Decizia nr. 348 din 10.03.2009

10.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CANARIS SRL,
Str. Olteţ nr. 10-11, Braşov Jud. Braşov

pentru postul de televiziune MIX 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua 10 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 2511/18.02.2009, cu privire la emisiunea „Ce ne enervează ?", difuzată în data de 15.02.2009 de postul MIX 2.

Postul de televiziune MIX 2 aparţine S.C. CANARIS SRL (licenţă audiovizuală nr. TV 011.1/21.01.1993, decizia de autorizare nr. 093.3/29.05.2008).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CANARIS SRL a încălcat prevederile art. 42 alin. (1) şi (2) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 42 :

"(1) - Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) - În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale sau imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars."

Prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) dispun că, în programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte, între altele, principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

În fapt, în data de 15.02.2009, în intervalul orar 9.56-12.05, postul MIX 2 a difuzat în direct emisiunea „Ce ne enervează ?", moderată de dl. Ion Mânzală. În partea a doua a emisiunii, moderatorul a dezbătut o serie de subiecte de interes public împreună cu invitatul său, dl. Sebastian Grapă, consilier judeţean PNL Braşov.

Pe parcursul emisiunii, au fost făcute comentarii de natură să afecteze dreptul la imagine a unor persoane implicate în activitatea administraţiei locale, precum d-nii George Scripcaru, primarul municipiului Braşov sau Ion Gonţea, prefectul judeţului Braşov, fără ca acestora să le fie solicitat un punct de vedere cu privire la problemele discutate, ceea ce contravine prevederilor art. 42 alin. (1 şi 2) din Codul audiovizualului.

De asemenea, faţă de modul în care s-a desfăşurat emisiunea, Consiliul a apreciat că, pentru o informare corectă a publicului şi pentru ca acesta să-şi poată forma propria opinie cu privire la subiectele dezbătute, postul de televiziune MIX 2 avea obligaţia să respecte dispoziţiile art. 71 din Codul audiovizualului, care prevăd că în programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte, între altele, principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Or, postul MIX 2 nu a respectat prevederile legale invocate, fapt care a condus la prejudicierea imaginii persoanelor despre care s-a discutat, precum şi la încălcarea dreptului la informare corectă a publicului telespectator.

Redăm fragmente din raportul întocmit de Serviciul Inspecţie :

Sebastian Grapă : ”Am fost sfătuit, dacă îmi dai voie domnul Mânzală, am fost sfătuit, ca după emisiunea care am avut-o la celălalt post de televiziune, despre spitalele despre judeţul Braşov, să mă îndrept în instanţă împotriva, să fac o sesizare la C.N.A. împotriva primarului municipiului Braşov, care timp de vreo şapte minute n-o făcut altceva decât să mă jignească. Am înţeles că domnia –sa atuncea, era undeva la un şpriţ, şi întâmplător se uita la emisiune
Ion Mânzală : ” Şi vorbea şpriţul sau vorbea sau vorbea primarul ?”
Sebastian Grapă : „Da”, Nu era treaba mea !”
Ion Mânzală : „De ce ? Dar pot să întreb !"
(...)
Ion Mânzală : „...Începusem o polemică pe tema aia, ce e animal şi ce nu e, în oraşul păstorit de George Scripcaru ! Nu ? Cam aşa era ! Pentru că...glumea aproape domnul Nedea, nu cred că glumea numai, am înţeles că există o concepţie foarte bine însănătoşită, în mentalul să spun aşa, primarial, că numai câinele şi pisica sunt animale de casă, sau de companie...”
Sebastian Grapă : „Că el acolo în fundul Moldovei în afară de câine şi pisică altceva, n-o văzut, bine ; şobolanul era considerat membru al familiei...”

Faţă de modul în care s-a derulat emisiunea „Ce ne enervează ?", din 15.02.2009, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea prevederilor din legislaţia audiovizuală referitoare la respectarea principiului asigurării imparţialităţii, reglementat de art. 71 alin. (1) lit. a), precum şi a principiului audiatur et altera pars, reglementat de art. 42 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Consiliul apreciază că numai prin prezentarea opiniilor persoanelor acuzate puteau fi reflectate în mod corect problemele dezbătute şi numai în acest mod ar fi fost asigurată respectarea principiului audiatur et altera pars, a principiului imparţialităţii şi echilibrului în cadrul serviciilor de programe, precum şi, implicit, protecţia dreptului la imagine şi demnitatea celor cărora li s-au adus diverse acuzaţii.

Modalitatea în care au fost făcute comentariile a fost de natură, pe de o parte, de a încălca principiul imparţialităţii reglementat de art. 71 din Codul audiovizualului, iar pe de altă parte, de a priva publicul telespectator de posibilitatea a-şi forma o opinie corectă în legătură cu subiectul dezbătut în emisiune.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut cu obiectivitate în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la imagine al persoanei.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CANARIS SRL pentru postul de televiziune MIX 2 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 20.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MIX 2 cu somaţie publică, întrucât, în emisiunea »Ce ne enervează ?", din 15.02.2009, moderatorul emisiunii nu şi-a îndeplinit obligaţia care îi revenea cu privire la menţinerea unui climat echilibrat al discuţiilor, care să permită publicului să-şi poată forma propria opinie cu privire la subiectele abordate.

Neîndeplinirea acestei obligaţii a condus la încălcarea dreptului la imagine al persoanelor despre care s-a discutat în emisiune, cărora nu li s-a solicitat punctul de vedere cu privire la acuzaţiile nedovedite formulate la adresa lor."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.