Decizia nr. 359 din 02.07.2013

05.07.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
 cu sediul în BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 CUI RO 1599030
 pentru postul de televiziune ANTENA 1
 sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, BUCUREŞTI

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea regimului difuzării publicităţii în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan şi Dani” difuzată în ziua de 21 iunie 2013 de postul ANTENA 1.
 Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994).
 În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.
 În fapt, în ziua de 21 iunie 2013, postul de televiziune ANTENA 1 a difuzat, în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan şi Dani”, un material înregistrat în care d-na Nadia Comăneci a vorbit despre campania Rama „Campioni la micul dejun”. În declaraţia sa, d-na Nadia Comâneci a afirmat că este implicată într-un proiect organizat de Rama care se numeşte „Campioni la mic dejun”, proiect în care se vorbeşte despre importanţa micului dejun şi a mişcării.
 Această înregistrare a fost difuzată în cadrul unei discuţii din studio între prezentatorul Dani Oţil şi medicul nutriţionist, Corina Zugravu. Tema dialogului dintre cei doi a fost importanţa micului dejun atât pentru copii cât şi pentru adulţi, făcându-se referiri la beneficiile sandwich-ului cu grăsimi sănătoase sau cu margarină tartinabilă, ce conţine Omega 3 şi Omega 6. La un moment dat, a urmat declaraţia d-nei Nadiei Comâneci, însoţită de marcajul P :

 Redăm din raportul de monitorizare : „Bună dimineaţa ! Îmi pare rău că nu pot să fiu alături de dumneavoastră, însă mă aflu la un proiect organizat de Rama care se numeşte „Campioni la mic dejun”, în care învăţăm să vorbim despre importanţa micului dejun şi despre importanţa mişcării. Eu am învăţat acest lucru în copilărie, chiar dacă vine vacanţa, vă rog să nu scăpaţi micul dejun şi bineînţeles să faceţi mişcare. Vă salut cu drag.” În timpul declaraţiei d-nei Nadiei Comâneci au apărut şi câteva gimnaste care prezentau un exerciţiu lângă un poster cu mesajul „Campioni la mic dejun !”.
 Imediat după difuzarea înregistrării cu d-na Nadia Comâneci, prezentatorul Dani Oţil a afirmat : „Săru-mâna, Nadia şi noi te pupăm, ştiu că eşti implicată în o grămadă de proiecte. Revenind la povestea noastră ...”. După acest moment, dl. Dani Oţil şi invitata emisiunii au vorbit despre beneficiile sandwich-ului.
 Analizând conţinutul emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile privind regimul juridic al publicităţii în cadrul serviciilor de programe.
 Astfel, membrii Consiliului consideră că, prin difuzarea materialului înregistrat, în care d-na Nadia Comâneci a declarat că este implicată într-un proiect organizat de Rama, material încadrat cu marcajul “P”, radiodifuzorul nu a respectat condiţiile de difuzare a publicităţii, în sensul că materialul difuzat de radiodifuzor ca fiind publicitate, nu a fost separat prin mijloace optice şi/sau acustice de programul audiovizual difuzat, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.
 Consiliul apreciază că, pentru a respecta condiţiile de difuzare a publicităţii, radiodifuzorul avea obligaţia să asigure o separare clară, prin mijloace optice şi/sau acustice, între materialul difuzat, ca reprezentând publicitatea televizată şi celelalte părţi ale programului, prin coperte neutre.
 Încadrând acest material audiovizual cu marcajul “P”, în condiţiile prevăzute de art. 106 din Codul audiovizualului, această producţie ar fi trebuit să reprezinte o telepromovare, în sensul semnificaţiei prevăzute la art. 1 pct. 22 din Legea audiovizualului, şi să fi fost realizată de către prezentatorii emisiunii.

 Potrivit art. 1 pct. 22 din Legea audiovizualului, telepromovarea reprezintă o formă de publicitate realizată prin inserarea în programe a unor secvenţe dedicate promovării, de către prezentatorii programelor, a unuia sau a mai multor produse ori servicii, secvenţele fiind separate de celelalte părţi ale programului prin mijloace optice şi/sau acustice.
 Or, conţinutul materialului difuzat, ca fiind o formă de publicitate, nu a reprezentat o telepromovare, pentru a fi încadrată de radiodifuzor cu marcajul “P”, întrucât nu a fost realizată de către prezentatorii emisiunii şi nici nu a fost separată clar de celelalte părţi ale programului prin mijloace optice şi/sau acustice.
 În aceste condiţii, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a respectat condiţiile legale de difuzare a publicităţii, publicitate care trebuie să fie uşor de identificat şi să fie separată clar de conţinutul editorial.

 Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea oricărei informaţii către public trebuie să se facă în mod obiectiv şi corect, cu respectarea principiilor ce trebuie să guverneze o comunicare comercială audiovizuală.
 Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a decis, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :


 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 012.3/25.01.1993, al deciziei de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu amendă de 10.000 de lei, întrucât, în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan şi Dani”, a difuzat un material audiovizual încadrat cu marcajul P, cu nerespectarea normelor privind regimul juridic al publicităţii, publicitate care trebuie să fie uşor de identificat şi să fie separată de conţinutul editorial, prin mijloace optice şi acustice, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 27 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.