,
Năsăud, jud. Bistriţa Năsăud, Str. Miron Cristea nr. 67 sc. A apt. 6

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19.03.2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Salva, jud. Bistriţa Năsăud aparţinând S.C. IDEOVET SERV SRL.

Distribuitorul de servicii S.C. IDEOVET SERV SRL deţine avizul de retransmisie nr. A1003.4/04.01.2007 pentru localitatea Salva, jud. Bistriţa Năsăud.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. IDEOVET SERV SRL a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în data de 26 ianuarie 2009, în localitatea Salva, jud. Bistriţa Năsăud, s-a constatat că, în reţeaua de cablu aparţinând S.C. IDEOVET SERV SRL, se retransmiteau programe TV cu încălcarea prevederilor legale invocate, după cum urmează :

- 12 programe se retransmit în plus, respectiv : MTV UNGARIA, HALOZAT TV, DUNA II, SUPER RTL, RTL2, PRO7, M6, CNN, ANTENA 2, EUFORIA TV, PRATECH TV, TV FLUX ;
- 11 programe nu se retransmit, respectiv : TVR3, TRINITAS TV, MANELE TV, FENZ TV, AXA TV, HALLMARK, BRAVA TV, MOVIES 24, KIDS CO, MONEY CHANNEL, BALKANICA.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. IDEOVET SERV SRL a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR3). Or, distribuitorul nu retransmitea programul TVR3 în localitatea Salva, jud. Bistriţa Năsăud, deşi acesta era înscris în oferta de servicii.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. IDEOVET SERV SRL şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Salva, jud. Bistriţa Năsăud în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. IDEOVET SERV SRL cu somaţie publică, întrucât, în reţeaua de cablu din localitatea Salva, jud. Bistriţa Năsăud, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. IDEOVET SERV SRL nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, prevederi potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR 3)."