Decizia nr. 374 din 19.03.2009

19.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RAC S.R.L. NĂVODARI FILIALA RODNA,
pentru localităţile Maieru, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Rodna şi Sant, judeţul Bistriţa-Năsăud

S.C. RAC S.R.L. NĂVODARI FILIALA RODNA
Str. Principală bl. 78, sc. B, parter, ap. 5
Loc. RODNA Jud. Bistriţa-Năsăud

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţelele de cablu din localităţile Maieru, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Rodna şi Sant, judeţul Bistriţa-Năsăud, aparţinând S.C. RAC S.R.L. NĂVODARI FILIALA RODNA.

Distribuitorul de servicii S.C. RAC S.R.L. NĂVODARI FILIALA RODNA deţine următoarele avize de retransmisie : nr. A1323/20.11.2003 pentru localitatea Maieru, nr. A1325/20.11.2003 pentru localitatea Măgura Ilvei, nr. A1326/20.11.2003 pentru localitatea Poiana Ilvei, nr. A1322.1/23.03.2004 pentru localitatea Rodna şi nr. A1324.1/23.03.2004 pentru localitatea Sant, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. RAC NĂVODARI FILIALA RODNA S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controalelor efectuate de inspectorul CNA în zilele de 26 şi 30 ianuarie 2009, în localităţile Maieru, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Rodna şi Sant, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a constatat că în reţelele de cablu aparţinând SC Rac SRL Năvodari Filiala Rodna se retransmit servicii de programe cu încălcarea prevederilor legale menţionate, după cum urmează :

  • localitatea Maieru (data control : 26.01.2009) : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, următoarele programe : EUROSPORT, FAVORIT TV, KANAL D, CANAL LOCAL RODNA INFOTEXT, DUNA TV, TARAF TV, OTV, N24, NATIONAL GEOGRAFIC, PRO CINEMA, NATIONAL GEOGRAFIC WILD, ANTENA 2, EUFORIA TV, DDTV, ANTENA 3, TRINITAS, U MUSIC, KISS TV, BRAVA TV, AXA TV, PRO TV INTERNAŢIONAL.

Programul TV5, deşi înscris în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu era retransmis.

  • localitatea Măgura Ilvei (data control : 30.01.2009) : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, următoarele programe : EUROSPORT, FAVORIT TV, KANAL D, DUNA TV, TARAF TV, PRO TV, OTV, N24, NATIONAL GEOGRAFIC, PRO CINEMA, NATIONAL GEOGRAFIC WILD, ANTENA 3, EUFORIA TV, DDTV, ANTENA 2, TRINITAS şi U TV.

Programele TV5 şi TVR CULTURAL, deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

  • localitatea Poiana Ilvei (data control : 30.01.2009) : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, următoarele programe : EUROSPORT, FAVORIT TV, KANAL D, DUNA TV, TARAF TV, PRO TV, OTV, N24, NATIONAL GEOGRAFIC, PRO CINEMA, NATIONAL GEOGRAFIC WILD, ANTENA 3, EUFORIA TV, DDTV, ANTENA 2, TRINITAS, U MUSIC şi SPORT.RO.

Programele TV5 şi TVR CULTURAL, deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

  • localitatea Rodna (data control : 26.01.2009) : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, următoarele programe : CANAL LOCAL INFOTEXT, EUROSPORT, FAVORIT TV, KANAL D, DUNA TV, TARAF TV, OTV, N24, NATIONAL GEOGRAFIC, PRO CINEMA, NATIONAL GEOGRAFIC WILD, ANTENA 2, EUFORIA TV, DDTV, ANTENA 3, TRINITAS, U MUSIC, KISS TV, TVR3, BRAVA TV, AXA TV şi PRO TV INTERNAŢIONAL.

Programul TV5, deşi înscris în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu era retransmis.

  • localitatea Sant (data control : 26.01.2009) : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, următoarele programele : EUROSPORT, FAVORIT TV, KANAL D, CANAL LOCAL RODNA INFOTEXT, DUNA TV, TARAF TV, OTV, N24, NATIONAL GEOGRAFIC, PRO CINEMA, NATIONAL GEOGRAFIC WILD, ANTENA 2, EUFORIA TV, DDTV, ANTENA 3, TRINITAS, U MUSIC, KISS TV, TVR3, BRAVA TV, AXA TV, PRO TV INTERNAŢIONAL, PRO TV şi NAŢIONAL TV.

Programul TV5, deşi înscris în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu era retransmis.

În baza aceluiaşi raport întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. RAC S.R.L. NĂVODARI FILIALA RODNA a încălcat şi prevederile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localităţile Maieru, Rodna şi Sant, judeţul Bistriţa-Năsăud, a retransmis programul „Rodna Infotext« (tip „videotext »), fără să deţină licenţă audiovizuală (analogică sau, după caz, digitală) şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 din Legea audiovizualului, difuzarea unui serviciu de programe de către un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice sau digitale şi, după caz, a licenţei de emisie analogică sau digitală. Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că S.C. RAC S.R.L. NĂVODARI FILIALA RODNA a încălcat dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât programele TV5 şi TVR Cultural, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţelele de cablu din localităţile menţionate mai sus.

Potrivit prevederilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR Cultural), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j) şi k) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. RAC S.R.L. NĂVODARI FILIALA RODNA şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Maieru, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Rodna şi Sant, judeţul Bistriţa-Năsăud, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RAC S.R.L. NĂVODARI FILIALA RODNA cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Maieru, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Rodna şi Sant, judeţul Bistriţa-Năsăud, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, s-a constatat că S.C. RAC S.R.L. NĂVODARI FILIALA RODNA a încălcat şi dispoziţiile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează programul „Rodna Infotext’, fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală, S.C. RAC S.R.L. NĂVODARI FILIALA RODNA nu a respectat nici prevederile art. 5 şi ale art. 82 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR CULTURAL), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5)."