Decizia nr. 369 din 30.03.2010

30.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NIV TV S.R.L.,
cu sediul în localitatea Bălăciţa, jud. Mehedinţi

pentru localitatea Bălăciţa, jud. Mehedinţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 668/08.03.2010, privind reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Bălăciţa, jud. Mehedinţi aparţinând S.C. NIV TV S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. NIV TV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1671.1/27.09.2005 pentru localitatea Bălăciţa, jud. Mehedinţi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. NIV TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 18 martie 2010, în localitatea Bălăciţa, jud. Mehedinţi, s-a constatat că în reţeaua de telecomunicaţii aparţinând S.C. NIV TV S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : PV TV, ANTENA 3, RTS, ACASĂ TV, NEWS TV, DIGI SPORT, ANTENA 2, PRO CINEMA, REALITATEA TV, OTV, KANAL D, HBO, SPORT. RO, GSP TV, DIRECT DIGITAL TV şi PRO TV, iar programele TVR CULTURAL, TVR 2, TVR INTERNATIONAL şi PRIMA TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. NIV TV S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR 2, TVR CULTURAL, TVR INFO şi TVR 3), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. NIV TV S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Bălăciţa, judeţul Mehedinţi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. NIV TV S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Bălăciţa, judeţul Mehedinţi a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în oferta de servicii şi nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR 2, TVR CULTURAL, TVR INFO şi TVR 3, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”