Decizia nr. 345 din 16.03.2010

16.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRO TV S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, etaj 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO CINEMA

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei nr. 1820/01.02.2010, cu privire la filmul de lung metraj « DEAD SEXY », difuzat de postul de televiziune PRO CINEMA, în data de 11.02.2010, de la ora 22.00.

Postul de televiziune PRO CINEMA aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 72/27.11.2003 şi decizia de autorizare nr. 626.0/15.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat dispoziţiile art. 22 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor invocate, producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani, altele decât cele pornografice, care în Statele Unite ale Americii şi în ţările din Uniunea Europeană sunt interzise publicului sub 18 ani, se difuzează numai în intervalul orar 24.00 – 06.00 şi vor fi însoţite permanent de semnul de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă.

De asemenea, Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. 16 alin. (3) o serie de criterii în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe şi care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora, criterii dintre care menţionăm :

" b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care le oferă copiilor sau adolescenţilor.".

În fapt, în data de 11.02.2010, de la ora 22.00, postul de televiziune PRO CINEMA a difuzat filmul de lung metraj « DEAD SEXY », producţie încadrată de radiodifuzor în categoria celor interzise minorilor sub 15 ani. Filmul prezintă povestea unui criminal în serie care, după ce întreţine raporturi sexuale cu prostituate le omoară. Pe parcursul filmului sunt prezentate scene de sex şi crime (femei aruncate de la balcon şi un personaj masculin împuşcat).

Potrivit site-urilor de specialitate „All Movie Guide”, „CARA”, „Centrul Naţional al Cinematografiei” şi „The Internet Movie Database”, filmul a fost încadrat în SUA cu R (restricted), în Spania cu „18”, în Franţa, Germania şi Islanda cu „16”, iar în Finlanda cu „15”.

Vizionând în şedinţa publică, în urma sesizării, imagini din filmul „DEAD SEXY", membrii Consiliului au constatat, având în vedere imaginile cu care începe acesta, precum şi cele care apar în prima parte, că producţia a fost încadrată în mod eronat ca fiind una interzisă minorilor sub 15 ani, ea fiind una dintre cele prevăzute la art. 18 lit. e) din Codul audiovizualului.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că producţia audiovizuală menţionată, deşi era una care se încadra în categoria celor interzise minorilor sub 18 ani, a fost transmisă într-un interval orar necorespunzător în raport de conţinutul său.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru postul de televiziune PRO CINEMA şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRO CINEMA cu somaţie publică, întrucât, în 11 februarie 2010, a transmis filmul de lung metraj « DEAD SEXY » într-un interval orar necorespunzător în raport de conţinutul său, fapt ce contravine dispoziţiilor legale din domeniul audiovizualului.

Potrivit acestor norme, producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani, se difuzează numai în intervalul orar 24.00 – 06.00.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.