Decizia nr. 371 din 30.03.2010

30.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.
cu sediul în SIBIU, str. Oţelarilor, bl. 65, sc. A, ap. M2, jud. Sibiu CUI : R 7286318

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 3980/22.03.2010 cu privire la retransmisia programelor în reţelele de telecomunicaţii din localităţile BOIŞOARA, BUMBUIEŞTI şi GĂUJANI din jud. Vâlcea, aparţinând S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7156/17.11.2009 - Anexa nr. 1 din 17.11.2009, pentru localităţile BOIŞOARA, BUMBUIEŞTI şi GĂUJANI din jud. Vâlcea.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 25.03.2010, în localităţile BOIŞOARA, BUMBUIEŞTI şi GĂUJANI din jud. Vâlcea, s-a constatat că în reţelele de telecomunicaţii aparţinând S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : GSP TV, TARAF TV, DIGI SPORT, ANTENA 2, PRO TV, ANTENA 1, NAŢIONAL TV, ETNO TV, ACASĂ TV, SPORT.RO, AXN, FAVORIT TV, N24 PLUS, DISCOVERY CHANNEL, U TV, ANTENA 3, DISNEY CHANNEL, CARTOON NETWOEK, EU TV, PRO TV INTERNAŢIONAL, ANTENA 1 INTERNAŢIONAL şi TELELOVIŞTEA TV, iar programele TVR CULTURAL, TVR3, TVR INFO, TV 5, ALPHA TV, LIGHT CHANNEL TV, MUSIC CHANNEL, OLTENIA TV, PARTY TV, SPERANŢA TV, VTV, THE MONEY CHANNEL, TOP SHOP TV, TVRM EDUCAŢIONAL şi VACANŢA TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localităţile BOIŞOARA, BUMBUIEŞTI şi GĂUJANI din jud. Vâlcea nu retransmite programele TVR CULTURAL, TVR 3, TVR INFO şi TV 5.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă, în oferta sa, serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, respectiv programul TV 5.

Totodată, s-a constatat că, la data controlului, deşi societatea obţinuse licenţa audiovizuală pentru programul propriu cu denumirea TELELOVIŞTEA TV, aceasta îl difuza fără a deţine decizie de autorizare audiovizuală, document legal absolut obligatoriu care îi dă dreptul să înceapă difuzarea programului respectiv.

Potrivit art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Având în vedere că, prin Decizia nr. 179/19.01.2010, S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a mai fost sancţionată pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 7156/17.11.2009 - Anexa nr. 1 din 17.11.2009, pentru localităţile BOIŞOARA, BUMBUIEŞTI şi GĂUJANI din jud. Vâlcea, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1), art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.
Str. Oţelarilor, bl. 65, sc. A, ap. M2
Loc. SIBIU, jud. Sibiu
CUI : R 7286318

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 371/30.03.2010 privind amendarea cu 20.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de telecomunicaţii din localităţile BOIŞOARA, BUMBUIEŞTI şi GĂUJANI din jud. Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. cu amendă în cuantum de 20.000 lei, întrucât în reţelele de telecomunicaţii din localităţile BOIŞOARA, BUMBUIEŞTI şi GĂUJANI din jud. Vâlcea, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în oferta de servicii şi nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR CULTURAL, TVR 3 şi TVR INFO, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”