Decizia nr. 338 din 10.03.2010

10.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. C.O.CO S.R.L., cu sediul în localitatea Botoşani, Calea Naţională nr. 107, bl. O2, et. 4, ap. 12, jud. Botoşani

pentru localitatea Grăniceşti, jud. Suceava

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 1278/01.02.2010, privind reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Grăniceşti, jud. Suceava aparţinând S.C. C.O.CO S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. C.O.CO S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 2687.4/30.04.2009, Anexa din data de 25.11.2009, pentru localitatea Grăniceşti, jud. Suceava.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. C.O.CO S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 08 februarie 2010, în localitatea Grăniceşti, jud. Suceava, s-a constatat că în reţeaua de telecomunicaţii aparţinând S.C. C.O.CO S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de C.N.A., programele : PRO CINEMA, ACASĂ TV şi SPORT.RO.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. C.O.CO S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Grăniceşti, judeţul Suceava, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. C.O.CO S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Grăniceşti, judeţul Suceava a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”