Decizia nr. 337 din 10.03.2010

10.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. INTER PLUS S.R.L.,
pentru localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa

S.C. INTER PLUS S.R.L.
Loc. SFÂNTU GHEORGHE Jud. Ialomiţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 18408/16.12.2009, cu privire la reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, aparţinând S.C. INTER PLUS S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. INTER PLUS S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6992/23.04.2009, Anexa din 23.04.2009 pentru localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. INTER PLUS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A., în ziua de 22 februarie 2010, în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Sfântu Gheorghe, jud. Ialomiţa, s-a constatat că în această reţea, ce aparţine S.C. INTER PLUS S.R.L, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 23.04.2009, următoarele programe : TARAF TV, ETNO TV, ACASĂ TV, ANTENA 1, EUFORIA LIFESTYLE, SPORT.RO şi NAŢIONAL TV.

Programele COSMOS TV, METEO TV, TVR IAŞI şi TV FLUX, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această localitate.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. INTER PLUS S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de telecomunicaţii din localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. INTER PLUS S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”