Decizia nr. 343 din 30.06.2015

06.07.2015


envoyer l'article par mail title=

 Către :
 S.C. RADIO XXI SRL
 Bucureşti, Str. Horia Măcelariu nr. 36-38, sector 1

 pentru postul RADIO XXI din Cluj-Napoca, jud. Cluj

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 iunie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a supus dezbaterii raportul de monitorizare cu privire la conţinutul unui spot publicitar pentru promovarea clubului Monaco, care are ca activitate şi jocuri de noroc, spot difuzat în ziua de 28 februarie 2015 de postul Radio XXI din Cluj-Napoca, jud. Cluj.

 Redăm din raportul de monitorizare descrierea spotului :

 Spot Monaco Club : 20 sec, total 7 difuzări, sâmbătă, 28 februarie 2015 la orele : 08:24, 09:24, 10:52, 14:24, 15:27, 16:53, 17:30.

 Transcript spot Monaco Club :
 „Doar la Monaco Club banii tăi au valoare ! Vino în sălile noastre unde o să ai parte de divertisment, confort şi servicii excepţionale indiferent de bugetul tău. Am pregătit pentru tine tombole, evenimente speciale, consumaţie integral gratuită, Happy Hour, câştiguri suplimentare şi o sumedenie de surprize şi promoţii. Alege originalul ! Monaco e în frunte !”

 În urma analizării spotului publicitar menţionat, difuzat la ore la care minorii au acces neîngrădit la audiere, membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate sunt de natură să afecteze dezvoltarea morală a acestora, fiind încălcate prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale articolelor 93 şi 12 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 2 din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Conform prevederilor invocate din Codul audiovizualului :

  • art. 93 - Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.
  • art. 12 (1) - Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat.
  • (2) - În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia."

 Având în vedere că orice comunicare comercială audiovizuală trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a copiilor, membrii Consiliului au constatat că, prin mesajul transmis la o oră accesibilă oricărei categorii de public, conţinutul spotului difuzat a fost de natură să afecteze dezvoltarea armonioasă a minorilor.
 Legislaţia audiovizuală protejează această categorie de public printr-o serie de măsuri, una dintre ele vizând intervalele orare în care pot fi difuzate producţiile audiovizuale, indiferent că acestea sunt emisiuni de divertisment, informative ori publicitate.
 Astfel, art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului prevede că difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Or, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, spotul pentru clubul Monaco a fost difuzat de postul RADIO 21 din Cluj Napoca, pe parcursul zilei de 28 februarie 2015, la diferite intervale orare, minorii având posibilitatea neîngrădită de a le audia. Mesajul transmis de acesta a fost un îndemn de a participa la “tombole, evenimente speciale, consumaţie integral gratuită, Happy Hour, câştiguri suplimentare şi o sumedenie de surprize şi promoţii, acţiuni ce urmau să se desfăşoare în incinta acestui club. Sloganul explicit al spotului a fost : “Alege originalul ! Monaco e în frunte !”

 Pornind de la premisa că minorii sunt uşor influenţabili comportamental şi nu au o reprezentare corectă a efectelor unei acţiuni, având în vedere capacitatea lor redusă de a discerne, dată de vârstă şi lipsa de experienţă, o publicitate precum cea analizată este de natură să-i afecteze comportamental şi mental şi să le creeze o percepţie greşită asupra modului în care, prin participarea la distracţia organizată în această sală de jocuri, pot beneficia de câştiguri suplimentare, consumaţie integral gratuită şi multe surprize şi promoţii.
 Un astfel de îndemn este de natură să afecteze dezvoltarea minorilor având în vedere faptul că simpla acţiune de a participa la un joc într-o sală autorizată, nu presupune automat şi « un câştig », ci, în egală măsură poate conduce şi la pierderi financiare.

 Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru sălile de jocuri Monaco Club, în sensul ca promovarea să respecte condiţiile specifice comunicărilor comerciale audiovizuale, în cadrul serviciilor de programe.