Decizia nr. 349 din 10.03.2009

10.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ATN TRUST PRESS S.R.L.
cu sediul în Buzău, Cartier Micro 3, bl. D3, parter, jud. Buzău

pentru postul CAMPUS TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10.03.2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la CNA sub nr. 3276/04.03.2009, prin care radiodifuzorul S.C. ATN TRUST PRESS S.R.L. a solicitat prelungirea cu 30 zile a perioadei de începere a emisiei serviciului de programe CAMPUS TV, în localitatea Buzău, jud. Buzău.

Radiodifuzorul S.C. ATN TRUST PRESS S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C 383/13.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1580.0/12.02.2009 eliberată la 12.02.2009, pentru localitatea Buzău, jud. Buzău.

Luând act de solicitarea radiodifuzorului din adresa sus-menţionată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ATN TRUST PRESS S.R.L. a încălcat prevederile art. 16 din Decizia nr. 403/2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea serviciului de programe trebuie să înceapă în cel mult 30 de zile de la obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 3276/04.03.2009, radiodifuzorul a solicitat prelungirea cu 30 de zile a termenului de începere a difuzării serviciului de programe CAMPUS TV pentru localitatea Buzău, jud. Buzău, motivând că, datorită furnizării greşite a unor echipamente de către firma O-Video (cu care are încheiat un contract) şi a întârzierilor legate de livrare, se află în imposibilitatea de a emite în termen de 30 de zile de la data eliberării deciziei de autorizare audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul S.C. ATN TRUST PRESS S.R.L. nu şi-a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 16 din Decizia nr. 403/2005, în sensul că nu a început difuzarea serviciului de programe CAMPUS TV în localitatea Buzău, jud. Buzău, în cel mult 30 de zile de la obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ATN TRUST PRESS S.R.L. pentru postul CAMPUS TV din Buzău, jud. Buzău şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.