Decizia nr. 353 din 02.07.2013

05.07.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
 cu sediul în BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 CUI RO 1599030


 pentru postul de televiziune ANTENA 2
 BUCUREŞTI, B-dul Mărăşti nr. 65-67, Complex Expoziţional, Pavilion 7

 Întrunit în şedinţă publică în data de 02 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 6163/28.05.2013, cu privire la emisiunea „Profu’Menci” difuzată în data de 25 mai 2013 de postul ANTENA 2.

 Postul de televiziune ANTENA 2 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.2/09.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1253.0-2/20.02.2007, eliberată la data de 25.01.2011).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile articolelor 29 alin. (1) lit. a) şi 34 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 97 alin. (1) şi (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului : - art. 29 alin. (1) : Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii :
 a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise ; - art. 34 alin. (1) : Programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
 a) conţinutul şi programarea acestora nu trebuie în nicio circumstanţă să fie influenţate de sponsor, astfel încât să nu fie afectate independenţa editorială şi responsabilitatea furnizorului de servicii media în raport cu programele respective ;
 c) să nu încurajeze în mod direct achiziţionarea sau închirierea produselor ori a serviciilor sponsorului sau ale unui terţ, în particular prin referiri promoţionale speciale la aceste produse ori servicii.

 Prevederile art. 97 alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului dispun :
 (1) Programul audiovizual sponsorizat trebuie să poată fi clar identificat ca atare de către public.
 (2) Anunţurile de sponsorizare, prin care se menţionează existenţa acordului de sponsorizare a unui program audiovizual, trebuie să fie în mod clar separate de publicitate, să prezinte numai numele, marca, imaginea, activitatea sau produsele sponsorului şi să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse ori servicii, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele sau serviciile sponsorului sau ale unui terţ.

 În fapt, postul de televiziune ANTENA 2 difuzează, sâmbăta şi duminica de la ora 10.30, emisiunea Profu’ Menci, prezentată şi realizată de prof. Gheorghe Mencinicopschi.
 Potrivit informaţiilor postate pe site-ul postului ANTENA 2, „Profu’ Menci ne informează, educă şi încurajează în alegerile corecte ale unei alimentaţii sănătoase”.

 În partea a doua a emisiunii, difuzată în data de 25.05.2013, a fost invitat dl. Dejn Perinacz, reprezentant al firmei International Health, ce comercializează produsul GE 132. Pe ecran, a fost afişat titrat următorul titlu : “ANTIOXIDANŢII POT PREVENI ÎMBOLNĂVIREA ORGANISMULUI.”

 Invitatul a discutat despre complexul de antioxidanţi GE 132, despre antioxidanţi ca prevenţie şi alternativă la medicamentele de sinteză, despre anumite diferenţe sau asemănări între un astfel de produs şi medicamentele de sinteză, dacă produsul are şi efecte secundare.

 Pe ecran partajat s-a făcut anunţul de sponsorizare pentru produsul GE 132, cu menţiunea sponsorizare.
 În timp ce invitatul vorbea despre complexul de antioxidanţi, au fost difuzate, în mod repetat, imagini în prim plan cu produsul GE132 ce se afla pe masa din studio.
 Spre sfârşitul discuţiei, prezentatorul şi invitatul au vorbit despre impactul pe care îl poate avea acest produs asupra sănătăţii :
 “Prof. Gh. Mencinicopschi : Dar eu v-aş pune acum trei întrebări, la care, sigur, mai avem puţin timp, să ne răspundeţi, ce-are produsul dvs. în plus faţă de alte produse, cum se administrează şi unde poate fi găsit ?
 Dejn Perinacz : Spaţiul de, bineînţeles că piaţa antioxidanţilor este foarte vastă, inclusiv în România există foarte multe produse şi din cauza aceasta este foarte greu să decizi. Ceea ce diferenţiază produsul nostru de altele este faptul că, aşa cum am spus, este o formulă japoneză, extractele sunt 100% naturale, este produs la o fabrică de produse farmaceutice de prim rang din Germania, materiile prime sunt cumpărate la Bursa Internaţională de Mărfuri, deci există certificate internaţionale care dovedesc atât componenţa materiei prime, atât componenţa produsului finit, a capsulei, se ştie foarte clar care este conţinutul de materie activă, ceea ce este foarte important, se ştie exact faptul că nu au fost modificate genetic, faptul că sunt microbiologic pure şi toate certificatele care sunt cerute în mod normal de către Uniunea Europeană. Cum se recomandă a se consuma ? În prevenţie, două capsule pe zi, una cu circa jumătate de oră înainte de micul dejun şi una cu circa jumatate de oră înainte de masa de prânz, bineînţeles când e vorba de o boală cronică sau o boală mai gravă se pot consuma 3 până la 4 capsule pe zi, în prima lună, urmând ca în a doua şi-n a treia lună să se meargă cu câte 3, respectiv 2 capsule pe zi. Noi recomandăm să se ia minim 3 luni de zile legat, pentru a putea avea un efect vizibil la nivel celular şi un efect care să fie de durată.
 Unde se poate găsi ? În general, noi ne-am străduit să îl facem cât mai accesibil consumatorilor din România, de aceea am încheiat contracte cu cele mai mari lanţuri de farmacii, deci, în cele mai multe lanţuri de farmacii, se găseşte în multe magazine Plafar, se poate comanda inclusiv online pe site-ul nostru oficial interro_liens_callback sau mai avem câteva site-uri dedicate şi inclusiv la noi la firmă, telefonic se poate comanda şi noi îl trimitem prin curierat rapid, direct acasă la pacient, urmând ca pacientul să-l plătească în momentul în care îl primeşte acasă.”

 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile privind regimul juridic al publicităţii, precum şi pe cel al sponsorizării în cadrul serviciilor de programe.

 Astfel, Consiliul a constatat că, prin conţinutul său, emisiunea “Profu’ Menci” a făcut publicitate mascată la produsul GE132 ce se afla pe masa din studio şi a cărui imagine a fost difuzată, în mod repetat, în timpul discuţiilor purtate despre complexul de antioxidanţi.

 Or, reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori activităţilor unui producător de bunuri sau servicii în cadrul programelor, în cazul în care o astfel de reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale unor scopuri publicitare nedeclarate şi poate induce în eroare publicul cu privire la natura sa, reprezintă o comunicare audiovizuală cu conţinut comercial mascat, astfel cum aceasta este definită la art. 1 pct. 16 din Legea audiovizualului.

 Prezentând în acest mod imagini ale produsului GE 132, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului care dispun că, astfel de comunicări comerciale trebuie să poată fi uşor identificate ca atare, legiuitorul interzicând difuzarea comunicărilor audiovizuale cu conţinut comercial mascat.

 Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea oricărei informaţii către publicul telespectator trebuie să se facă în mod obiectiv şi corect, cu respectarea principiilor ce trebuie să guverneze o comunicare comercială audiovizuală, fără transformarea acesteia într-una cu conţinut comercial mascat pentru un produs, o marcă, firmă sau un prestator de servicii.

 Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat nici prevederile privind regimul difuzării sponsorizării în cadrul emisiunii, întrucât conţinutul acesteia a fost influenţată de sponsor, atât prin prezentarea, în prim plan, a imaginii, în mod repetat, a produsului GE 132, în timp ce, pe ecran partajat s-a făcut anunţul de sponsorizare pentru acelaşi produs, cât şi prin discuţiile ce au avut loc cu privire la efectele benefice ale acestui produs asupra organismului.

 Prin prezentarea în această manieră a produsului GE 132, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 34 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea audiovizualului.

 Conform prevederilor invocate, conţinutul programelor sponsorizate nu trebuie să fie influenţate de sponsor, astfel încât să nu fie afectate independenţa editorială şi responsabilitatea radiodifuzorului, în raport cu programul difuzat şi să nu încurajeze în mod direct achiziţionarea produselor sau a serviciilor sponsorului.

 De asemenea, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 97 alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului, întrucât, în timpul emisiunii a făcut publicitate la produsul GE 132, în alte condiţii prevăzute de lege şi în acelaşi timp cu anunţul de sponsorizare. Or, potrivit dispoziţiilor invocate, programul audiovizual sponsorizat trebuie să poată fi clar identificat ca atare de către public, iar anunţurile de sponsorizare, trebuie să fie în mod clar separate de publicitate. Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) şi art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 166.2/09.01.2007 şi al deciziei de autorizare nr. 1253.0-2/20.02.2007, eliberată la data de 25.01.2011, pentru postul ANTENA 2, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 29 alin. (1) lit. a) şi 34 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 97 alin. (1) şi (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 2 cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii „Profu’ Menci”, difuzată în data de 25 mai 2013 a făcut publicitate mascată în favoarea unui produs, fapt interzis de prevederile art. 29 din Legea audiovizualului.
 Sancţiunea a fost aplicată şi pentru că radiodifuzorul nu a respectat regimul juridic al sponsorizării, în sensul că emisiunea a fost influenţată de sponsor, atât prin prezentarea, în mod repetat a imaginii unui produs al sponsorului, în timp ce, pe ecran partajat s-a făcut anunţul de sponsorizare pentru acelaşi produs, cât şi prin discuţiile ce au avut loc cu privire la efectele benefice ale acestui produs asupra organismului.
 Or, potrivit dispoziţiilor legale, conţinutul unui program nu trebuie în nicio circumstanţă să fie influenţată de sponsor şi să nu încurajeze în mod direct achiziţionarea produselor sponsorului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.