Decizia nr. 370 din 19.03.2009

19.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NORTEL SAT S.R.L.,
cu sediul în Ţicleni, str. Snagov nr. 53, ap. 2, jud. Gorj

pentru localitatea Bustughin din jud. Gorj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Bustughin, jud. Gorj, aparţinând S.C. NORTEL SAT S.R.L..

Distribuitorul de servicii S.C. NORTEL SAT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1958/09.03.2004 pentru localitatea Bustughin din jud. Gorj.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. NORTEL SAT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului :

„Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 19 februarie 2009, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. NORTEL SAT S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : PRO TV, B1 TV, TARAF TV, FAVORIT TV, NAŢIONAL TV, KISS TV, N24, ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, OLTENIA TV, MYNELE TV, EUFORIA, OTV, DIRECT DIGITAL TV, KANAL D şi SPORT KLUB.

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programul TVRM, deşi înscris în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu era retransmis în reţeaua de cablu.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. NORTEL SAT S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Bustughin, judeţul Gorj, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. NORTEL SAT S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Bustughin, judeţul Gorj, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, faptă ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”