Decizia nr. 370 din 30.03.2010

30.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. LMD SATELIT S.R.L.,
cu sediul în Potoceni, Str. Centrală Potoceni nr. 129, Jud. Buzău, CUI 15977675

pentru localitatea Mihăileşti, judeţul Buzău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Mihăileşti, judeţul Buzău, aparţinând S.C. LMD SATELIT S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. LMD SATELIT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A5089/29.09.2005 pentru localitatea Mihăileşti, judeţul Buzău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. LMD SATELIT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 18 martie 2010, în localitatea Mihăileşti, jud. Buzău, s-a constatat că în reţeaua de telecomunicaţii aparţinând S.C. LMD SATELIT S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : REALITATEA TV, TARAF TV, FAVORIT TV, DISCOVERY SCIENCE, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, PRO TV (DIGI), ACASA TV (DIGI), ANTENA 1, NAŢIONAL TV, ETNO TV, KANAL D, DIRECT DIGITAL TV, ANTENA 2, SPORT. RO, EUFORIA LIFESTYLE TV, ANTENA 3 şi TRINITAS TV, iar programele TV 5, TV ROMÂNIA DE MÂINE EDUCAŢIONAL şi KISS TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că la data controlului S.C. LMD SATELIT S.R.L. nu retransmitea programul TV5, deşi era inclus în oferta de servicii de programe, fapt ce contravine prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor dispoziţii, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

De asemenea, analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au observat că S.C. LMD SATELIT S.R.L. şi-a schimbat sediul social fără să aducă la cunoştinţa CNA modificarea intervenită, fapt ce contravine prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 12/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii au obligaţia să aducă la cunoştinţă CNA modificările intervenite în documentele şi datele declarate, în termen de 15 zile de la efectuarea acestora. Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. LMD SATELIT S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A5089/29.09.2005 pentru localitatea Mihăileşti, judeţul Buzău, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin.(3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. LMD SATELIT S.R.L.,
Potoceni, Str. Centrală Potoceni nr. 129, Jud. Buzău, CUI 15977675

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 370/30.03.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. LMD SATELIT S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Mihăileşti din judeţul Buzău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. LMD SATELIT S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Mihăileşti, judeţul Buzău, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. LMD SATELIT S.R.L. nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a retransmis programul TV5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”