Decizia nr. 359 din 23.03.2010

23.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, str. Dr. Staicovici nr. 75, Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de telecomunicatii din localităţile Craiova, jud. Dolj, Bucureşti, Tg. Mureş, jud. Mureş, Iaşi, jud. Iaşi, Timişoara, jud. Timiş aparţinând S.C. RCS & RDS S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. deţine următoarele avize de retransmisie :

- nr. A3831.1/22.08.2005 pentru localitatea Craiova, jud. Dolj ;
- nr. A0533.2/22.08.2005 pentru localitatea Bucureşti ;
- nr. A2152.4/26.02.2008 pentru localitatea Tg. Mureş, jud. Mureş ;
- nr. A0535.5/25.04.2006 pentru localitatea Iaşi, jud. Iaşi ;
- nr. A4464.3/11.11.2008 pentru localitatea Timişoara, jud. Timiş ;

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, „distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”

În urma controalelor efectuate de inspectorul teritorial al C.N.A. în reţeaua de telecomunicaţii în sistem digital aparţinând S.C. RCS & RDS S.A. au fost constatate următoarele :

- în data de 10.03.2010 în localitatea Craiova, jud. Dolj se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : BLOOMBERG, CANALE 5, FRANCE 3, ITALIA 1, TF 2, TV 24 şi TVE.
- în data de 10.03.2010 în localitatea Bucureşti se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : MUSIC CHANNEL.HU, DEUTSCHE WELLE, BLOOMBERG, ITALIA 1, CANALE 5, TF 2, TF 24, FRANCE 3, TVE şi BBC PRIME.
- în data de 23.02.2010 în localitatea Tg. Mureş, jud. Mureş se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : BBC PRIME, BLOOMBERG, CANALE 5, DEUTSCHE WELLE, FRANCE 3, ITALIA 1, MUSIC CHANNEL.HU, RTL KLUB, TF 2, TF 24, TVE şi VIASAT 3.
- în data de 23.02.2010 în localitatea Iaşi, jud. Iaşi se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : DEUTSCHE WELLE, BLOOMBERG, ITALIA 1, BBC PRIME, FRANCE 3, TF 2, TF 24, TVE, MUSIC CHANNEL.HU, RAI 3, CANALE 5, PRO 7 şi REALITATEA FM (program de radio).
- în data de 12.03.2010 în localitatea Timişoara, jud. Timiş se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : MUSIC CHANNEL.HU, DEUTSCHE WELLE, BLOOMBERG, ITALIA 1, BBC PRIME, TF 3, TF 2, TF 24, TVE şi CANALE 5.

De asemenea, în aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au luat act de punctul de vedere al reprezentantului postului N 24 PLUS şi au constatat că S.C. RCS & RDS S.A. nu a respectat principiul „must carry”, întrucât nu retransmite, în sistem analogic, serviciul de programe respectiv, care, potrivit datelor oferite de Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale, se încadrează în procentul de 25% reglementat de art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, fapt de natură să încalce aceste prevederi.

Potrivit dispoziţiilor invocate, “orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea Descrescătoare a indicelui de audienţă”.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de telecomunicaţii din localităţile Craiova, Bucureşti, Tg. Mureş, Iaşi şi Timişoara, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Craiova, Bucureşti, Târgu Mureş, Iaşi şi Timişoara, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, S.C. RCS & RDS S.A. nu a respectat nici principiul „must carry”, întrucât nu retransmite, în sistem analogic, postul N 24 PLUS.”