Decizia nr. 348 din 30.06.2015

08.07.2015


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191, Sector 1

  • pentru postul de televiziune TVR 1 Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 191, Sector 1
  • pentru postul de televiziune TVR 2 Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 191, Sector 1
  • pentru postul de televiziune STUDIOUL TERITORIAL TIMIŞOARA Timişoara, Str. Pestalozzi, nr. 14 A, Judeţul Timiş
  • pentru postul de televiziune STUDIOUL TERITORIAL CLUJ Cluj – Napoca, Str. Donath, nr. 160, Judeţul Cluj

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 iunie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, cu privire la cererile înregistrate la C.N.A. nr. 6034/22.06.2015, 6041/22.06.2015, 6036/22.06.2015, 6037/22.06.2015, prin care SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a comunicat intenţia de modificare a structurii serviciului de programe.

 Radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE deţine licenţe audiovizuale pentru postul de televiziune TVR 1, (licenţa audiovizuală nr. S-TV29.1/30.01.2001 elib. la 25.04.2013 şi dec. autorizare-init.:1267.0/15.03.2007, 1267.0-1/15.03.2007 elib. la 25.04.2013), pentru postul TVR 2, (licenţa audiovizuală nr. S-TV16.1/12.05.1998 elib. la 25.04.2013 şi dec. autorizare init. : 1269.0/15.03.2007, 1269.0-1/15.03.2007 elib. la 25.04.2013), pentru postul de televiziune STUDIOUL TERITORIAL TIMIŞOARA, (licenţa audiovizuală nr. TV342.1/16.03.2006 elib. la 18.04.2013 şi dec. autorizare init. : 1113.0/13.06.2006, 1113.0-1/13.06.2006 elib. la 27.01.2015), cât şi pentru postul de televiciune STUDIOUL TERITORIAL CLUJ, (licenţa audiovizuală nr. S-TV168.1/09.01.2007 elib. la 18.04.2013 şi dec. autorizare init. : 1244.0/01.02.2007, 1244.0-2/01.02.2007 elib. la 20.05.2014). În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) conform căruia licența audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, iar, dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013 prevăd că, în situaţia în care un furnizor de servicii decide să îşi modifice structura serviciului de programe, acesta trebuie să solicite acordul de la C.N.A. cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare.

 În fapt, din nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, în urma analizării documentelor depuse de radiodifuzor în sensul modificării structurii serviciului de programe difuzate de postul de televiziune TVR 1, membrii Consiliului au constatat că SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a modificat structura serviciului de programe difuzate începând cu data de 29.06.2015, în condiţiile în care cererea pentru modificarea licenţei audiovizuale a fost înregistrată la C.N.A. în data de 22.06.2015.
 Analizând nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări pentru cererile înregistrate de către SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, membrii Consiliului au putut constata că radiodifuzorul a solicitat modificarea structurii serviciului de programe corespunzătoare grilei de program de vară pentru postul de televiziune TVR 2 fără precizarea datei de intrare în emisie pe noua structură, data de 26.06.2015 fiind trecută doar pe pagina cu orarul de noapte, în situaţia în care cererea privind modificarea licenţei audiovizuale, deţinută de radiodifuzor pentru acest post, a fost înregistrată la C.N.A. la data de 22.06.2015.

 De asemenea, potrivit notei întocmite pentru cererea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE, radiodifuzorul a solicitat modificarea structurii serviciului de programe corespunzătoare grilei de program de vară, pentru postul de televiziune STUDIOUL TERITORIAL TIMIŞOARA, cu menţiunea că difuzarea noii structuri de programe va începe cu data de 29.06.2015, deşi cererea pentru modificare a fost depusă de către radiodifuzor la C.N.A. în data de 22.06.2015.

 Mai mult, membrii Consiliului au constatat că situaţia se repetă şi în cazul postului de televiziune STUDIOUL TERITORIAL CLUJ unde radiodifuzorul a solicitat modificarea structurii serviciului de programe, corespunzătoare grilei de vară, începând cu data de 29.06.2015, cererea fiind înregistrată la Consiliul Naţional al Audiovizualului în data de 22.06.2015.

 Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013 potrivit cărora SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE îşi putea modifica structura serviciilor de programe numai după obţinerea acordul de la C.N.A., solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a opera modificările. Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, în condiţiile în care a modificat structura programului difuzat în mod unilateral, fără a obţine mai întâi acordul Consiliului.
 Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE cu somaţie publică.

 Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV29.1/30.01.2001 elib. la 25.04.2013 şi dec. autorizare-init.:1267.0/15.03.2007, 1267.0-1/15.03.2007 elib. la 25.04.2013 pentru postul de televiziune TVR 1, al licenţei audiovizuale nr. S-TV16.1/12.05.1998 elib. la 25.04.2013 şi dec. autorizare init. : 1269.0/15.03.2007, 1269.0-1/15.03.2007 elib. la 25.04.2013 pentru postul de televiziune TVR 2, al licenţei audiovizuale nr. TV342.1/16.03.2006 elib. la 18.04.2013 şi dec. autorizare init. : 1113.0/13.06.2006, 1113.0-1/13.06.2006 elib. la 27.01.2015 pentru postul de televiziune STUDIOUL TERITORIAL TIMIŞOARA, precum şi al licenţei audiovizuale S-TV168.1/09.01.2007 elib. la 18.04.2013 şi dec. autorizare init. : 1244.0/01.02.2007, 1244.0-2/01.02.2007 elib. la 20.05.2014 pentru postul de televiziune STUDIOUL TERITORIAL CLUJ, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, deținătoare a posturilor de televiziune TVR 1, TVR 2, STUDIOUL TERITORIAL TIMIŞOARA şi a STUDIOULUI TERITOARIAL CLUJ cu somaţie publică, întrucât nu a solicitat acordul Consiliului cu 30 de zile înainte de a modifica structura serviciului de programe, fapt ce contravine prevederilor legale în vigoare.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.