Decizia nr. 362 din 02.07.2013

05.07.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. Cargo Sped SRL
 cu sediul în Sibiu, str. Nicolae Teclu nr. 15, jud. Sibiu

 pentru postul Radio Sibiu

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea structurii serviciului de programe difuzat de postul RADIO SIBIU
 Postul de radio „RADIO SIBIU” aparţine S.C. CARGO SPEED S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. R032.6/15.03.1993 şi al deciziei de autorizare nr. 060.4-3/31.05.2005. În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CARGO SPEED S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

 Alin. (1) lit. e) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. Raportul prezentat de Serviciul Inspecţie a privit programul difuzat de postul RADIO SIBIU în perioada 03-09.06.2013. Analizând structura serviciului de programe aprobat de CNA la data de 08.03.2012, în funcţie de datele prezentate în raportul întocmit de inspectorul CNA, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura serviciului de programe aprobată la data menţionată.
 Astfel, din situaţia prezentată rezultă că structura emisiunilor de informare reprezintă un procent de 5,59 % faţă de 7,54 % aprobată de Consiliu.

 De asemenea, s-a constatat că postul RADIO SIBIU difuzează programe de divertisment şi alte tipuri de programe într-un procent de 82,83 % faţă de 85 % aprobat de Consiliu.

 Totodată, s-a semnalat că, faţă de totalul de 3,57 %, prevăzut în structura de programe aprobată de CNA, reprezentând procentul de programe educative, culturale, religioase, la data controlului aceste programe erau difuzate într-un procent de 1,12 %.

 În ce priveşte publicitatea, s-a constatat că deşi aceasta avea alocate în grila aprobată 3,89%, în urma controlului s-a constatat că procentul alocat acesteia este de 10,46%.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. CARGO SPEED S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor aprobate de CNA la data de 08.03.2012, fără a solicita în prealabil acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.
 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. CARGO SPEED S.R.L, titular al licenţei audiovizuale licenţei audiovizuale nr. R032.6/15.03.1993 şi al deciziei de autorizare nr. 060.4-3/31.05.2005 pentru postul RADIO SIBIU din localitatea Sibiu, judeţul Sibiu, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO SIBIU cu somaţie publică, întrucât a modificat structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.