Decizia nr. 354 din 02.07.2013

05.07.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind sancţionarea radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. cu amendă în cuantum de 30.000 lei
 CUI 14954665 PLOIEŞTI, Str. Democraţiei nr. 28A (Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1), parter, jud. Prahova

 pentru postul ROMÂNIA TV
 BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 7359/27.06.2013, precum şi raporul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea « Ediţie specială » difuzată în data de 26.06.2013 de postul ROMÂNIA TV.

 Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.2/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-1/01.11.2011).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate :
 art. 34 (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.
 art. 40 (2) : Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.
 (3) : Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

 Potrivit raportului de monitorizare, în ziua de 26.06.2013, începând cu ora 22:00, s-a difuzat o emisiune « Ediţie specială », având-o ca moderator pe Cristina Şincai. Invitaţi în studio au fost : Paula Iacob, avocat, Răzvan Theodorescu, academician, Miron Cozma, Cristina Cârcei, actriţă.

 Titlul afişat pe ecran a fost : Cine dădea rapoarte despre Vadim şi Becali Tema discuţiilor a fost anunţată încă de la începutul emisiunii de Cristina Şincai, după cum urmează :

 « Cristina Şincai : (...) Ne întrebăm în această seară, de ce Statele Unite ale Americii erau interesaţi de Corneliu Vadim Tudor şi de George Becali. Vedem că cei doi de multe ori ţin prima pagină a presei din România, să vedem ce s-a întâmplat în Statele Unite, ce spun cei de la ambasada americană, pentru că, potrivit unor documente WikiLeaks, cei doi au fost caracterizaţi în diferite feluri şi o să vedeţi, unul, clown (…) altul inteligent, dar nesofisticat. »

 Începând cu ora 22:15, a intrat în legătură directă, prin telefon, dl. Corneliu Vadim Tudor. La începutul discuţiilor cu dl. Vadim Tudor, acesta a formulat o serie de acuzaţii la adresa d-lui deputat William Brânză, afirmând următoarele :

 "Corneliu Vadim Tudor : O salut pe Paula Iacob, eu am venit rupt de oboseală, că eu mai şi muncesc pe lumea asta, am dormit o oră şi mi-a spus soţia, că voi vorbiţi despre mine. Acel William Brânză, cu nume atât caraghios, numai la noi în România, avem Hercule, Ridichie, William Brânză, avem nişte nume din astea de Ilf şi Petrov. Ăsta a intrat în Parlament în anul 2000, nu, cred că 2004, băgat de unul din adjuncţii mei, Cornel Ciontu, caruia i-a dat 80.000 de euro, pentru a… Cristina Şincai : A fost membru PRM ? Corneliu Vadim Tudor : Era vorba de contractul (…) cu firma israeliană. Şi, mă rog, banii au ajuns şi prin alte părţi şi pe urmă a dezertat la partidul lui Băsescu. Ăsta n-are dreptul să vorbească de extrema dreaptă, iertaţi-mă."

 De asemenea, în timpul intervenţiei telefonice, dl. Vadim Tudor şi dl. Miron Cozma, prezent în studioul emisiunii, au avut un schimb de replici prin care cei doi şi-au adus reciproc acuzaţii, fără a proba în vreun fel faptele imputate şi fără ca moderatoarea să solicite minime dovezi în susţinerea acestora.

 Redăm din raportul de monitorizare :

 « Miron Cozma : Pe mine m-ai ţinut în puşcărie şi mi-ai furat 400 de mii de dolari, împreună cu avocatul Viorel Dumitrescu, de la Sindicat, care trebuia să meargă la familie şi ai minţit ţara asta, ai minţit ţara asta că sunt vicepreşedinte la tine partid… ai minţit ţara asta că o să ajungi preşedinte, ş.a.m.d. » (...) « Corneliu Vadim Tudor : I-ai dus la moarte pe mineri, i-ai băgat la Stoeneşti, i-ai băgat în calea tunurilor (…). Dar, m-am săturat de obrăznicia ta, măi maimuţoiule, măi ! Du-te, mă, şi munceşte, măi ! »

 Având în vedere acuzaţiile reciproce formulate, moderatoarea emisiunii avea obligaţia să pună în vedere invitaţilor fie să le probeze, fie să indice cel puţin probele care le susţin, obligaţie ce îi revenea în conformitate cu dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului. Numai în acest fel i s-ar fi oferit publicului posibilitatea de a evalua cât de justificate erau acuzaţiile.
 În afară de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că dl. Corneliu Vadim Tudor a folosit un limbaj injurios în discuţia cu dl. Miron Cozma.
 Or, potrivit prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, moderatoarea avea obligaţia să intervină şi să oprească folosirea de către invitatul său, dl. Vadim Tudor, a unui limbaj injurios, vulgar. Rolul pasiv manifestat de acesta a permis desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal.
 Redăm din raportul de monitorizare :

 "Cristina Şincai : Domnule Vadim Tudor, staţi că am impresia, domnul Miron Cozma vrea să vorbească cu dumneavoastră, vă rog ! Miron Cozma : Eu rămân stupefiat să aud aceleaşi lucruri de zeci de ani de zile, la un domn şi nu vreau să fiu dur, care la ora aceasta nu mai este preşedintele partidului de care vorbeşte. Corneliu Vadim Tudor : De unde ştii tu, mă, derbedeul dracului, că nu mai sunt la … Cristina Şincai : Domnule Vadim Tudor, vă rog frumos să respectăm (…). Corneliu Vadim Tudor : Nu ţi-e ruşine, mă, vagabondule, mă ?« (...) »Corneliu Vadim Tudor : Măi, analfabetule, câte clase ai tu, măi, idiotule, măi !"

 Faţă de aceste aspecte, Consiliul a considerat că moderatoarea emisiunii avea obligaţia de a interveni ferm, în sensul de a-l opri pe dl. Vadim Tudor să folosească un limbaj injurios, suburban.


 Din modul de derulare a emisiunii a reieşit că moderatoarea a fost depăşită de discursul d-lui Vadim Tudor, astfel încât, practic, rolul său « de a modera » a fost redus la cel de simplu participant la emisiune, intervenţiile sale fiind lipsite de consistenţă şi, pe cale de consecinţă, de efect.
 Consiliul consideră că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni.

 Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la propria imagine, prevăzut de art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului.


 Având în vedere aceste aspecte, precum şi criteriile de individualizare a sancţiunii reglementate de alin. (4) al art. 90 din Legea audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea cu amendă în cuantum de 30.000 lei a radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege. În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 281.2/09.06.2011, al deciziei de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-1/01.11.2011 pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu amendă de 30.000 lei, întrucât în emisiunea « Ediţie specială » din 26 iunie 2013, invitaţii au formulat acuzaţii nedovedite, folosind un limbaj injurios, fără ca moderatoarea să intervină ferm, ceea ce a permis desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal. Potrivit art. 42 din Codul audiovizualului, moderatorii programelor au obligaţia de a solicita interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare şi de a nu permite invitaţilor folosirea unui limbaj injurios."

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.