Decizia nr. 344 din 30.06.2015

06.07.2015


envoyer l'article par mail title=

 Către :
 S.C. REALITATEA MEDIA SA
 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 172-178, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1

 pentru postul REALITATEA FM CLUJ din Cluj-Napoca, jud. Cluj

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 iunie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a supus dezbaterii raportul de monitorizare cu privire la conţinutul unui spot publicitar de promovare pentru localul “Infinity Games”, care are ca activitate şi jocuri de noroc, spot difuzat în ziua de 27 februarie 2015 de postul Realitatea FM Cluj din Cluj-Napoca, jud. Cluj.

 Redăm din raportul de monitorizare descrierea spotului :

 Transcript spot „Infinity Games”, 32 sec, total 4 difuzări în 27 februarie 2015, intervalul orar 07.00-10.00 :

 „Voce bărbat 1 : Verde ....roşu, verde sau roşu. Voce bărbat 2 : Cu ce vă servesc ? Voce bărbat 1 : Nu mă pot hotărî. Să iau Ursus verde sau Ursus roşu. Ambele sunt la acelaşi preţ. Voce bărbat 2 : Hotărâţi-vă odată. Verde sau roşu. Voce bărbat 1 : Bine, bine atunci daţi-mi o cafea. Voce bărbat 2 : Lungă sau scurtă ? Voce bărbat 1 : Lungă ? Mmmmm...Nu... scurtă.
 Promoţia începe. Patru beri Ursus la doar 10 lei în toate locaţiile Infinity Games din Cluj. Şi dacă eşti nehotărât poţi să îţi iei o cafea Lavazza la doar doi lei cinzeci. Voce bărbat 1 : Lungă ...mmmmm sau scurtă ?”

 În urma analizării spotului publicitar menţionat, difuzat la ore la care minorii au acces neîngrădit la audiere, membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate în cadrul spotului sunt de natură să afecteze dezvoltarea morală a acestora, fiind încălcate prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale articolelor 93 şi 12 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 2 din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Conform prevederilor invocate din Codul audiovizualului :

  • art. 93 - Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.
  • art. 12 (1) - Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat.
  • (2) - În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia."

 Având în vedere că orice comunicare comercială audiovizuală trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a copiilor, membrii Consiliului au constatat că, prin mesajul transmis la o oră accesibilă oricărei categorii de public, conţinutul spotului difuzat a fost de natură să afecteze dezvoltarea armonioasă a minorilor.
 Legislaţia audiovizuală protejează această categorie de public printr-o serie de măsuri, una dintre ele vizând intervalele orare în care pot fi difuzate producţiile audiovizuale, indiferent că acestea sunt emisiuni de divertisment, informative ori publicitate.
 Astfel, art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului prevede că difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Or, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, spotul pentru localul “Infinity Games” a fost difuzat de postul Realitatea FM Cluj din Cluj Napoca, pe parcursul zilei de 27 februarie 2015, la diferite intervale orare, minorii având posibilitatea neîngrădită de a le audia. Mesajul transmis de acesta a fost un îndemn de a participa la promoţia organizată în incinta locaţiilor Infinity Games din Cluj, promoţie care a constat în patru beri Ursus la preţul de 10 lei şi o cafea Lavazza la preţul de doi lei cincizeci. Pornind de la premisa că minorii sunt uşor influenţabili comportamental şi nu au o reprezentare corectă a efectelor unei acţiuni, având în vedere capacitatea lor redusă de a discerne, dată de vârstă şi lipsa de experienţă, o publicitate precum cea analizată este de natură să-i afecteze comportamental şi mental şi să le creeze o percepţie greşită asupra modului în care, prin participarea la distracţia organizată în această sală de jocuri, pot beneficia de promoţia pentru berea Ursus şi cafeaua Lavazza.
 Un astfel de îndemn este de natură să afecteze dezvoltarea minorilor având în vedere faptul că simpla acţiune de a participa la un joc într-o sală autorizată, nu presupune automat şi « un câştig », ci, în egală măsură poate conduce şi la pierderi financiare.

 Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru sălile de jocuri “Infinity Games”, în sensul ca promovarea să respecte condiţiile specifice comunicărilor comerciale audiovizuale, în cadrul serviciilor de programe.