Decizia nr. 350 din 02.07.2013

05.07.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. CAMINA TRUST S.R.L.
 BUCUREŞTI, B-dul Ficusului, nr. 44A, corp A, et. 3, camera 11, sector 1 CUI : 8573143

 pentru postul GSP - TV
 BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 25 - 27, sector 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 6119/27.05.2013, cu privire la finala de kickboxing UFC 160 de kilograme, difuzată în ziua de 26.05.2013, de postul GSP - TV.

 Postul de televiziune GSP - TV aparţine S.C. CAMINA TRUST S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 204.2/24.01.2008 şi decizia de autorizare nr. 1490.0-1/22.07.2008 eliberată la data de 15.03.2011). În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. CAMINA TRUST S.R.L. a încălcat prevederile art. 12 alin. (2) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, în lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.

 Dispoziţiile alin. (1) din norma invocată prevăd că programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat.

 În fapt, în data de 26.05.2013, postul GSP - TV a difuzat „Finala de kickboxing UFC 160 de kilograme” de la ora 20.00. Difuzarea finalei a fost însoţită de semnalizarea „AP”.

 Finala a debutat cu prezentarea concurenților, a palmaresului acestora, cât şi a performanţelor sportive atinse. În cadrul acestui moment, se difuzează o scenă dintr-o luptă anterioară a celor doi finaliști, scenă în care pe podeaua ringului de kikboxing apar pete de sânge în urma confruntării celor doi sportivi.

 Apoi, a fost prezentată confruntarea celor doi finaliști, Donald Cerrone şi KJ Noons. După primele reprize de tatonare, spre sfârşitul meciului, loviturile celor doi sportivi devin din ce în ce mai puternice şi sunt însoţite de imagini care reflectă traumatismele luptătorilor : răni sângerânde, bustul ambilor sportivi acoperit de sângele provenit de la răni, pete de sânge pe podeaua ringului.

 Membrii Consiliului au apreciat că, prin conţinutul său, „Finala de kickboxing UFC 160 de kilograme” difuzată de la ora 20.00, oră la care copiii au avut acces neîngrădit la vizionare, a fost de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a minorilor, întrucât scenele de luptă dintre cei doi sportivi, sunt însoţite de imagini care reflectau traumatismele luptătorilor : răni sângerânde, bustul ambilor sportivi acoperit de sângele provenit de la răni, pete de sînge pe podeaua ringului, fapt care inspiră o stare de disconfort chiar şi pentru adulţii uşor impresionabili, nu numai pentru copiii care vizionează un astfel de meci al cărui conţinut poate avea consecinţe de natură emoţională.

 La aplicarea sancţiunii, Consiliul a ţinut cont şi de conţinutul sesizărilor primite de la petenţii care au reclamat faptul că meciul respectiv este foarte violent, fiind „sânge pe tot ecranul”. Membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a luat toate măsurile legale pentru ca minorii care au avut acces la vizionarea unei asemenea producţii să fie protejaţi.

 Astfel, legiuitorul a instituit la art. 12 alin. (2) din Codul audiovizualului, că programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat, iar în lipsa acestui sistem, difuzarea producţiilor audiovizuale se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.

 Or, raportat la conținutul său violent, membrii Consiliului au apreciat că încadrarea cu „AP” a programului audiovizual monitorizat a fost greșită, fapt de natură a permite difuzarea acestuia la o oră accesibilă minorilor. De asemenea, Consiliul consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor şi că difuzarea unor producţii audiovizuale cu un astfel de conţinut, trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât aceştia să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale.
 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. CAMINA TRUST S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 204.2/24.01.2008 şi decizia de autorizare nr. 1490.0-1/22.07.2008 eliberată la data de 15.03.2011, pentru postul GSP-TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul GSP-TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 12 din Codul audiovizualului, întrucât, în ziua de 26 mai 2013, la ore la care minorii au acces neîngrădit la vizionare, a difuzat un meci de kickboxing, al cărui conţinut a fost de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a copiilor, conţinut în care scenele de luptă ale celor doi sportivi sunt deosebit de violente.
 Or, potrivit dispoziţiilor invocate, programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.