Decizia nr. 372 din 19.03.2009

19.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SATELCOMM SERVICE S.R.L.,
cu sediul în Reşiţa, str. Oituzului nr. 15, jud. Caraş - Severin

pentru localitatea Anina din jud. Caraş - Severin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Anina, jud. Caraş - Severin, aparţinând S.C. SATELCOMM SERVICE S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. SATELCOMM SERVICE S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1356/27.11.2003 pentru localitatea Anina din jud. Caraş - Severin.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. SATELCOMM SERVICE S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului :

„Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 30 ianuarie 2009, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. SATELCOMM SERVICE S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : GSP 1, ROMANTICA, SPORT KLUB, WILD, EXPLORER, ZONE REALITY, HALLMARK, GSP 2, TRAVEL şi EURONEWS.

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programele TBN, VIVA, ALFA OMEGA TV, TELESPORT, THE MONEY CHANNEL, CNN, TCM, MINIMAX şi SAT 1, deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţeaua de cablu.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. SATELCOMM SERVICE S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Anina, judeţul Caraş - Severin, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. SATELCOMM SERVICE S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Anina, judeţul Caraş - Severin, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”