Decizia nr. 337 din 06.05.2014

15.05.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. TELESON S.R.L., CUI 1224839 Albeşti, com. Albeşti, Str. Baraţilor nr. 18, jud. Mureş

 Decizia nr. 337 din 06.05.2014

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TELESON S.R.L împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 163/11.03.2014


 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 06 mai 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. TELESON S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 163/11.03.2014 privind amendarea cu 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu. Astfel, prin Decizia nr. 163/11.03.2014, s-a reţinut faptul că, fără a deţine un aviz de retransmisie eliberat de CNA pentru localitatea Tg. Mureş, S.C. TELESON SRL a pus la dispoziţia unei alte societăţi o ofertă de 57 de programe de televiziune, pe care aceasta le-a preluat şi le-a retransmis în localitatea Tg. Mureş, respectiv în incinta Spitalului Judeţean Mureş, deşi, la rândul ei, nu avea această posibilitate legală, întrucât nu are calitatea de distribuitor de servicii.

 În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că această societate retransmitea mai multe servicii de programe în municipiul Tg. Mureş, fără să deţină aviz de retransmisie eliberat de Consiliu, document în virtutea căruia se acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată a unor servicii de programe, în condiţiile legii.

 Retransmisia de servicii de programe fără aviz contravine dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptă care, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din aceeaşi lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei. Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, S.C. TELESON S.R.L. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 50.000 lei, prin Decizia nr. 163/11.03.2014. Împotriva acestei decizii, S.C. TELESON S.R.L. a formulat contestaţie, înregistrată la C.N.A. sub nr. 5278/11.04.2014, în susţinerea căreia societatea nu invocă absolut niciun argument. La şedinţa publică din data de 06.05.2014, în care s-a luat în discuţie contestaţia respectivă, a participat şi reprezentantul societăţii, prezentându-şi punctul de vedere.

 Analizând argumentele prezentate în cadrul şedinţei de către reprezentantul S.C. TELESON S.R.L., membrii Consiliului au constatat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură să înlăture faptele reţinute în sarcina societăţii prin decizia a cărei reanalizare se solicită.
 Pe de altă parte, reprezentantul societăţii a recunoscut, în mod indirect, faptul că accesarea programelor TV în incinta saloanelor din Spitalul Judeţean Mureş se face prin intermediul unui automat care, în schimbul sumei de 25 de lei/zi/ televizor, permite vizionarea celor 57 de programe oferite de S.C. BLOOMSTATION SRL, care preia aceste programe de la S.C. TELESON SRL.

 Or, recunoaşterea faptei este de natură a susţine implicit faptul că decizia ce face obiectul contestaţiei este temeinică şi legală, societatea încălcând dispoziţiile legale reţinute în sarcina acesteia.
 Pentru aceste considerente, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.