Decizia nr. 366 din 19.03.2009

19.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. BONUS S.A.
cu sediul în localitatea GHEORGHENI, Cartier Florilor, bl. 35, sc. A, ap. 4,
jud. Harghita

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localitatea Suseni, jud. Harghita aparţinând S.C. BONUS S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. BONUS S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A 1401/02.12.2003 pentru localitatea Suseni, jud. Harghita.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. BONUS S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin.(1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Conform art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa, serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 19.02.2009, în localitatea Suseni, jud Harghita, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. BONUS S.A. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată, următoarele programe : RTL KLUB, DISCOVERY CHANNEL, M1, SPORT.RO, FILM+, MINIMAX, ANTENA 1, REALITATEA TV, DUNA II, EURO SPORT, MUSIC MAX, PRO TV, TVR 2, TVR 3, ANIMAL PLANET, VITAL TV, TV 2, VIASAT EXPLORER, SPORT KLUB, ZONE ROMANTICA, SPORT 1, DOKU CLUB şi STORY TV, iar programele TVR INTERNATIONAL şi TVR CULTURAL, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că S.C. BONUS S.A. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât societatea menţionată nu retransmite programul TVR CULTURAL, în localitatea Suseni, judeţul Harghita.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa, serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, respectiv TVR CULTURAL.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. BONUS S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Suseni, jud Harghita, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. BONUS S.A. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Suseni, judeţul Harghita a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât are obligaţia de a retransmite programul TVR CULTURAL, în reţeaua de cablu din localitatea Suseni, jud. Harghita.”