Decizia nr. 356 din 18.03.2010

18.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. AGECOM S.A.
cu sediul în BAIA MARE, str. Universităţii nr. 41, jud. Maramureş

pentru postul RADIO IMPACT
Aleea Expoziţiei nr. 1A (incinta AGECOM)
Baia Mare, jud. Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la difuzarea programului local de către postul RADIO IMPACT.

Postul RADIO IMPACT aparţine radiodifuzorului S.C. AGECOM S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 547.1/18.10.2004 şi decizia de autorizare nr. 1084.0/11.04.2006).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 2 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.

Potrivit prevederilor invocate, radiodifuzorii care deţin licenţe audiovizuale regionale şi/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităţi cu o populaţie de peste 150.000 de locuitori au obligaţia de a realiza şi difuza zilnic, în intervalul orar 06.00-24.00, un program local cu o durată cumulată de minimum 30 de minute.

În sensul art. 1 din actul normativ menţionat, prin sintagma program local se înţelege : informaţii (inclusiv informaţii meteo locale), reportaje, interviuri, dezbateri privind evenimente din actualitatea cotidiană a comunităţii aflate în zona de acoperire a serviciului de programe.

În fapt, în urma monitorizării efectuate în perioada 22-28.02.2010, s-a constatat că postul RADIO IMPACT din Baia Mare nu a difuzat program local, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 2 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.

În perioada monitorizată s-a constatat că postul RADIO IMPACT a difuzat exclusiv emisiuni muzicale fără intervenţia unui animator. Publicitatea a reprezentat 2,8 % (282 minute/săptămână), iar în cadrul acesteia a fost inserat numai mesajul de avertizare „Pentru sănătatea dumneavoastră evitaţi excesul de sare, zahăr şi grăsimi”, mesaj care, potrivit art. 138 alin. (5) lit. e) din Codul audiovizualului se difuzează la sfârşitul fiecărui calup publicitar difuzat în cadrul programelor dedicate copiilor.

Conform grilei de programe aprobată de CNA la data de 18.10.2004, data obţinerii licenţei audiovizuale, structura programelor după sursa de provenienţă este următoarea :
- producţie proprie 17,48 % (1762 minute/săptămână) ;
- program retransmis : 0 % ;
- publicitate : 5,81 % (585 minute/săptămână).

În vederea respectării formatului de principiu al serviciului de programe şi structura programelor cuprinse în licenţa audiovizuală, postul RADIO IMPACT din Baia Mare are obligaţia legală de a realiza şi difuza zilnic program local cu o durată cumulată de minimum 30 de minute, în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia nr. 574/2008, privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.

Având în vedere faptul că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile cuprinse în actul normativ invocat, membrii Consiliului au decis sancţionarea acestuia cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. AGECOM S.A. pentru postul RADIO IMPACT din Baia Mare şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării obligaţiilor legale referitoare la difuzarea programului local de radiodifuziune.

Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00 -14.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO IMPACT din Baia Mare cu somaţie publică, întrucât în perioada 22-28 februarie 2010, nu a difuzat program local cu o durată de minimum 30 de minute/zi, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 2 din Decizia privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.