Decizia nr. 371 din 19.03.2009

19.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ROAD TRANS S.R.L.,
cu sediul în Lungaşu de Jos, nr. 324/A, jud. Bihor

pentru localităţile Vadu Crişului, Auşeu, Gherghie şi Cacuciu Vechi din judeţul Bihor

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localităţile Vadu Crişului, Auşeu, Gherghie şi Cacuciu Vechi din judeţul Bihor, aparţinând S.C. ROAD TRANS S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. ROAD TRANS S.R.L. deţine următoarele avize de retransmisie :

- nr. A3105/08.07.2004 pentru localitatea Vadu Crişului din jud. Bihor ;
- nr. A3104/08.07.2004 pentru localităţile Auşeu, Gherghie şi Cacuciu Vechi din jud. Bihor.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. ROAD TRANS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului :

„Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 30 ianuarie 2009, în localităţile Vadu Crişului, Auşeu, Gherghie şi Cacuciu Vechi din judeţul Bihor, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. ROAD TRANS S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : ANIMAL PLANET, ANTENA 2, ANTENA 3, ARTE, DIRECT DIGITAL TV, DUNA TV, ETNO TV, EUFORIA LIFESTYLE, FAVORIT TV, KANAL D, KISS TV, LASAT TV, M1, MINIMAX, MUSIC MAX, N24, NATIONAL GEOGRAPHIC, NAŢIONAL TV, OTV, RTL KLUB, SPORT KLUB, SPORT.RO, TARAF TV şi TRINITAS. Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programele DEUTSCHE WELLE şi TVR INTERNAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţeaua de cablu.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. ROAD TRANS S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO).

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. ROAD TRANS S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localităţile Vadu Crişului, Auşeu, Gherghie şi Cacuciu Vechi din judeţul Bihor, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. ROAD TRANS S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localităţile Vadu Crişului, Auşeu, Gherghie şi Cacuciu Vechi din judeţul Bihor a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. ROAD TRANS S.R.L. nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO)."