Decizia nr. 375 din 04.07.2013

08.07.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
 Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1 C.U.I. RO 27759259

 pentru postul de televiziune B1 TV
 str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1 Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 6590/07.06.2013 şi 6626/10.06.2013 cu privire la conţinutul emisiunii « Lumea lui Banciu » difuzată de postul B1 TV în ziua de 6 iunie 2013. Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011). În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 18 alin. (1) lit. a), 32 alin. (1) şi 34 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate : - art. 18 alin. (1) lit. a) : Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat. - art. 32 alin. (1) : Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor. - art. 34 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.

Postul de televiziune B1 TV transmite zilnic, cu excepţia zilei de sâmbătă, în direct, de la ora 23.00, emisiunea „Lumea lui Banciu”, prezentată de dl. Radu Banciu. Emisiunea este încadrată cu semnul de avertizare „AP” şi redifuzată în zilele următoare de la ora 06.00. Genul programului „pamflet”. În cadrul ediţiei din 06.06.2013, dl. Radu Banciu a citit şi comentat din comunicatul dat presei de către dl. George Becali, context în care a folosit un limbaj injurios şi ameninţător la adresa acestuia şi a familiei sale, fapt de natură a le afecta dreptul la imagine. Cităm din raportul de monitorizare :
 „Radu Banciu : Ei bine, are şi Gigi dreptul să iasă o dată, definitiv si irevocabil, din viaţa politică. A dat un comunicat la gura puşcăriei, i l-a transmis lui M.M., da, doi chiori s-au întâlnit şi unul îi dicta celuilalt, exact este scris şi dictat după voinţa lui Gigi, zici că-l citim din Kamikaze, zici că-i scrisoarea lui Marian Vanghelie către Oana Mizil. „Am ieşit definitiv şi irevocabil din viaţa publică, aşa că vor rog, din inimă”, asta a scris între virgule, „pentru cât v-am stat la dispoziţie atâta timp, un minim respect pe care cred că-l merit”. Adică, după ce ne-ai făcut vite încălţate, porci, nemernici, ne-ai dat-o peste tot, acuma meriţi respect, că ne-ai stat la dispoziţie atâta timp, plângeau ăia la RTV astăzi, de ştiţi cum sărea cămaşa de pe ei ? Uite-aşa ! A ieşit Gigi din viaţa publică cu ce-şi mai umplu ei timpul de acum înainte ? „2”, pardon, „1”. „Lăsaţi-mi familia în pace, nu o mai pândiţi !” – Nu se poate !” 2. „Nu mă mai hăituiţi pe mine, pentru că nu voi mai da nicio declaraţie” – se vede, măi, că-i scris de ăştia, incredibil ! „Bun, „deci, nu mă mai hăituiţi pe mine, pentru că nu voi mai da nicio declaraţie !” 3. „Îi rog din suflet pe realizatorii de emisiuni, pe analiştii politici, pe analiştii sociali, pe politicieni, persoanele publice să nu mai comenteze despre mine, dacă se poate.” 4. „Am o pedeapsă de executat – Slava Domnului ! – care vreau s-o execut conform codurilor de procedură legală. Apropo, tocmai a cerut, în genunchi, trei luni să iasă afară, că nu şi-a încheiat socotelile, nu a apucat să semneze peste tot şi ţin oamenii de el, afacere, rămân ăia pe drumuri. „Probabil, când voi da o explicaţie, nu probabil, cândva, voi da o explicaţie, dar o singură dată pentru toată lumea. Sper şi-mi doresc să ajung la concluzia că atâta timp cât am stat cu voi, am stat cu nişte OAMENI, scris cu majuscule, care înţeleg cuvântul, nu cu altfel de fiinţe.” Semnat, Gigi Becali. Mă rog, n-a semnat chiar el, a semnat M.M. Stoica, dar e acelaşi lucru. Gigi, nu se poate ! N-o să te uit, până o să ajungem amândoi pe lumea cealaltă ! (Imitându-l pe Becali) N-o să te uit, că nu pot să te uit, n-am cum, nenorocitule, ai mâncat un crap de 5 kile, ai mai cerut şi ţipari, ai vrut şi moruni, pe banii lui Giovani ! Nu te iert, nici pe tine şi nici pe familia ta ! Ştii care-i chestia cu familia ? Nu te putem ierta, că-i trecută şi ea la dosărel, vine dosărelul, că e băgată şi familia... Ascultă-mă, mă. Gigi, bine, da ? Că acuma cu tine vorbesc şi cu neamul tău : deci, niciodată, da ? Cât oi trăi tu, de la noi n-o să ai linişte, da ? Decât dacă vii în genunchi şi-o să-şi ceri scuze, pentru tot ce ai făcut pentru această ţară, pentru toţi pe care i-ai umilit, pentru toţi pe care ţi-ai bătut joc, cu bănuţul ăla al tău, (Imitându-l pe Becali), ce să se mai întoarcă roata, pentru alea ! Uite că s-a întors ! Da ? Şi acum eşti la mâna noastră, deci niciodată, băiatule, niciodată n-o să te iertăm ! Şi când o să avem noi chef, o să vorbim despre tine, uite-aşa te tocăm, uite-aşa ! Mărunt şi de o mie de ori pe zi, dacă va fi nevoie. Să mă ţii minte toată viaţa ta, nenorocitule, da ? Uite asta ţi-am transmis-o aşa, ca de la om la om. Cu mine nu-ţi merge băiatule, şi-o să te toc şi-o să te fac zdrenţe, acolo unde eşti, cât mai jos o să fii, tot aşa o să te calc în picioare, câte zile vei avea, să nu spui că nu ţi-am spus.” Analizând conţinutul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, întrucât realizatorul Radu Banciu a folosit la adresa d-lui George Becali un limbaj injurios, în mod repetat, precum : „nenorocitule” şi ameninţător, după cum urmează : „o să te toc şi-o să te fac zdrenţe” sau „o să te calc în picioare câte zile vei avea”. Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat. Deşi emisiunea din 06 iunie 2013 a fost difuzată de la ora 23.00, cu semnul de avertizare „AP”, membrii Consiliului au ţinut cont, la aplicarea sancţiunii, de faptul că această ediţie a fost redifuzată în ziua de 07 iunie 2013, de la ora 6.00. Or, potrivit normei, radiodifuzorul avea obligaţia ca în intervalul 6.00-23.00 să nu difuzeze producţii al căror conţinut prezintă violenţă de limbaj, în mod repetat. De asemenea, Consiliul apreciază că tema abordată nu a fost de interes public, pentru a-i da dreptul radiodifuzorului să invadeze viaţa privată a domnului George Becali, în condiţiile în care, prin comunicatul dat, acesta ruga atât presa scrisă, cât şi cea audiovizuală, să-i lase familia în pace, să nu-l mai hăituiască şi să nu mai facă comentarii despre el. Procedând în această manieră, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 32 alin. (1) din Codul audiovizualului, care prevăd că niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor. Fără a exista un interes public justificat, prin conţinutul emisiunii difuzate, radiodifuzorul nu a respectat dreptul la viaţă particulară a persoanei, respectiv dreptul la imagine protejat de art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Deşi libertatea de exprimare constituie unul din fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice, este unanim admis că exerciţiul acestei libertăţi comportă îndatoriri şi responsabilităţi specifice jurnaliştilor şi radiodifuzorilor, aceştia având obligaţia de a nu aduce atingere, prin programele audiovizuale, dreptului la viaţă privată, respectiv a dreptului la imagine a persoanei. În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea emisiunilor cu un astfel de conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, ca măsură de protecţie a vieţii private a persoanei, respectiv a dreptului la imagine. Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :


 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. S-TV 26.3/15.06.2000, al deciziei de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011 pentru postul de televiziune B1 TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 18 alin. (1) lit. a), 32 alin. (1) şi 34 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. -Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii „Lumea lui Banciu”, ediţia din 06 iunie 2013, prezentatorul a folosit un limbaj injurios şi ameninţător la adresa d-lui George Becali şi a familiei sale, fapt de natură a afecta dreptul la imagine a persoanei.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.