Decizia nr. 360 din 02.07.2013

05.07.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
 cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

 pentru postul de televiziune REALITATEA TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 6743/12.06.2013, cu privire la emisiunea « Dosar de politician » difuzată în data de 11.06.2013 de postul REALITATEA TV.

 Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-2/25.10.2011).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : ...
 b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

 În fapt, pe parcursul zilei de 11 iunie 2013, postul REALITATEA TV a difuzat, de mai multe ori, în rubrica Dosar de politician, realizată şi prezentată de Silviu Mănăstire, un material despre modificarea Constituţia României, al cărui conţinut a fost de natură să afecteze dreptul publicului la o informare corectă şi obiectivă. Materialul prezentat în cadrul rubricii Dosar de politician, a fost difuzat pe parcursul zilei de 11.06.2013, la orele : 7.53, 9.53, 12.54, 14.54 şi 16.53.
 Astfel, după ce prezentatorul a enumerat cele trei modificări din Legea fundamentală „care îi despart pe liberali şi social democraţi”, şi anume : căsătoria între persoanele de acelaşi sex, garantarea datoriilor pe care statul le are la companiile private şi interzicerea traseismului politic în Parlament, ultima modificare solicitată, în mod expres, de către premierul Victor Ponta, „la pachet cu introducerea votului uninominal pur”, acesta a prezentat „minţile luminate ale elitei naţionale care muncesc la îmbunătăţirea Constituţiei”.
 Referindu-se la parlamentarii care fac parte din Comisia de Revizuire a Constituţiei, prezentatorul l-a nominalizat, din partea UDMR, pe avocatul clujean Mate Andras Levente, deputat de Cluj despre care a afirmat că este „posesorul unui dosar de incompatibilitate la Agenţia Naţională de Integritate, pentru că şi-ar fi angajat soţia la cabinetul său parlamentar” şi că, potrivit soluţiilor instanţelor, acesta „riscă să-şi piardă mandatul”.

 Redăm din raportul de monitorizare : „(...) De la UDMR, din Comisia de Revizuire a Constituţiei îl avem pe avocatul clujean Mate Andras Levente. Mate este deputat de Cluj şi posesor al unui dosar de incompatibilitate la Agenţia Naţională de Integritate, pentru banala greşeală, cu ghilimelele de rigoare, de a-şi fi angajat soţia la cabinetul său parlamentar. După cum arată deciziile instanţelor, deputatul riscă să-şi piardă mandatul.”

 Au fost prezentate fotografii şi imagini cu deputatul Mate Andras Levente.
 La finalul emisiunii s-a precizat (titrat în partea de jos a ecranului) : „Emisiunea „Dosar de politician” foloseşte informaţii publice, surse deschise şi informaţii din mass media.” Materialul a fost ilustrat cu fotografii şi imagini cu persoanele la care a făcut referire prezentatorul.

 Analizând conţinutul materialului prezentat pe parcursul zilei de 11 iunie 2013, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o informare obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor.

 Consiliul a apreciat că informaţiile difuzate de radiodifuzor în cadrul materialului respectiv, nu au fost prezentate în mod corect şi cu bună-credinţă. Astfel, referindu-se la starea de incompatibilitate a deputatului Mate Andras Levente, pe motiv că şi-a angajat soţia la cabinetul său parlamentar, prezentatorul a afirmat că, potrivit deciziilor instanţelor de judecată, acesta riscă să-şi piardă mandatul.

 Or, această informaţie nu a fost verificată, nu a fost prezentată corect şi cu bună-credinţă, întrucât, potrivit informaţiilor postate pe site-ul Curţii de Apel Bucureşti cu privire la dosarul de incompatibilitate al deputatului, instanţa i-a admis acestuia acţiunea şi a anulat raportul de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate.

 Membrii Consiliului apreciază că, deşi jurnalistul Silviu Mănăstire avea obligaţia să verifice informaţia, din cel puţin două surse, conform Codului deontologic al jurnalistului, acesta a dezinformat publicul telespectator, inducându-i ideea că deputatul Mate Andras Levente se află în stare de incompatibilitate.

 Procedând în această manieră, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, care dispun că, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să prezinte informaţia în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
 Având în vedere că informaţiile erau de interes public, membrii Consiliului apreciază că o astfel de abordare a fost de natură să afecteze dreptul publicului la o informare corectă şi obiectivă.
 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,


 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.8/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-2/25.10.2011, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât informaţiile difuzate în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, din 11 iunie 2013, în legătură cu starea de incompatibilitate a unui deputat, nu au fost verificate şi prezentate, în mod obiectiv şi cu bună-credinţă, fapt ce contravine prevederilor art. 64 din Codul audiovizualului.”
 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.